Івлєва Катерина Сергіївна

Посада: Cтарший викладач

 Контакти: kateryna.ivlieva@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

  • 2012 – теперішній час – старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2011-2012 р.р. – викладач кафедри іноземних мов Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
  • 2007-2011 р.р. – викладач методики та практики викладання іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Навчання

  • 2022 р. – міжнародний керівник категорії В у сфері освіти і науки за класифікацією ЮНЕСКО, міжнародний вчитель / викладач, Міжнародний Історико-Біографічний Інститут
  • 2002-2007 р.р. – магістр англійської мови та літератури, кафедра англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Викладання навчальних дисциплін

  • Практичний курс англійської мови (Бакалаврат)
  • Практичний курс німецької мови (Бакалаврат)

Наукові інтереси

  • Методика викладання іноземних мов

Професійні досягнення та членство

  • Опублікувала понад 12 наукових та навчально-методичних праць.
  • Член TESOL-Ukraine.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

  • Іноземна мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для здобувачів I курсу біолого-технологічного факультету / уклад. Рейда О.А., Івлєва К.С. Біла Церква, 2021. 320 с.

Статті

  • Івлєва К.С.Use of modern innovative technologies in the process of learning english among students of non- philological specialties / О.А. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва //   Український педагогічний журнал. — Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2021. — Випуск 2 (2021). — С.96-102.
  • Івлєва К.С. Впровадження технології розвитку критичного мислення у процесі викладання іноземної мови у вищій школі / К.С. Івлєва, О.А. Рейда, Д.О. Гулієва // Іноземні мови. — Київ: КНЛУ, 2021. — Випуск 2 (2021). — С.23-29.
  • Івлєва К.С. Вербальні знаки компліменту в кооперативній стратегії в рамках офіційно-ділового дискурсу / О.А. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва // Закарпатські філологічні студії. — Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Випуск 15, том 1. – С. 163-167.
  • Івлєва К.С. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою студентами немовних вузів / О.П. Цвид-Гром, O.A. Рейда, К.С. Івлєва // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 6. – С. 252 — 255.
  • Івлєва К.С. Дослідження лексикографічних джерел лінгвістичної концепції тезауруса / O.A. Рейда, К.С. Івлєва, Т.В. Братусь // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Випуск 33. Том 2. – С. 126-129.
  • Івлєва К.С. Аналіз структурних характеристик англомовної термінології у галузі методики викладання іноземних мов / O.A. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія». – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Випуск 43. Том 4. – С. 95-98.
  • Івлєва К.С. Інноваційні технології в методиці викладання іноземних мов студентам технічних спеціальностей / o.a. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва // «Інноваційна педагогіка». –  Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Випуск 20. Том 2. – С. 111-114.
  • Івлєва К.С. Труднощі перекладу інструкцій до побутової техніки з англійської мови на українську / O.A. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  Серія: Філологія. Соціальні комунікації». – Київ: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Випуск 30(69). Том 4. – С. 107-110.
  • Івлєва К.С. Сугестопедія в рамках гуманізації освітнього процесу у вищій школі/ О.П. Цвид-Гром, O.A. Рейда, К.С. Івлєва // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 64. Т. 2. – С.52-55.
  • Івлєва К. С. Переклад українських та британських реалій в поетичних текстах (лінгво-когнітивний аспект) / О.П. Цвид-Гром, O.A. Рейда, К.С. Івлєва // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія». – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Випуск 38. Том 3. – С. 154-156.
  • Івлєва К.С. Використання автентичних матеріалів у процесі викладання англійської мови студентам-філологам / O.A. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Випуск 23. Том 3. – С. 133-138.
  • Івлєва К.С. Теоретичні основи дослідження англомовної термінології в галузі методики викладання іноземних мов / O.A. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва // Закарпатські філологічні студії. — Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Випуск 8, том 2. – С. 78-82.

Наукометричні дані