Монографії

2020
 Деякі аспекти технології ідентифікації кримінально значущої інформації в багатомовних текстових масивах: монографія / Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамирбаєв, К. Ж. Мухсіна. – Алмати: ІІВТ, 2020. – 92 с.
Information system development for teaching staff performance evaluation / K. V. Melnyk, N. V. Borysova, V. I. Melnyk / Інформаційні технології та автоматизація:монографія / кол. авт.: З. В. Бондаренко, Н. В. Борисова, О. В. Бурдейна  [та ін.]; за заг. ред. С. В. Котлика. – Одеса: Астропринт, 2020. – 248 с. – С. 46-54
Automated system for students’ knowledge testing / K. V. Melnyk, N. V. Borysova // Modern Problems Of Computer Science And IT-Education: collective monograph / [editorial board K. Melnyk, O. Shmatko]. – Vienna: Premier Publishing s.r.o., 2020. – 236 p. – P. 193-207
Розробка інформаційної системи для вирішення задачі автоматизації процесу підбору персоналу / К. В. Мельник, Н. В. Борисова // Актуальні проблеми інформаційних систем і технологій: монографія / Н. Борисова, В. Васянін та ін.; за наук. ред. проф. В. Вичужаніна. – Одеса: НУ «ОМА», 2020. – 296 с. – С.129-142
2018
Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису: монографія / Є. В. Купріянов; Укр. мовно-інформ. фонд НАНУ. – Київ: УМІФ НАНУ, 2018. – 250 с. 
Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков, Т. П. Любченко, Є. В. Купріянов та ін. – Т. 2: Граматичні системи. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд HAH України, 2018. – 300 c. 
Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков, Н. М. Заїка,  Є. В. Купріянов та ін. – Т. 3: Тлумачна лексикографія, Кн. 2: Системна семантика тлумачних словників. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд HAH України, 2018. – 250 c.
2016
Інформаційно-лінгвістичні технології екстракції та ідентифікації глибинних знань у текстах: монографія / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова. – Харків: ФОП Коряк С.Ф., 2016. – 205 с. 
2013
Лінгвотехнології ідентифікації знань в інформаційних системах: монографія / О.В. Каніщева, Н.В. Шаронова. – Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 173 с.
2012
Кібернетична педагогіка: онтологічний інжиніринг у навчанні та освіті: монографія / Н.Ф. Хайрова, К.А. Мєтєшкін, О.И. Морозова, Л.А. Федорченко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 207  с.
2010
Математичні моделі знань та їх реалізація за допомогою алгебропредикатних структур / Н.В. Шаронова, В.І. Булкін. – Донецьк: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2010. – 304 с.
Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті / О.О. Оробінська та ін.; за заг. ред. к.т.н., проф. Степанова В.П. – Харків: вид. ХНЕУ, 2010. – 188 с.
2002
Автоматизовані інформаційні системи: завдання обробки інформації / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова. – Харків: ХДУ “НУА”, 2002. – 120 с.
1993
Компараторна ідентифікація лінгвістичних об’єктів: монографія / Ю.П. Шабанов-Кушнаренко, Н.В. Шаронова.  – К.: Вид-во ін-ту системних ісл. досл. освіти України, 1993. – 116 с.