Навчальні дисципліни

Бакалаврат

  • Професійна підготовка за спеціальністю:
   • Вступ до спеціальності. Ознайомча практика;
   • Історія світової літератури;
   • Практичний курс англійської мови;
   • Основи другої іноземної мови;
   • Теорія та практика перекладу;
   • Структурна лінгвістика;
   • Загальне мовознавство;
   • Зіставна стилістика.
  • Професійна підготовка за спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика»:
   • Математичні основи лінгвістики;
   • Бази даних та знань;
   • Сучасні технології обробки текстових даних (Python);
   • Об’єктно-орієнтоване програмування;
   • Математична та комп’ютерна лінгвістика;
   • Технології обробки NLP додатків;
   • Перекладацька практика;
   • Фахова практика.
  • Дисципліни вільного вибору професійної підготовки:
   • Алгоритми та структури даних (4 семестр);
   • Математична статистика (4 семестр);
   • Методи лінгвістичного аналізу (4 семестр);
   • Веб-програмування (5 семестр);
   • Конструювання веб-сайтів (5 семестр);
   • Практичний курс другої іноземної мови (5 семестр);
   • Представлення та візуалізація даних (5 семестр);
   • Розширене програмування на Java (5 семестр);
   • Терміносистема IT (5 семестр);
   • Копірайтінг та основи SMM (6 семестр);
   • Лексичні аспекти другої іноземної мови (6 семестр);
   • Лінгвістична експертиза тексту (6 семестр);
   • Основи аналізу літературного твору (6 семестр);
   • Основи тестування програмного забезпечення (6 семестр);
   • Особливості перекладу текстів мас-медія (6 семестр);
   • Автоматизований переклад (7 семестр);
   • Основи CMS (7 семестр);
   • Особливості перекладу технічних та наукових текстів (7 семестр);
   • Переклад ділового мовлення (англійська мова) (7 семестр);
   • Стилістичні особливості другої іноземної мови (7 семестр);
   • Управління проєктами (7 семестр);
   • Комп’ютерна лексикографія (8 семестр);
   • Особливості усного перекладу (8 семестр);
   • Теорія комунікації (8 семестр);
   • Безпека даних та інформаційна безпека (8 семестр);
   • Когнітивна лінгвістика (8 семестр);
   • Лінгвістична семантика (8 семестр);
   • Лінгвістичні аспекти штучного інтелекту (8 семестр);
   • Основи перекладу (друга іноземна мова) (8 семестр);
   • Особливості перекладу художньої літератури (8 семестр).

 

Магістратура

  • Професійна підготовка за спеціальністю:
   • Теорія літератури;
   • Актуальні проблеми прикладної та теоретичної лінгвістики.
  • Професійна підготовка за спеціалізацією 035.10 «Прикладна лінгвістика»:
  • Дисципліни вільного вибору професійної підготовки: