Навчальні посібники

2024
Структурна лінгвістика в теорії та практиці: навч. посібник / Є. В. Купріянов, Н. С. Угольнікова, О. М. Юрченко; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2024. – 256 с.
2020
Сучасні технології обробки текстових даних на базі пакету NLTK Python: навч. посібник / Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамирбаєв, С. В. Петрасова, К. Ж. Мусхіна; ред. Л. Л. Яковлєва. – Харків: ТОВ “У справі”, 2020. – 134 с. 
Сучасні технології Web-програмування: навч. посібник / Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова. – Харків: Панов А. М., 2020. – 112 с.
Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці: навч. посібник / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова. – Харків: Панов А. М., 2020. – 124 с. 
2018
Практичний курс німецької мови з дисциплiни “Друга iноземна мова”: навч. посібник / Ю. В. Бунтурі, О. В. Єфименко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 204 с. – На укр., нім. мовах. 
2016
Інформаційні інтелектуальні системи та семантичний веб: навч. посіб. / Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 170 с. 
Математичне моделювання в лінгвістиці: навч. посібник /Н.В. Шаронова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 188 с. 
Основи веб-технологій: навч. посібник /Н.В. Борисова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 226 с.
Основи програмування на С++: навч. посібник / Н.Ф. Хайрова, О.В. Каніщева, З.А. Кочуєва. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 176 с.
2014
Internet-технології в бізнесі: навчальний посібник / О.М. Гуржій, А.В. Карпухін, В.А. Тимофєєв, Є.В. Алісейко, З.О. Кочуєва. – Харків: Компанія «СМІТ», 2014. – 340 с.
2013
Основи вітчизняного та зарубіжного діловодства на ПК: текст лекцій / Н.В. Борисова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 241 с. 
Основи вітчизняного та зарубіжного діловодства на ПК: лабораторний практикум / Н.В. Борисова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 176 с. 
Контрольні роботи з латинської мови та методичні вказівки щодо їх виконання: Для студентів І курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» / НТУ «ХПІ». Авт.-упоряд.: О.М. Юрченко – Х., 2013. – 36 с.
2012
Основи інформатики та комп’ютерної техніки: Навчальний посібник / Н.Ф. Хайрова, Н.А. Шанідзе, З.А. Кочуєва, Н.В. Борисова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – 174 с.
2007
Сучасні технології навчання у вищій школі: Навчальний посібник / Н.В. Шаронова, Э.Г. Петров, Л.Н. Радванськая. – Харків: Колегіум, 2007. – 172 с.
2005
Організаційна культура керівника: Навчальний посібник для спеціальності “Адміністративний менеджмент” / В.М. Бабаєв, Н.В. Шаронова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – 260 с. Гриф наданий МОНУ, лист № 14/18.2-2719 від 20.12.2004 р.
2002
Самовдосконалення викладача: Навчальний посібник / Н.В. Шаронова,  Э.Г. Петров, Л.Н. Радванськая. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002. – 144 с.
2001
Організаційна поведінка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Н.В. Шаронова. – Харків: ХДУ “НУА”, 2001. – 208 с. Гриф наданий МОНУ, лист № 14/18.2-776 від 05.06.2001 р.
1998
Машинний переклад: Навчальний посібник / Н.Ф. Хайрова, І.В. Замаруєва. – Харків: Око, 1998. – 82 с.