Трофімова-Герман Аліна Ігорівна

Посада: Доцент

Ступінь: кандидат філологічних наук

Звання: Доцент

 Контакти: alina.trofimova-herman@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

  • 2022 – теперішній час – доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2018-2022 – старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2015-2017 – аспірантка денної форми навчання Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
  • 2009-2015 – вчитель англійської мови «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області».

Навчання

  • 2018 р. – кандидат філологічних наук за спеціальностю 10.01.02, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
  • 2009 р. – викладач англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Викладання навчальних дисциплін

  • «Практичний курс англійської мови» (Бакалаврат)
  • «Практичний курс другої іноземної мови» (французька) (Бакалаврат)
  • «Методика викладання іноземних мов» (Магістратура)
  • «Практикум з мовної комунікації другої іноземної мови» (французька) (Магістратура)
  • «Спецкурс з перекладу другої іноземної мови» (французька) (Магістратура)

Наукові інтереси

  • Літературознавство
  • Проблеми викладання іноземних мов
  • Диджиталізація викладання іноземних мов

Професійні досягнення та членство

  • Опублікувала понад 20 наукових та навчально-методичних праць.
  • Член громадської організації «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» («TESOL-Ukraine») з 2020 р.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

  • В розробці

Статті

  • Yurchenko, O. Cherednichenko, A. Trofimova-Herman, Ye. Kupriianov Towards Cross-Lingual Transfer Based on Self-Learning Conversational Agent Model CEUR Workshop Proceedings, 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (CoLInS 2023). – Kharkiv (Ukraine) 20-21 April 2023. – Vol. 3396. – P. 194-205 (SCOPUS).
  • Трофімова-Герман А.І. Застосування Socrative для поточного оцінювання знань, умінь та навичок студентів з мовних дисциплін. // Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Мелітополь, 20 травня 2021.  Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 61 – 65.
  • Trofimova-Herman Ways of teaching dyslexic university students of nonlinguistic departments. Book of convention papers. – TESOL-Ukraine, 2020. – № 1. P. 221-222.

Наукометричні дані