Про спеціальність

«Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія»‎

«Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія»‎

Кафедра ІТПА здійснює підготовку фахівців у галузі енерго- та ресурсозбереження із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення та комп’ютерних технологій.

Освітні курси, які читають викладачі кафедри, розроблені спільно з провідними співробітниками одного з найбільш авторитетних університетів Великобританії – UMIST (Інститут науки та технології Манчестерського університету).

Кафедра ІТПА здійснює підготовку фахівців у галузі енерго- та ресурсозбереження із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення та комп’ютерних технологій.

Освітні курси, які читають викладачі кафедри, розроблені спільно з провідними співробітниками одного з найбільш авторитетних університетів Великобританії – UMIST (Інститут науки та технології Манчестерського університету).

Наші студенти проходять мультидисциплінарну інженерну підготовку.

Окрім загальноосвітніх точних та природничих наук (математики, фізики, хімії), вони також вивчають:

 • інженерну графіку;
 • промислову екологію;
 • комп’ютерні технології;
 • елементи програмування;
 • спеціальні розділи термодинаміки;
 • енергетичний менеджмент та аудит;
 • процеси та апарати промислових виробництв;
 • прийоми діагностування надійності технічних систем;
 • інтеграцію хіміко-технологічних процесів (пінч-аналіз);
 • проектування енергоефективних виробництв та обладнання;
 • використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
 • сучасні підходи до маловідходних та ресурсозберігаючих технологій;
 • створення імітаційних моделей складних виробничих процесів та систем;
 • техніко-економічний аналіз енергоефективності промислових підприємств;
 • управління персоналом для забезпечення високоефективної роботи підприємств;
 • принципи створення енерготехнологічних систем та енергоефективних технологій.

Наші переваги

Мультидисциплінарна підготовка

Окрім загальноосвітніх точних та природничих наук, наші студенти вивчають комп’ютерні технології та елементи програмування, вчаться створенню імітаційних моделей та прийомам енергетичного менеджменту і аудиту.

Сучасні академічні знання

Замість неприкладних умінь та навчальних дисциплін, які швидко морально застарівають, ми пропонуємо студентам комплекс найбільш актуальних знань, що зможуть зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці.

Інженерна, а не хімічна освіта

Незважаючи на те, що кафедра ІТПА входить до складу інституту Хімічних технологій та інженерії (ННІ ХТІ), відсоток хімічних дисциплін у навчанні мінімізований – тож наші студенти отримують саме інженерну, а не хімічну освіту.

Дві спеціальності у одній

Наші студенти отримують освіту одразу у двох принципово різних, але добре поєднуваних напрямах. Перший з них – енергоефективність та енергозбереження. Другий – програмування та комп’ютерна інженерія.

Окремий стипендіальний рейтинг

Стипендія наших студентів, які навчаються на бюджетній формі, жодним чином не залежить від успіхів їхніх колег на інших кафедрах. Кожен семестр вони отримують виплати за окремим стипендіальним рейтингом.

Більше практики, ніж теорії

Навчання проводять викладачі-практики з реальним трудовим досвідом у промисловості  та ІТ-сфері. Максимальна кількість занять за кожною з профільних дисциплін відводиться для лабораторних та практичних робіт.

Європейська освіта

Унікальність учбових програм, за якими сьогодні навчаються наші студенти, полягає у орієнтованості на європейську освітню модель.
Комплекс дисциплін, за якими кафедра готує фахівців, розроблений спільно з UMIST і не має аналогів у ВУЗах України або держав Європейського союзу.

Основу освітніх програм на нашій спеціальності складають інженерно-орієнтовані дисципліни, які дозволяють студентам розвинути навички проектування енергоефективних промислових виробництв та створення цільового програмного забезпечення.

У наших курсах розкриваються найбільш сучасні та високоефективні методи оптимального використання ресурсів, які одночасно допомагають вирішувати завдання охорони навколишнього середовища.
Окрім того, ми приділяємо увагу вивченню прийомів застосування вторинних енергоресурсів та нетрадиційних джерел енергії, навчаємо виробничому енергоменеджменту та управлінню персоналом, що дозволяє забезпечити високу ефективність роботи виробництв.

Випускникам надається кваліфікація:

 • бакалавр (4 роки – 8 семестрів);
 • магістр (5,5 років – 11 семестрів);
 • магістр (6 років – 12 семестрів);
 • кандидат наук (PhD) (+4 роки – аспірантура).

Де працювати після випуску?

Отримані студентами знання можуть застосовуватися для спільного вирішення енергоресурсних та економічних, організаційних та розробницьких, управлінських та екологічних задач, що робить випускників затребуваними

 • у енергосервісних компаніях;
 • у аудиторських та експертних фірмах;
 • на промислових та виробничих підприємствах;
 • у компаніях з розробки програмного забезпечення;
 • у науково-дослідницьких та проектних організаціях;
 • у фірмах, які займаються охороною й кібербезпекою;
 • у центрах фундаментальних і теоретичних досліджень;
 • у компаніях з розробки комп’ютерних та мобільних ігор;
 • у сфері менеджменту торгових корпорацій;
 • у галузевих науково-виробничих компаніях;
 • у фірмах з виробництва засобів автоматизації;
 • у галузі оптимізації енергоємності бізнес-потоків;
 • у органах планування енергоспоживання виробництв;
 • у депаратаментах технічних інновацій та вдосконалень;
 • у підрозділах та керівництві профільними організаціями;
 • у сфері діджиталізації виробництва та промислової діяльності.

Дивіться, де працюють наші випускники вже сьогодні!