Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

051 Економіка підприємств сфери послуг – бакалавр

Економіка підприємств сфери послуг

(НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ)

Предмети ЗНО:

Укр. мова та літ. + Матем. + Іст. Укр. або  Геогр. або Іноз. мова або Фіз. або Хім. або Біол.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з економіки розроблена для підготовки фахівців у різних сферах економіки. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого світогляду майбутнього фахівця, здатного вирішувати різнопланові економічні завдання на підприємствах усіх форм власності, в органах державного управління та місцевого самоврядування..

Назва спеціалізації:
Економіка підприємств сфери послуг
 Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, e-mail: kpikafeim@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор Сисоєв Володимир Вікторович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Економіка підприємства
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Управління грошовими потоками на підприємстві
 • Управління персоналом
 • Логістика
 • Бізнес-планування
 • Економіка інформації
 • Сервісологія та сервісна діяльність
 • Економіка торгівлі та сфери гостинності
 • Обґрунтування господарських рішень в сфері послуг
 • Ціноутворення в сфері послуг
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Організація операційної діяльності підприємств сфери послуг
 • Маркетинг послуг
 • Електронна комерція

Конкурсна пропозиція «Економіка підприємств сфери послуг» розрахована на амбітних молодих людей, які розуміють потужний потенціал сфери послуг в розвитку підприємництва, її стратегічне значення для зростання економіки та бачать себе у майбутньому успішними фахівцями у сфері консалтингу, страхових та фінансових послуг, інжинірингу, послуг сфери розваг, а також послуг соціальної сфери.

Актуальність спеціалізації обумовлюється дефіцитом на ринку професіоналів, здатних забезпечити збільшення прибутковості та зменшення витрат компаній сфери ділових послуг, послуг сфери розваг та соціальної сфери.

Особливістю спеціалізації є формування системи професійних компетентностей з економіки сфери послуг, що охоплюють інформаційно-аналітичну, консультативну, управлінську та адміністративно-господарську діяльність.

Програма забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів з гнучким креативним мисленням, які здатні оптимізувати економічні процеси в сфері послуг, сформувати ефективну систему управління ними на основі сучасних наукових підходів та інформаційних технологій, розробляти рекомендації для підвищення ефективності діяльності підприємств сфери послуг.

Можливості працевлаштування:

Малі і великі підприємства сфери послуг; комерційні банки; департаменти соціальної політики та житлово-комунального господарства органів державної влади та місцевого самоврядування; страхові компанії; торгові та логістичні фірми; консалтингові фірми; підприємства сфери гостинності; підприємництво (власний бізнес).

Випускник конкурсної пропозиції «Економіка підприємств сфери послуг» може працювати на посадах: економіст; фахівець зі постачання, збуту, оплати праці, планування, ціноутворення, ефективності підприємництва, управління проектами та програмами у сфері послуг; бізнес-консультант; фахівець з розвитку бізнесу. Також спеціалісти в даній сфері мають необхідну кваліфікацію для започаткування власної справи (приватне підприємництво).

 
Цікаві факти про сферу послуг:

https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/uslugi-v-vvp-1551/

 Медіаконтент:

Бізнес у сфері послуг: 

https://www.youtube.com/watch?v=iB8nH-NoLy8

Сервісна економіка. Калькуляція собівартості послуг: 

https://www.youtube.com/watch?v=UDtSU54RT60

Сфера послуг: 

https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4

Топ 5 бізнес ідей у сфері послуг. Нові ідеї для бізнесу: 

https://www.youtube.com/watch?v=LYKn7Nh1WdU

Топ-8 бізнес-ідей у сфері послуг:

 https://www.youtube.com/watch?v=5e0rja87poM

Як формується ціна на товари та послуги:

 https://www.youtube.com/watch?v=9g_l_ax9i0o