Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

051 Економіка та організація бізнесу – бакалавр

Економіка та організація бізнесу (бакалавр)

Освітня програма “Економіка бізнесу” спрямована на підготовку фахівців з широким економічним світоглядом у сфері економіки, управління персоналом, бізнес-аналітики та використання інформаційних технологій в бізнесі.

Конкурсна пропозиція (бюджетна та небюджетна):
«Економіка та організація бізнесу»

Предмети ЗНО:

Укр. мова та літ. + Матем. + Іст. Укр. або  Геогр. або Іноз. мова або Фіз. або Хім. або Біол.

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, e-mail: kpikafeim@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор Сисоєв Володимир Вікторович

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Економіка підприємства
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Управління грошовими потоками на підприємстві
 • Управління персоналом
 • Логістика
 • Бізнес-планування
 • Економіка інформації
 • Міжнародний бізнес
 • Бізнес-діагностика
 • Ціноутворення
 • Електронна комерція
 • Економічна безпека бізнесу
 • Бізнес стратегія
 • Організація операційної діяльності підприємства
 • Управління ресурсами і витратами
 • Страхування та управління ризиками в бізнесі
 • Конкурентоспроможність бізнесу
 • Організація власного бізнесу
Характеристика спеціалізації:

Конкурсна пропозиція «Економіка та організація бізнесу» передбачає підготовку фахівців економіко-управлінського профілю з урахуванням особливостей та вимог сучасного етапу розвитку сфери бізнесу. Базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку національної та світової економік. В межах програми вивчаються теоретичні та практичні аспекти аналізу, моделювання та прогнозування впливу макро- та мікроекономічних показників на бізнес. Окрім цього студенти вивчають планування та створення власної справи, а також методи підвищення результативності діяльності бізнес-структур.

Актуальність спеціалізації обумовлюється потребами ринку праці у фахівцях, здатних сприяти економічним реформам в Україні, вести підприємницьку діяльність і межах малого та середнього бізнесу, які є одним із дійових засобів розв’язання першочергових соціально-економічних проблем.

Особливістю спеціалізації є практична підготовка та формування навичок у сфері економіки підприємства, управління персоналом та інформаційних технологій в управлінні бізнесом.

Спеціалізація забезпечує підготовку висококваліфікованих економічних кадрів, які здатні:

– розуміти економічні процеси в бізнес середовищі;

– обґрунтовувати доцільність вибору видів та напрямків ведення бізнесу;

– реалізувати етапи створення власного бізнесу та його реєстрації;

– адаптуватися та приймати рішення щодо стратегічного розвитку бізнесу та його безпеки;

– застосовувати навички обґрунтування логістичних рішень та управління логістичною діяльністю організації бізнесу і ланцюгами постачання.

Програма навчання бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, бізнесу та бізнес-аналітики.

Чекаємо на цілеспрямованих молодих людей, здатних ставити та успішно вирішувати комплексні завдання, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри чи створення власного бізнесу та прагнуть самореалізуватися і досягти максимальних результатів у бізнес середовищі.

Можливості працевлаштування:

Малі і великі підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності; комерційні банки; департаменти економічного розвитку органів державної влади та місцевого самоврядування; страхові компанії; інвестиційні компанії; аналітичні центри; підприємництво (власний бізнес).

Випускник конкурсної пропозиції «Економіка та організація бізнесу» може працювати на посадах: економіст; фахівець зі збуту, оплати праці, планування, фінансової роботи, ціноутворення, ефективності підприємництва, бізнес-аналітик, фахівець з розвитку бізнесу, фахівець з креативного управління бізнесом. Також спеціалісти в даній сфері мають необхідну кваліфікацію для започаткування власної справи (приватне підприємництво).

Подальше навчання:

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Цікаві факти про економіку бізнесу:
 • Економія повинна бути економною! Компанія “American Airlines” зуміла заощадити близько 40 000 $, прибравши лише одну оливку з салатів, що подавалися пасажирам бізнес класу. З такими масштабами, могли й дві прибрати…Або взагалі від них відмовитися, адже цифри значні!

https://24tv.ua/10_divnokumednih_faktiv_i_istoriy_zi_svitu_biznesu_n672912

 • Хто такий невдаха? Зробивши помилку, він не аналізує ситуацію, не отримує вигоду зі своєї помилки, збентежується і замикається в собі. А міг би радіти, що дізнався щось нове, і в майбутньому зможе уникнути цієї помилки.
 • У бізнесі виживає той, хто вміє відмовлятися від усього зайвого.
 • Навчіться програвати з гордістю, швидко і чисто. Використовуйте метод проб і помилок завжди, коли можливо, – вам треба стати професіоналом у тому, що стосується помилок.

Медіаконтент:

http://ukrainemiroff.com/showNews/52

 • Бізнес-ідеї, які принесли своїм власникам мільярди

https://www.youtube.com/watch?v=2VFy9wZESrk

 • Ідеї швидкого бізнесу

https://www.youtube.com/watch?v=qZpPFd-AzYU