Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

076 Логістика та митна справа – бакалавр

Спеціальність 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Конкурсна пропозиція «ЛОГІСТИКА ТА МИТНА СПРАВА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників: Бакалавр

Предмети ЗНО:

Укр. мова та літ. + Матем. + Іст. Укр. або  Геогр. або Іноз. мова або Фіз. або Хім. або Біол.

Конкурсна пропозиція «Логістика та митна справа» формує фундаментальні знання у галузях підприємництва та логістики, навики аналізу та оцінювання логістичних процесів, здатність формування товарної, цінової, закупівельної та збутової політики підприємства на національному та міжнародних ринках товарів і послуг, належний потенціал для управління логістичною діяльністю підприємств.

Логіст організовує доставку товару та його складування, розробляє вигідну схему поставок, аналізує ринок логістичних послуг, проводить розрахунки, шукає надійних партнерів, координує дії, готує документи.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Товарознавство
 • Комерційна діяльність
 • Торгівельне підприємництво
 • Економіка та організація торгівлі
 • Ціноутворення
 • Маркетингові дослідження в торгівлі
 • Основи логістики
 • Комерційна логістика
 • Митна справа
 • Управління ризиками в логістиці
 • Митний контроль та експертиза товарів
 • Технологія прийняття рішень в логістиці
 • Логістичне обслуговування
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Транспортна логістика
 • Складська логістика та управління запасами
 • Митна логістика
 • Інформаційні системи та технології в логістиці
Якими якостями повинен володіти логіст
Логіст  це чудовий адміністратор, він повинен завжди знати, де знаходиться вантаж в будь-який момент часу. У його роботі вирішальне значення має досвід і особисті якості. В основному він діє за інструкцією, але в разі порушення робочого процесу (зрив термінів, поломка транспорту, недобросовісна робота постачальників або співробітників) логіст повинен швидко знайти вихід з ситуації, і в цьому йому допомагають знання, навики та досвід.
Особисті якості логіста:
Ø    Організованість
Ø    Аналітичний склад розуму
Ø    Багатозадачність
Ø    Уміння планувати
Ø    Уміння управляти в кризовій ситуації
Ø    Уміння приймати рішення
Ø    Тайм-менеджмент
Ø    Пунктуальність
Ø    Стресостійкість
Ø    Бажання та здатність учитися
Характеристика конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція «Логістика та митна справа» передбачає підготовку фахівців у сфері логістики з урахуванням специфіки міжнародних економічних відносин. Базується на вивченні та оволодінні інструментарієм системного аналізу та оптимального управління логістичною діяльністю підприємств та організацій; опануванні сучасних логістичних та інформаційних технологій  в закупівлі, постачанні, транспортуванні та складуванні товарів; здатності до формування ефективного комплексу логістичного обслуговування та проектування логістичних систем. Окрім цього студенти отримують знання та навички щодо вирішення практичних логістичних завдань у сфері міжнародної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

Програма навчання орієнтована на спеціальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних приймати ефективні логістичні рішення щодо реалізації логістичних функцій, вдосконалювати логістичну систему для забезпечення ефективної діяльності підприємства у конкурентному середовищі.

Можливості працевлаштування:

Експортно-імпортні та логістичні відділи вітчизняних та іноземних компаній і фірм в різних сферах економічної діяльності; транспортно-експедиторські та складські компанії; фірми з надання логістичних послуг; департаменти розвитку транспорту та інфраструктури органів державної влади та місцевого самоврядування; служби логістики силових структур.

Випускник конкурсної пропозиції «Логістика та митна справа» може працювати на посадах: логіста; менеджера із закупівель, матеріально-технічного постачання, транспортної та складської логістики, міжнародних перевезень; менеджера по роботі з митницею; менеджера митного складу; митного перевізника; консультанта з питань зовнішньої торгівлі, оцінки ринків та експертизи товарів та ін.

 

Медіаконтент:

http://zamkova.info/ekonomika/21037-profesiia-logist-chym-zaimaiutsia-i-skilky-zarobliaiut.html;

http://profchoice.ru/atlas-professij/logist;

https://biznesua.com.ua/hto-takiy-logist-i-chim-vin-zaymayetsya-profesiya-logist/;

https://ula-online.org/images/documents/Professia%20logista.pdf;

https://cargolink.ru/ls/blog/535.html