Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

075 Міжнародний маркетинг – бакалавр

Міжнародний маркетинг (бакалавр)

Конкурсна пропозиція «Міжнародний маркетинг» формує фундаментальні знання у галузі маркетингу, навики аналізу та прогнозування ринкової ситуації, здатність формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на національному та міжнародних ринках товарів і послуг, належний потенціал для управління маркетинговою діяльністю підприємств на зарубіжних ринках.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА):

«МАРКЕТИНГ» та «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»

Предмети ЗНО:

Укр. мова та літ. + Матем. + Іст. Укр. або  Геогр. або Іноз. мова або Фіз. або Хім. або Біол.

 Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, (057) 707 61 22; e-mail: kpikafeim@gmail.com

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Маркетинг
 • Маркетингова товарна політика
 • Поведінка споживача
 • Маркетингові комунікації
 • Цифровий маркетинг
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингова політика розподілу
 • Маркетингові дослідження
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Міжнародний маркетинг
 • Планування та аудит міжнародної маркетингової діяльності
 • Міжнародна торгівля
 • Маркетингові стратегії на міжнародному ринку
 • Світовий ринок товарів та послуг
 • Маркетинг туризму
 • Мультикультурний маркетинг
 • Реклама в системі міжнародного маркетингу
 • Зв’язки з громадськістю на міжнародному ринку
Характеристика конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція «Міжнародний маркетинг» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу з урахуванням специфіки міжнародних економічних відносин. Базується на вивченні інструментарію комплексного аналізу стану міжнародного маркетингового середовища; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; організації виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на зарубіжні ринки; управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій; проведення маркетингових заходів на національному та міжнародному ринках. Окрім цього студенти отримують знання та навички щодо вирішення практичних маркетингових завдань у сфері міжнародного маркетингу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних проводити маркетингові дослідження вітчизняних та зарубіжних ринків, попиту та потреб споживачів; приймати оперативні та стратегічні рішення щодо форм виходу підприємств на зовнішні ринки; розробляти комплекс маркетингу для забезпечення ефективної діяльності підприємств у міжнародному конкурентному середовищі.

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, зі знанням двох іноземних мов, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог вітчизняного та міжнародного ринків.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

Можливості працевлаштування:

Відділи маркетингу та продажів у комерційних банках, промислових підприємствах різних галузей, торгових фірмах; інвестиційні компанії; маркетингові агенції; оптові комерційно-посередницькі компанії; торгові представництва іноземних компаній; брокерські, дилерські та дистриб’юторські фірми;  спеціалізовані консалтингові фірми, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник конкурсної пропозиції «Міжнародний маркетинг» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика з дослідження зарубіжних товарних ринків, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, менеджера з маркетингу, директора з маркетингу, керівника відділу маркетингу підприємства.

Ключові факти і твердження про міжнародний маркетинг:

Маркетинг — це запорука успіху у міжнародному бізнесі. У міру того, як ринки по всьому світу стають все більш взаємопов’язаними і конкуренція на них зростає, компанії, які збираються добитися успіху в конкурентній боротьбі, повинні підходити до справи з глобальної точки зору і планувати свої маркетингові стратегії в міжнародному масштабі.

Що таке «маркетинг»? Різні люди трактують це поняття абсолютно по-різному. Часто його використовують, коли говорять про методи просування і продажів. Насправді, термін «маркетинг» також включає у себе поняття «маркетингова стратегія» і «дослідження ринку». Маркетинг є центральним аспектом при визначенні місії та стратегії компанії, а також запорукою її успіху в цілому. Він визначає, яку позицію на ринку займає підприємство стосовно своїх конкурентів і потенційних клієнтів.

Маркетингова стратегія. Маркетингова стратегія — це унікальна формула кожного підприємства, яка виводиться виходячи з розуміння своєї місії, свого місця на ринку стосовно конкурентів.

Вибір ринків. Стратегічний маркетинг передбачає ретельний вибір ринків, його сегментів і ніш. Також він передбачає прийняття рішення щодо того, на яких ринках не варто працювати.

Дослідження ринку. Іншими словами — вміння «прислухатися до думки споживача». Ініціативи з дослідження ринку це не обов’язково складні та дорогі заходи. Іноді це можуть бути прості та невитратні способи того, як компанії краще зрозуміти своїх клієнтів.

Міжнародний маркетинг має враховувати особливості різних культур і звичаїв, а також мовні особливості. Це дозволить уникнути провалу через «незнання» свого споживача в інших країнах.

Конкурентна перевага. Треба чітко усвідомлювати, що ринок — це середовище, де панує висока конкуренція. Деякі конкуренти можуть перевершувати у конкретному виді продукції або послуг, або ж обслуговувати вузькоспеціалізовані сегменти ринку. Замість питання: «Що компанії вдається робити найкраще?» необхідно поставити собі таке питання: «Що компанії вдається робити краще, ніж конкурентам?» Це допоможе визначити свої конкурентні переваги та використовувати їх.

Споживацькі переваги. Споживач бачить товар інакше, ніж компанія – його виробник. Тому нам треба прагнути розуміти, а що ж цінують клієнти? Це можуть бути як матеріальні так і нематеріальні переваги, на яких важливо робити акцент у рекламі.

Різні послання для різних категорій споживачів. Може бути так, що навіть в одному і тому ж продукті різні споживачі цінуватимуть абсолютно різні характеристики. Тому щодо одного й того ж продукту можливо треба буде сформулювати різні послання, оскільки різні категорії клієнтів можуть цінувати в цьому продукті абсолютно різні характеристики.

Кращий засіб для комунікації. Це те, що є найбільш підходящим із точки зору споживача, якому адресовано послання, і залежно від самого послання. Не варто вибирати засіб для комунікації, керуючись виключно своїми особистими уподобаннями.

Соцмережі. Facebook, Twitter, Instagram й інші соціальні платформи є дуже ефективними інструментами для маркетингової комунікації. Але тільки в тому випадку, якщо вони дійсно з логічної точки зору є кращим способом донесення конкретних послань до конкретних міжнародних ринків і сегментів споживачів.

Ціноутворення. Грамотний маркетинг зазвичай сприяє зростанню ціни та доходів. Глибоке розуміння переваг, які отримає споживач, якщо купить певний продукт, також є нагодою просити за нього високу ціну.

Брати участь у маркетинговій діяльності повинен кожен співробітник підприємства. Маркетинг зовсім не обмежується обов’язками «відділу маркетингу». Функція маркетингу — привести всю діяльність підприємства у відповідність з мінливими потребами ринкових сегментів різних міжнародних ринків. Тому в маркетингову діяльність так чи інакше залучений кожен співробітник підприємства.

 

Медіаконтент:

The Global Marketing Mix-Internationalisation – Global Marketing: https://www.youtube.com/watch?v=vRTuaTg0V5c

Від стандартів до цінностей. Як вийти на міжнародний ринок: https://nv.ua/ukr/biz/experts/svit-mozhlivostey-yak-ukrajinskiy-kompaniji-viyti-na-mizhnarodniy-rinok-50056712.html

10 питань про побудову кар’єри у міжнародній корпорації: https://happymonday.ua/karjera-u-mizhnarodnij-kompanii

10 качеств успешного маркетинг-директора, которого мы возьмем на работу: https://ain.ua/2016/05/30/10-kachestv-uspeshnogo-marketing-direktora-kotorogo-my-vozmem-na-rabotu/