Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Федоpенко Ірина Анатоліївна

Федоpенко Ірина Анатоліївна

Професор кафедри

Доктор економічних наук, професор

 

Освіта:

Харківський державний технічний університет радіоелектроніки 1995 р, спеціальність “Інформатика”.

В 1998 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за фахом “Облік і аудит”.

Кандидат економічних наук з 2003 року за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою.

Доктор економічних наук з 2011 за спеціальністю 08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Наукові інтереси:

 • Вивчення науково-практичних проблем соціально-економічного розвитку продуктивних сил регіонів.
 • Розвиток регіональних ринків теплоенергетики, енергозбереження та інтенсифікації виробництва.
 • Фінансово-економічна безпека підприємницької діяльності.
 • Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.

Стаж науково-педагогічної роботи

Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 20 років

Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності, Інноваційний розвиток підприємств, Управління інвестиційним капіталом, Основи наукових досліджень

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національної фармацевтичної академії України, цикл підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні засади навчально-виховного процесу» (з 08.10. по 21.11.2009 р.), посвідчення № 9 до диплому № 022799 ДСК ВР від 21.11.2009 р.
 • Довгострокове підвищення кваліфікації ПП «Паломар Системс», наказ НТУ “ХПІ” № 2369С від 18.11.2014 р. за темою: «Дослідження актуальних проблем економіки та управління інноваційної діяльності підприємства»
 • Науково-педагогічне стажування в Вищій школі бізнесу та підприємництва (м. Островець, Свентокшиське Воєводство, Польща), наказ N1083С від 04.07.2017 р. за темою: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління»

Нагороди

 • Грамота ректора НТУ «ХПІ» за високу трудову активність, підвищення свого професійного рівня та наполегливість у досягненні поставлених цілей (2017р.)
 • Грамота проректора з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» за активну участь та високі показники в науково-дослідній роботі (2017 р.)
 • Подяка директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за професіоналізм та фаховий підхід до роботи у галузевій комісії II туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у 2018/2019 н.р.
 • Подяка директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за професіоналізм та фаховий підхід до роботи у галузевій комісії II туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у 2019/2020 н.р.
 • Подяка директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за професіоналізм та фаховий підхід до роботи у галузевій комісії II туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у 2020/2021 н.р.