Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Головна

Кафедра економіки та маркетингу є провідною кафедрою Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу, на якій здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з економіки, маркетингу та логістики за новими Державними стандартами вищої освіти України для всіх видів економічної діяльності, державного управління та місцевого самоврядування за трьома рівнями вищої освіти: «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії» денної та заочної (дистанційної) форм навчання за спеціальностями (освітніми програмами):

051 «Економіка» (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»,  «Економіка  підприємств сфери послуг»);

075 «Маркетинг» (спеціалізації: «Рекламний бізнес», «Міжнародний маркетинг»);

076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціалізація «Логістика та митна справа»).