Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Колісник

Колісник Марія Едуардівна

Старший викладач кафедри

 

Кандидат технічних наук, 05.13.22 – управління проектами та програмами, 2014 р. Тема дисертації: «Моделі та методи багатокритеріальної оптимізації змісту проекту при чітких і нечітких вихідних даних»

Викладає дисципліни: Маркетинг (англ.); Регіональна економіка; Розміщення продуктивних сил; Економіка підприємства