Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Економіка (бакалаври)

Галузь знань 05  Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051  Економіка

Кваліфікація: бакалавр з економіки

 

Навчальні дисципліни

ПП1 Вступ до спеціальності Яковлєв А.І. РПНД Вступ до спеціальності 2019

ПП3 Розміщення продуктивних сил Гаврись О.О. РПНД Розміщення продук сил 2019

ПП4 Економіка підприємства Ларка М.І. РПНД Економіка підпр 2019

ПП5 Маркетинг Косенко О.П. РПНД Маркетинг 2019

ПП16 Бізнес-планування Кучіна С.Е. РПНД Бізн План 2019

3.1.1 Блок дисциплін 01 “Економіка бізнесу”

ВБ1.1 Управління ресурсами підприємства Ларка М.І. РПНД Управ рес підпр 2019

ВБ1.3 Бізнес-економіка Васильцова С.О. РНПД бізнес економіка 2019

ВБ1.4 Капітал підприємства Горовий Д.А. РНПД Капітал підпр 2019

ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз Васильцова С.О. РПНД бізнес проектний аналіз 2019

ВБ1.6 Міжнародний бізнес Шапран О.Є. РПНД Міжнарод бізнес 2019

ВБ1.7 Бізнес-діагностика Горовий Д.А.  РНПД Бізнес-діагностика 2019

ВБ1.8 Бізнес логістика Сисоев В.В. РПНД Бізнес логістика 2019

ВБ1.9 Конкурентоспроможність бізнесу Ткачова Н.П. РПНД Конкурентоспром бізнесу 2019

ВБ1.10 Електронна комерція Опарій Є.О. РПНД Еклектрона комерція 2019

ВБ1.11 Оподаткування бізнесу Майстро Р.Г. РПНД Опод бізн 2019

ВБ1.12 Економічна безпека бізнесу Романчик Т.В. РПНД Екон без біз 2019

ВБ1.13 Організація власного бізнесу Літвиненко М.В. РПНД орг влас бізнес 2019

ВБ1.14 Бізнес-стратегія Ларка Л.С. РПНД Бізнес стратегія 2019

ВБ1.15 Економічні ризики та страхування Майстро Р.Г. РПНД Економ риз та страх 2019

3.1.2 Блок дисциплін 02 “Економіка підприємства”

ВБ2.2 Управління витратами Ларка М.І. РПНД Управ витратами 2019

ВБ2.3 Економіка підприємництва Гаврись О.О. РПНД Екон підприємництва 2019

ВБ2.4 Соціальна економіка Ларка Л.С. РПНД соц економіка 2019

ВБ2.5 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків Ларка Л.С. РПНД обг гос ріш 2019

ВБ2.6 Державне регулювання економіки Майстро Р.Г. РПНД Держ регул економ 2019

ВБ2.7 Організація виробництва Кучіна С.Е. РПНД Орг вироб 2019

ВБ2.8 Логістика Сисоев В.В. РПНД Логістика 2019

ВБ2.9 Проектний аналіз Яковлєв А.І. РПНД Проектний аналіз 2019

ВБ2.10 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Гаврись О.О. РПНД Зов діял підпр 2019

ВБ2.11 Економічна безпека підприємства Романчик Т.В. РПНД ек без біз 2019

ВБ2.12 Потенціал і розвиток підприємства Літвененко М.В. РПНД потенціал 2019

ВБ2.13 Стратегія підприємства Шапран О.Є. РПНД Стратегія підпр 2019

ВБ2.14 Ціноутворення Кітченко О.М. РПНД Ціноутворення 2019

ВБ2.15 Оцінка вартості підприємства Чернобровкіна С.В. РПНД Оцін варт підпр 2019

Дипломне проектування Дипломний проет бакалавр ЕП