Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Економіка (магістри)

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051Економіка

Кваліфікація: магістр з економіки

 

Навчальні дисципліни:

ПП1 Управління проектами Яковлєв А.І. РПНД упр проек 2019

ПП2 Управління потенціалом підприємства Літвиненко М.В. РПНД упр пот підпр 2019

3.1.2 Блок дисциплін 02 “Економіка підприємства”

ВБ2.1 Економічне управління підприємством Ларка Л.С. РПНД Економ упр підпр 2019

ВБ2.2 Конкурентоспроможність підприємства Ткачова Н.П. РПНД конкур підпр 2019

ВБ2.3 Стратегічне управління підприємством Кітченко О.М. РПНД СУП 2019

ВБ2.4 Теорія прогнозування і її вплив на прийняття рішень Глухова С.В. РНПД Теор прогн 2019

ВБ2.5 Економіка, організація та управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами Літвиненко М.В. РПНД Економіка, організація 2019

ВБ2.6 Основи наукових досліджень Сисоєв В.В. РПНД Основи наук дослід 2019

Дипломне проектування дипломний проект магистр ЕП