Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Маркетинг (бакалаври)

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 075 Маркетинг

Кваліфікація: бакалавр з маркетингу

 

2 Професійна підготовка

ПП 1 Вступ до спеціальності Мірошник М.В. РПНД Вступ до спец 2019

ПП 4 Економіка підприємства Ларка М.І.  РПНД Економіка підпр 2019

ПП 5 Маркетинг I Косенко О.П. РПНД Маркетинг 2019

ПП 6 Маркетинг II Косенко О.П. РПНД Маркетинг 2019

ПП 13 Маркетингові дослідження Ларка Л.С. РПНД марк дослід 2019

ПП 16 Маркетингові комунікації Кітченко О.М. РНПД Марк ком 2019

ПП 20 Маркетинг промислового підприємства Косенко О.П. РПНД Маркет пром підп 2019

3.1.1 Блок дисциплін 01 “Рекламний бізнес”

ВБ1.1 Інфраструктура товарних ринків Усов М.А. РПНД Інфра товар ринків 2019

ВБ1.2 Соціально-етичний маркетинг Косенко О.П.  РПНД Соц етичний маркетинг 2019

ВБ1.3 Товарознавство Шапран О.Є РПНД Товарознавство 2019

ВБ1.4 Маркетингове планування Мірошник М.В. РПНД Маркет планування 2019

ВБ1.5 Планування та організація збуту Мірошник М.В. РПНД План та орг збуту 2019

ВБ1.6 Мерчандайзинг Шапран О.Є. РПНД Мерчандайзинг 2019

ВБ1.7 Зв’язки з громадськістю Чернобровкіна С.В. РПНД Звязки з громад 2019

ВБ1.8 Міжнародний маркетинг Мірошник М.В. РПНД Міжн. марк 2019

ВБ1.9 Медіапланування Кітченко О.М. РПНД Медиапланування 2019

ВБ1.10 Маркетинг послуг Мірошник М.В. РПНД Маркетинг послуг 2019

ВБ1.11 Маркетинговий аудит Кучіна С.Е. РПНД Маркетинговий аудит 2019

3.1.3 Блок дисциплін 03 “Міжнародний маркетинг”

ВБ3.1 Інфраструктура міжнародних товарних ринків Сисоєв В.В. РПНД Інфра міжн товар ринк 2019

ВБ3.2 Мультикультурний маркетинг Косенко О.П. РПНД Мульти культурн марк 2019

ВБ3.3 Світовий ринок товарів і послуг Ткачова Н.П. РПНД Світ рин товар та пос 2019

ВБ3.4 Планування та аудит міжнародної маркетингової діяльності Мірошник М.В. РПНД Планування та аудит 2019

ВБ3.5 Міжнародна торгівля Косенко О.П. РПНД Міжнарод торгівля 2019

ВБ3.6 Маркетингові дослідження на міжнародному ринку Ларка Л.С. РПНД Марк досл на між рин 2019

ВБ3.7 Митна справа Горовий Д.А.  РНПД Митна справа 2019

ВБ3.8 Міжнародні організації Горовий Д.А. РНПД Міжнародні організації 2019

ВБ3.9 Реклама в системі міжнародного маркетингу Кітченко О.М. РПНД Реклама в системі 2019

ВБ3.10 Маркетингові стратегії на міжнародному ринку Шапран О.Є. РПНД Маркет страт на між ринку 2019

Дипломне проектування Дипломний проет бакалавр М