Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Маркетинг (магістри)

Галузь знань 075 Управління та адміністрування

Спеціальність 075  Маркетинг

Кваліфікація: магістр з маркетингу

 

ПП1 Електронна комерція Кобєлєв В.М РПНД Електр комерція 2019

ПП3 Проектний менеджмент Васильцова С.О. РПНД проект мен 2019

ПП5 Інноваційний розвиток підприємства Кобєлєв В.М РПНД іннов розв підпр 2019

3.1.1 Блок дисциплін 01 “Рекламний бізнес”

ВБ1.1 Стратегічний маркетинг і товарна інноваційна політика Сударкіна С.П. РПНД Страт марк та тов іннвов політ 2019

ВБ1.2 Рекламний менеджмент Романчик Т.В.  РПНД Реклам менеджмент 2019

ВБ1.3 Рекламні технології Кітченко О.М. РНПД Рекламні технології 2019

ВБ1.4 Оцінка ефективності рекламної діяльності Ткачова Н.П.  РПНД оцінка ефект реклам діял 2019

ВБ1.5 Бренд-менеджмент Косенко О.П.  РПНД Бренд менеджмент 2019

ВБ1.6 Основи наукових досліджень Сисоєв В.В.РПНД-Основи наук дослід 2019

3.1.2 Блок дисциплін 02 “Маркетингові дослідження”

ВБ2.1 Маркетингові дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку Шапран О.Є. РПНД Марк дослід та прогноз кон ринку 2019

ВБ2.2 Дослідження, аналіз та оцінка ефективності бізнесу Ткачова Н.П РПНД Досл анал та оцінка ефект бізн 2019

ВБ2.3 Ризики маркетингової діяльності Кучіна С.Е. РПНД Ризики марк діял 2019

ВБ2.4 Інтерактивний маркетинг Косенко О.П. РПНД Інтерактив марк 2019

ВБ2.5 Управління маркетинговими дослідженнями Ларка Л.С. РПНД Упр марк досл 2019

ВБ2.6 Основи наукових досліджень Сисоєв В.В. РПНД-Основи наук дослід 2019

Дипломна робота Дипломний проект магистр М