Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Заочне відділення

Спеціальність 051  Економіка

 

Бізнес-планування

Лектор Кучіна С.Е.

СР-Бізнес-планування

КР-Бізнес-планування

Економіка підприємства 2.курс

Лектор Кучіна С.Е.

СР-Економіка підприємства

КР-Економіка підприємства

Управління витратами

Лектор Кучіна С.Е.

КР-Управління витратами

СР-Управління витратами

Управління потенціалом підприємства

Лектор Літвиненко  М.В.

КР- Управління потенціалом підприємства

СР Упр потенціалом

Потенціал і розвиток підприємства

Лектор Літвиненко  М.В.

СР Потенціал

КР Потенціал

Розміщення продуктивних сил

Лектор Гаврись О.О.

КР Розміщення продуктивних сил

Соціальна економіка

Лектор Ларка Л.С.

ІЗ Соціальна економіка

Обґрунтування господарських рішень

Лектор Ларка Л.С.

 КП Обґрунтування господарських рішень

Економічна безпека підприємства

Лектор Романчик Т.В.

КР Економчна безпека підприємства

Економічне управління підприємством

Лектор Ларка Л.С.

КП Економічне управління підприємством

Бізнес-консалтинг

Лектор Ткачова Н.П.

КР Бізнес-консалтінг

Стратегічне управління

Лектор Васильцова С.О.

ПЗ-Стратегічне управління

СР-Стратегічне управління

Організація роботи у проектній команді

Лектор Васильцова С.О.

СР Організація роботи у проектній команді

Антикризове управління у

бізнесі

Лектор Горовий Д.А.

КР-Антикризове управління

Ціноутворення

Лектор Кітченко О.М

КП – Ціноутворення

СР – Ціноутворення

Державне регулювання економіки

Лектор Майстро Р.Г.

СР- Державне регулювання економіки

КР- Державне регулювання економіки

Економіка підприємства

Лектор Майстро Р.Г.

КР- Економіка підприємства

Варіанти КР – Економіка підприємства

Стратегія підприємства

Лектор  Шапран О.Є.

СР – Стратегія підприємства

КонтрР – Стратегія підприємства

Спеціальність 075  Маркетинг

Маркетинговий аудит

Лектор Кучіна С.Е.

КР-Маркетинговий аудит

СР-Маркетинговий аудит

Оцінка ефективності рекламної діяльності

Лектор Ткачова Н.П.

КР Оці еф рек діяльн

Інфраструктура товарних ринків

Лектор Сисоев В.В.

КР-інфрасттукрута тов рин

Маркетингові дослідження

Лектор Ларка Л.С.

РЗ Маркетингові дослідження

Рекламний менеджмент

Лектор Романчик Т.В.

 КП Рекламний менеджмент

Бренд-менеджмент

Лектор Косенко О.П.

КР Бренд-менеджмент

Маркетинг

Лектор Косенко О.П.

КП Маркетинг

КР Маркетин

Маркетинг промислових підприємств

Лектор Косенко О.П.

КР мар пром

Соціально-етичний маркетинг

Лектор Косенко О.П.

КР соц ет мар

Проектний менеджмент

Лектор Васильцова С.О.

СР-Проектний менеджмент

КонтР-Проектний менеджмент

РЗ-Проектний менеджмент

 

Зв’язки з громадськістю

Лектор Чернобровкіна С.В.

КР-Зв’язки з громадськістю

СР-Зв’язки з громадськістю

 

Медіапланування

Лектор Кітченко О.М

КР – Медіапланування

СР- Медіапланування

Маркетингові комунікації

Лектор Кітченко О.М

КР – Маркетингові комунікації

СР – Маркетингові комунікації

Рекламні технології

Лектор Кітченко О.М

КР – Рекламні технології

СРС – Рекламні технології

Стратегічний маркетинг

Лектор Кітченко О.М

КР – Стратегічний маркетинг

Вступ до спеціальності

Лектор Мірошник М.В.

КР- Вступ до спеціальності

Маркетинг

Лектор Мірошник М.В.

КР- Маркетинг

СР- Маркетинг

Маркетинг послуг

Лектор Мірошник М.В

СР- Маркетинг послуг

КР- Маркетинг послуг

Маркетингове планування

Лектор Мірошник М.В.

СР- Маркетингове планування

КР- Маркетингове планування

КонтрР – Маркетингове планування

Міжнародний маркетинг

Лектор Мірошник М.В.

СР- Міжнародний маркетинг

КР- Міжнародний маркетинг

Організація збуту та управління маркетингом

Лектор Мірошник М.В.

СР- Організація збуту та управління маркетингом

КР- Організація збуту та управління маркетингом

Мерчандайзинг

Лектор  Шапран О.Є.

КонтрР – Мерчандайзинг

СР- Мерчандайзинг

Товарознавство

Лектор  Шапран О.Є.

СР – Товарознавство

КонтрР – Товарознавство

Технічні спеціальності

Економіка підприємства

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Лектор Гаврись О.О.

КР Економіка підприємства технічні

 

Організація виробництва і маркетинг 

Лектор Романчик Т.В.

КР Організація виробництва і маркетинг

СР Організація виробництва і маркетинг

Економіка та організація виробництва

спеціальності

122 «Комп’ютерні науки»
133 «Галузеве машинобудування»
142 «Енергетичне машинобудування»
144 «Теплоенергетика»

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Лектор Романчик Т.В.

КР Економіка та організація виробництва

СР Економіка та організація виробництва