Кафедра економіки і маркетингу

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Кафедра економіки і маркетингу - Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

Про кафедру

Кафедра заснована 1984 році як кафедра економіки і організації машинобудівної промисловості для забезпечення економічної підготовки студентів інженерних спеціальностей машинобудівного та електротехнічного профілю Харківського політехнічного інституту. На початку 1995 року кафедра була включена до складу новоствореного економічного факультету під назвою кафедри економіки і маркетингу. У 2018 році, у зв’язку з реорганізацією Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кафедра увійшла до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу.

Першим завідувачем кафедри був заслужений працівник народної освіти України, академік Академії інженерних наук України, д.е.н., проф. Яковлєв А.І. Вагомий внесок у становлення та розвиток кафедри внесли професори: Перерва П.Г., Гаврись О.М., Ларка М.І., Сударкіна С.П.; доценти: Задіріхіна Т.І., Цнопко Н.Н., Кучіна С.Е., Кобелєв В.М.; старші викладачі: Власова Г.І., Філіппов В.П., Удянська Г.М., Шутько Л.Б. та ін.

У 1994 року на кафедрі було започатковано підготовку фахівців з маркетингу, а з 2002 року – фахівців з економіки. За ці роки кафедрою підготовлено понад 1200 висококваліфікованих маркетологів і економістів, які працюють на різних посадах в  усіх галузях господарства, на підприємствах різних форм власності, в державних органах виконавчої влади, правоохоронних органах, вищих навчальних закладах та громадських організаціях.

З 2019 року кафедру очолює д.е.н., проф. Сисоєв В.В.

Сьогодні на кафедрі працює 4 доктори наук, професори та 14 кандидатів наук, доцентів, що становить 82 % від загальної кількості викладачів. Потужний освітній та науковий потенціал кафедри дозволяє ефективно вирішувати нові складні завдання з розвитку і вдосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки і маркетингу відповідно до сучасних вимог освіти, науки, ринку, суспільства та держави.