Аспірантура та докторантура

На кафедрі “Комп’ютерної математики та аналізу даних” працює аспірантура і докторантура, здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів (PhD) і докторів наук.

Прийом до аспірантури проводиться за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Захисти дисертацій проходять в спеціалізованій раді Д 64.050.07 при факультеті комп’ютерних наук та програмної інженерії НТУ “ХПІ” за спеціальностями:

  • о5.13.06 – інформаційні технології;
  • 05.13.07 – автоматизація процесів керування.