Дуальне навчання

В основу концепції підготовки фахівців на кафедрі покладена дуальна система освіти, заснована на поєднанні інтенсивної і глибокої фундаментальної підготовки в галузі прикладної математики та комп’ютерних наук з практичною підготовкою в області програмної інженерії та інженерії даних на основі проектного навчання, що проводиться на філіях і базових підприємствах кафедри в провідних українських і міжнародних IT-компаніях. До реалізації програми залучені відомі вчені та фахівці університетів Харкова і України, зарубіжних університетів, IT-індустрії.

Реалізована на кафедрі концепція підготовки в області програмування та інформаційних технологій використовує модель професійних компетенцій, розроблену на основі міжнародних рекомендацій, визначених у документі СС2005 – Computing Curricula 2005, розробленому за участю АСМ (Association for Computing Machinery) і IEEE Computer Society.

При вивченні базових дисциплін комп’ютерного циклу робиться акцент на освоєнні фундаментальних основ комп’ютерних наук, формуванні алгоритмічного мислення, придбання базових навичок програмування.

Освоєння сучасних технологій програмування та створення програмного забезпечення, отримання практичних навичок з проектування, розробки і супроводу програмних систем і виконання програмних проектів здійснюється на базових підприємствах – партнерах кафедри, провідних українських та міжнародних IT-компаніях.

Стратегічними партнерами кафедри є компанії Samsung Electronics і Noosphere Ventures, студенти кафедри мають можливість проходження вбудованого навчання, стажувань і інтернатур в провідних компаніях Харківського ІТ- кластеру INSART, Cloud Works, Sigma.