Проектне навчання на кафедрі КМАД

На кафедрі комп’ютерної математики та аналізу даних Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» запускається пілотний інноваційний освітній проект з підготовки фахівців в області “DataScience” – аналітики та інженерії великих даних, заснований на реалізації принципу проектного навчання.

Проектне навчання (ProjectBasedLearning) – це педагогічна практика, заснована на тому, що в процесі навчання студенти спільно працюють над вирішенням реальних проблем. Особливістю підходу є умова отримання реального практичного результату і його систематичність, що виявляється у виконанні послідовності проектів. Це стиль активного навчання, орієнтованого на студента, в процесі якого студенти повинні організовувати власну роботу і взаємодію, управляти своїм часом, набувати навичок командної роботи, розвивати творчі здібності та критичне мислення. В результаті студенти здобувають міждисциплінарні знання і навички створення реальних продуктів і систем.

Проектне навчання тісно пов’язане з навчанням за запитами (Inquiry Based Learning), яке, на відміну від традиційного підходу, заснованого на поданні і вивченні набору встановлених фактів і фрагментарних знань, починається з постановки питань, проблем або сценаріїв.

Особливістю даного освітнього проекту є поєднання якісного базового фундаментальної освіти і спеціально організованої практичної підготовки, що забезпечує отримання навичок проектної та командної роботи.

Освітній процес реалізується на основі інтегрованого навчального плану, який забезпечує отримання навичок створення продуктів, процесів і систем у взаємозв’язку з освоєнням базових фундаментальних дисциплінарних знань і їх застосуванням в інженерної діяльності, придбання необхідних особистісних і міжособистісних компетентностей.

Проект реалізується за підтримки Фонду Василия Хмельницького K.Fund http://kfund.ua, створеного для підтримки проектів в галузі освіти та економіки. При цьому буде використаний досвід одного з найбільш успішних проектів фонду – відкриття в Києві UNIT Factory https://unit.ua/#whoweare, єдиного в Україні приватного навчального закладу з безкоштовним навчанням, що працює за стандартами інноваційної французької Школи 42 https://www.42.us.org.

UNIT Factory використовує інноваційний метод навчання Peer-to-Peer (P2P), випробуваний в Школі 42. Це навчальна практика, в якій студенти взаємодіють з іншими студентами по досягненню цілей в галузі освіти. В її основі лежить колективне навчання, яке допомагає розкрити творчі здібності студентів під час роботи над проектами, і реалізація принципів геймифікації, а саме, використання практик і механізмів комп’ютерних рольових ігор для інтенсифікації навчального процесу.

Студентам прищеплюються навички самонавчання і професійного вдосконалення, вкрай необхідні для ІТ-фахівців. У навчальний процес органічно вбудована програма розвитку особистої ефективності, навичок міжособистісного спілкування і роботи з людьми (softskills).

Для реалізації проекту в НТУ «ХПІ» створюється спеціальний робочий освітній простір, що реалізується в новому навчальному корпусі, спроектованим за зразком UNIT Factory. Його будівництво розпочато в Молодіжному парку (метро «Пушкінська»), відкриття планується на початок нового навчального року.

На площі понад 2500 м. кв. буде розміщений комп’ютерний зал на 100 місць, оснащений суперсучасними комп’ютерами, потужним серверним і високошвидкісним широкосмуговим мережним устаткуванням, конференц-зали, мультимедійні аудиторії, простір коворкінгу, кімнати для проектної роботи, самостійної роботи і відпочинку, кафе і coffee-points.

Ведеться розробка віртуальної освітньої програмної платформи, що забезпечує вільний доступ студентів до різноманітних інформаційних та освітніх ресурсів і електронних курсів, управління освітнім процесом, підтримку проектної роботи і взаємодії членів команди.

Додаткова інформація за запитом: kmad@khpi.edu.ua.