Навчальний план

Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки й практиками до освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 6.040301 “Прикладна математика”

Цикли навчальних дисциплін Навчальний час (год.) Кредити ECTS
1. Цикл гуманітарної та соціально-
економічної підготовки
840 28
1.1 Нормативні дисципліни 600 20
1.2 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 240 8
2. Цикл природничо-наукової
підготовки
1830 61
3. Цикл професійної та практичної
підготовки
4215 140,5
3.1 Нормативні дисципліни 2580 86
3.2 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 1230 41
3.3 Дисципліни вільного вибору студента 405 13,5
4. Практика 180 6
5. Атестація 135 4,5
  Разом 7200 240

Навчальний план бакалавр

Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки й практиками до освітньо-професійної програми магістра  за напрямом 6.040301 “Прикладна математика”

Цикли навчальних дисциплін Навчальний час (год.) Кредити ECTS
1. Нормативні навчальні дисципліни 1455 48,5
1.1 Цикл професійно-орієнтованої, гуманіторної
і соціально-економічної підготовки
60 2
1.2 Цикл природно-наукової, професійної та
практичної підготовки
1395 46,5
2. Вибіркові навчальні дисципліни 1020 34
2.1 Дисципліни вільного вибору студента 1020 34
2.1.1 Цикл природно-наукової, професійної та
практичної підготовки
660 22
2.1.2 Дисципліни вільного вибору студента за
функціональним напрямом
360 12
3. Практика 405 13,5
4. Комплексний іспит 45 1,5
5. Науково-дослідна робота 225 7,5
6. Атестація 450 15
  Разом 3600 120

Навчальний план магістр