Дисципліни вільного вибору

З метою поглиблення професійних знань в межах обраної освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей,  в межах спеціальності або споріднених спеціальностей у тієї ж самої галузі знань, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» забезпечує реалізацію студентами НТУ «ХПІ» права на вибір навчальних дисциплін, передбаченого Законом України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини першої статті 62).

        Дисципліни вільного вибору професійної підготовки які включають фахові дисципліни, що визначають спеціалізовану підготовку студента в межах обраної освітньої програми,  необхідних для виконання програмних вимог, забезпечення спеціальних (фахових) компетентностей і спрямований на поліпшення здатності студента до працевлаштування за обраним фахом.

Обрані студентом навчальні дисципліни затверджуються деканом/директором факультету/інституту, на якому навчається студент, як невід’ємна складова індивідуального навчального плану студента.

Студенти кафедри «Комп’ютерної математики і аналізу даних» реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін протягом весняного семестру, який передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення.

Блоки вибору загальної підготовки (Minor)
Блок 1 «Аналіз і управління проєктами» Блок 2 «Право та інтелектуальна власність»
✔️ Управління ІТ-проєктами ✔️ IT-право
✔️ Основи бізнес-аналітики ✔️ Інтелектуальна власність
Блоки вибору професійної підготовки (Major)
Блок 1 «Інтелектуальний аналіз великих даних» Блок 2 «Інтелектуальний бізнес-аналіз»
✔️Алгоритмічні мови (за вибором) ✔️ Алгоритмічні мови (за вибором)
✔️ Випадкові процеси і стохастичні системи ✔️ Прикладний статистичний аналіз
✔️ Теорія і проектування баз даних ✔️ Бази даних та інформаційні системи
✔️ Розробка програмного забезпечення ✔️ Моделі і візуалізація даних
✔️ Обернені задачі обробки даних ✔️ Програмні засоби статистичного аналізу
✔️ Прогнозний аналіз ✔️ Прогнозний аналіз
✔️ Обробка та аналіз текстової інформації ✔️ Аналіз експертної інформації
✔️ Обробка сигналів та зображень ✔️ Фінансова та актуарна математика
✔️ Методи глибокого навчання ✔️Аналіз фінансових ризиків
✔️ Проєкти (за вибором) (6,7) ✔️ Проєкти (за вибором) (6,7)

З планом навчального процесу та освітніми компонентами можна ознайомитися на сайті кафедри в розділі “Навчальний план”.

З положенням про порядок реалізації студентами права на вільного вибору навчальних дисциплін у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» можно ознайомитись за посиланням.