Адреса кафедри: Харків 61002, вул. Пушкінська 79/1.

Завідувач кафедрою: Большакова Галина Михайлівна, кандидат медичих наук, доцент.

                    Штат кафедри:
Завідувач кафедрою: к.мед.н., доцент Большакова Г.М.
Професор кафедри: д.мед.н., професор Мінухін В. В.
Доценти кафедри: к.мед.н., ст.наук.співр. Кучма І. Ю., к.мед.н. Голубка О. В., к.мед.н. Частій Т. В.
Асистент кафедри: Шевченко Ю. В.
Лаборант кафедри: Гіршфельд О. Р.

                        Історія кафедри:
Кафедра заснована в 2022 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

                    Пріоритетні напрямки роботи кафедри:

Вивчення питань лабораторної діагностики, клінічних особливостей, перебігу, профілактики та лікування інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної або грибкової етіології.
Сучасні питання імунопрофілактики.
Впровадження нових методів діагностики кишкових та повітряно-крапельних інфекцій.
Впровадження та удосконалення лабораторної діагностики мікозів різної етіології.
Оптимізація методів лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Сучасні питання діагностики вірусних інфекцій.
Оптимізація навчального процесу; підвищення якості практичної підготовки слухачів.
Індивідуальний підхід при навчанні молодих фахівців на циклах спеціалізації

                   Навчальна робота:
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі в залежності від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19 та військового стану.

                   Післядипломна освіта:
                                           Проводиться навчання:
-Спеціалізація за фахом «Бактеріологія», «Лабораторна імунологія».
-Стажування за фахом«Бактеріологія», «Лабораторна імунологія».
                                           Цикли тематичного удосконалення:
-«Клінічна мікробіологія».
-«Лабораторна діагностика кишкових інфекцій».
-«Лабораторна діагностика повітряно-крапельних інфекцій».
-«Імунологічні основи імунопрофілактики».
-«Вакцинопрофілактика в теорії та практиці».
-«Мікотичні інфекції».
-«Лабораторна діагностика глибоких мікозів».
-«Лабораторна діагностика умовно-патогенних збудників мікозів».
-«Лабораторна діагностика кератомікозів».
-«Лабораторна діагностика псевдомікозів».
-«Лабораторна діагностика вірусних інфекцій».
-«Мікробіологія особливо-небезпечних інфекційних захворювань людини».
-«Лабораторна діагностика інфекцій, які передаються статевим шляхом».

                                           Лікувальна робота:
Співробітниками кафедри надається консультативно-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології у роботу закладів освіти та клініко-діагностичні лабораторії України.

                      Наукова робота:
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Виконання сумісних з ДУ «ІМІ НАМН» НДР на замовлення МОН, МОЗ та НАМН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних конференцій спільно з ДУ «ІМІ НАМН».
Впровадження результатів НДР у роботу: базової установи, навчальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

                    Методична робота:
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам та вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

                    Міжнародна діяльність:
Робота у напряму міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових і культурно-освітніх проектів.