Робочі Програми Навчальних Дисциплін та Силабуси

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ЕММБ)

БакалавриМагістри

Спеціальність Посилання на РПНД Посилання на Силабус
051 Економіка
РПНД_Іноземна_мова_051_бак 

 

051_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_051_бак 

РПНД_Іноземна_мова_051_заочн

 

051_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_051_заочн 

071 Облік і оподаткування
РПНД_Іноземна_мова_071_бак

 

071_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_071_бак 

РПНД_Іноземна_мова_071_скор 

 

071_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна_мова_071_бак_скор

РПНД_Іноземна_мова_071_заочн

 

071_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_071_заочн 

Силабус_Мова_професійного_навчання_071_бак_укр

Силабус_Мова_професійного_навчання_071_бак_англ

072 Фінанси і банківська справа
РПНД_Іноземна_мова_072_бак 

 

072_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_072_бак 

РПНД_Іноземна_мова_072_заочн

 

072_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_072_заочн 

073 Менеджмент
РПНД_Іноземна_мова_073_бак 

 

 

073_Силабус_Іноземна_мова_БА_БАК

073_Силабус_Іноземна_мова_МОА_БАК

Силабус_Іноземна_мова_073_бак 

073_Syllabus_Foreign_language_BA_BACHELOR

073_Syllabus_Foreign_language_MOA_BACHELOR

РПНД_Іноземна_мова_073_заочн

 

073_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_073_заочн 

073_Силабус_Др_Іноземна_мова_МОА_БАК
Силабус_Мова_професійного_навчання_073_бак_укр

Силабус_Мова_професійного_навчання_073_бак_англ

073 Менеджмент

Дисципліни вільного вибору (7 семестр)

 

РПНД_ДВВ_Іноземна_мова_для_проф_цілей_бак

 

 

073_Силабус_Іноземна_мова для проф цілей_ДВВ_БА_БАК

073_Силабус_Іноземна_мова для проф цілей_ДВВ_МОА_БАК

Силабус_ДВВ_Іноземна_мова_для_проф_цілей_укр

073_Syllabus_Foreign_language_for_Prof_Purposes_BA_DoFC_BACHELOR

073_Syllabus_Foreign_language_for_Prof_Purposes_MOA_DoFC_BACHELOR

Силабус_ДВВ_Іноземна_мова_для_проф_цілей_англ

073_Силабус_Ділова_Іноземна_мова_ДВВ_БА_БАК

073_Силабус_Ділова_Іноземна_мова_ДВВ_МОА_БАК

073_Syllabus_Business_English_BA_DoFC_BACHELOR

073_Syllabus_Business_English_MOA_DoFC_BACHELOR

075 Маркетинг
РПНД_Іноземна_мова_075_бак 

 

075_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_075_бак 

РПНД_Іноземна_мова_075_заочн

 

075_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_075_заочн 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
РПНД_Іноземна_мова_076_бак 

 

076_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_076_бак 

РПНД_Іноземна_мова_076_заочн
076_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_076_заочн 

241 Готельно-ресторанна справа
РПНД_Іноземна_мова_241_бак Силабус_Іноземна_ мова_241_бак
  241_Syllabus_Foreign_language_BACHELOR
РПНД_Іноземна_мова_241_ заочн
241_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН
242 Міжнародний туристичний бізнес
РПНД_Іноземна_мова_242_бак  Силабус_Іноземна_мова_242_бак  
РПНД_Іноземна_мова_242_заочн

 

242_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_242_заочн 

292 Міжнародні економічні відносини
РПНД_Теорія_і_практика_перекладу_292_бак

 

292_Силабус_Теорія_і_практика_перекладу_БАК

Силабус_Теорія_і_практика_перекладу_292_бак 

РПНД_Іноземна_мова_292_бак 

 

 

Силабус_Іноземна_мова_292_бак 

РПНД_Іноземна_мова_292_заочн 

 

292_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_292_заочн 

РПНД_Друга_іноземна_мова_французька_292_бак 

 

292_Силабус_Друга_Іноземна_мова_(франц)_БАК

Силабус_Друга_іноземна_мова_французька_292_бак

РПНД_Друга_іноземна_мова_німецька_292_бак

 

 

Силабус_Друга_іноземна_мова_німецька_292_бак

Всі спеціальності

Дисципліни вільного вибору (5 семестр)

РПНД_ДВВ_Друга_іноземна_мова_німецька_бак Силабус_ДВВ_Друга_іноземна_мова_укр

Силабус_ДВВ_Друга_Іноземна_мова_англ

Всі спеціальності

Дисципліни вільного вибору (6 семестр)

РПНД_ДВВ_Ділова_Іноземна_мова_бак

 

 

Силабус_ДВВ_Ділова_іноземна_мова_укр

Силабус_ДВВ_Ділова_іноземна_мова_англ

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ)
БакалавриМагістри

Спеціальність Посилання на РПНД Посилання на Силабус
113 Прикладна математика РПНД_Іноземна_мова_113_бак

 

113_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_113_бак

РПНД_Іноземна_мова_113_скор

 

113_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна_мова_113_скор

122 Комп’ютерні науки
РПНД_Іноземна_мова_122_бак

 

122_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_122_бак

РПНД_Іноземна мова_122_скор

 

122_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна мова_122_скор

РПНД_Іноземна_мова_122_заочн

 

122_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_122_заочн 

123 Комп’ютерна інженерія
РПНД_Іноземна_мова_123_бак Силабус_Іноземна_мова_123_бак

Силабус_Іноземна_мова_123_бак_англ

РПНД_Іноземна мова_123_скор
Силабус_Іноземна_мова_123_скор
РПНД_Іноземна_мова_123_заочн
Силабус_Іноземна_мова_123_заочн 
125 Кібербезпека РПНД_Іноземна_мова_125_бак Силабус_Іноземна_мова_125_бак

Інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики (ІКМ)
БакалавриМагістри

Спеціальність Посилання на РПНД Посилання на Силабус
105 Прикладна фізика та наноматеріали РПНД_Іноземна_мова_105_бак

 

105_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_105_бак

105_Syllabus_Foreign_language_BACHELOR
РПНД_Іноземна_мова_105_скор Силабус_Іноземна_мова_105_скор
113 Прикладна математика
РПНД_Іноземна_мова_113_бак 113_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_113_бак

РПНД_Іноземна_мова_113_скор 113_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна_мова_113_скор

122 Комп’ютерні науки
РПНД_Іноземна_мова_122_бак 122_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_122_бак

РПНД_Іноземна мова_122_скор 122_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна мова_122_скор

РПНД_Іноземна_мова_122_заочн
122_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_122_заочн  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології РПНД_Іноземна_мова_151_бак

 

151_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_151_бак

РПНД_Іноземна_мова_151_скор

 

151_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна_мова_151_скороч

РПНД_Іноземна_мова_151_заочн

 

151_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна_мова_151_заочн

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
РПНД_Іноземна_мова_152_бак

 

152_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_152_бак

РПНД_Іноземна_мова_152_скор

 

152_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна мова_152_скороч

РПНД_Іноземна_мова_152_заочн

 

152_Силабус_Іноземна_мова_БАК_ЗАОЧН

Силабус_Іноземна мова 152_заочн

153 Мікро- та наносистемна техніка
РПНД_Іноземна_мова_153_бак 

 

153_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_153_бак

РПНД_Іноземна_мова_153_скор

 

153_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна мова_153_скороч

172 Телекомунікації та радіотехніка
РПНД_Іноземна_мова_172_бак

 

 

 

172_Силабус_Іноземна_мова_БАК

Силабус_Іноземна_мова_172_бак

172_Syllabus_Foreign_language_BACHELOR

Силабус_Іноземна_мова_172_бак_англ

РПНД_Іноземна_мова_172_скороч

 

172_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна_мова_172_скороч

РПНД_Мова_професійного_навчання_172_бак

 

Силабус_Мова_професійного_навчання_172_бак

Силабус_Мова_професійного_навчання_172_бак_англ

Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки (Е)

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ)
Бакалаври

Спеціальність Посилання на РПНД Посилання на Силабус
161 Хімічні технології та інженерія
РПНД_Іноземна_мова_161_скор

 

161_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна_мова_161_скор

161.03 Технології переробки нафти, газу та твердого палива РПНД_Іноземна_мова_161.03_скор

 

161.03_Силабус_Іноземна_мова_БАК_СКОР

Силабус_Іноземна_мова_161.03_скор

Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій (СГТ)
БакалавриМагістри

Скорочення:

БАК – Бакалавр
МАГ – Магістр
ЗАОЧН – Заочна форма навчання
СКОР – Скорочена форма навчання
ДВВ – Дисципліни вільного вибору
MOA – Менеджмент організацій і адміністрування
БА – Бізнес-адміністрування

DoFC – Disciplines of free choice
MOA – Management of Organizations and Administration
ВА – Business Administration