Абітурієнту

Кафедра

Кафедру було засновано у 1988 році. За час існування кафедри в галузі фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії в рамках космічної програми України були разроблені нові конструктивно-технологічні рішення виготовлення монокристалічних кремнієвих сонячних батарей для українських космічних апаратів з ККД 14%, розроблена технологія виготовлення сонячних батарей на основі CdTe з ККД 5-6 % для мікроваттної електроніки, розроблено та впроваджено у практику новий тип іонно-молекулярного джерела та ін.

Конкурсна пропозиція 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Конкурсна пропозиція передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад створення сучасних інформаційних мікроелектронних систем, включно з інтелектуальними мікроелектронними системами збору, обробки та передачі інформації та пристроями для них на основі використання новітньої мікроелектронної компонентної бази. Наші випускники працюють на вітчизняних і закордонних виробничих та наукових підприємствах мікроелектронної промисловості.

Спеціалізація

Розвиток сучасної електроніки і перехід до мікро- і нанорозмірів компонентів електроніки з використанням низькорозмірних систем обумовлює розроблення і функціонування систем проектування від матеріалів і компонентів до пристроїв і електронних систем з використанням інформаційних технологій для дослідження і моделювання фізичних процесів і ефектів та розв`язання складних інженерних задач. Ми готуємо фахівців, здатних розробляти і обслуговувати електронні системи різноманітного призначення.

Чому саме ми?

Мікро- та наноелектроніка – найсучасніший напрям у науці, техніці та виробництві, що дуже швидко розвивається в усьому світі. Наноелектроніка вивчає і використовує фізичні явища і процеси в електронних приладах, геометричні розміри яких сумірні з розмірами молекул і атомів. Наноелектроніка – це не тільки майбутнє, але надзвичайно важливий і перспективний напрям сучасної електроніки. Новітні швидкісні процесори й принципово нове медичне обладнання, комп’ютери, гаджети, роботи, інструменти тощо.