Історія кафедри

Кафедру ”ФМЕГ” було засновано у 1988 році з ініціативи доктора фізико-математичних наук, профессора Бойко Бориса Тимофійовича.
За час існування кафедри в галузі електроніки на основі тонкоплівкових моделей були розроблені: нові технологічні методи виготовлення надійних конденсаторів на основі танталу та ніобію, елемент захисту електронних схем від імпульсних перепадів напруги, що не має світових аналогів, резистивний газовий датчик адсорбційно-напівпровідникового типу для аналізу навколишнього середовища та ін. В галузі фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії у співпраці із Науково-дослідним технологічним інститутом приладобудування (НДТІП, м. Харків) в рамках космічної програми України були разроблені нові конструктивно-технологічні рішення виготовлення монокристалічних кремнієвих сонячних батарей для українських космічних апаратів з ККД 14 %, розроблена технологія виготовлення сонячних батарей на основі CdTe з ККД 5-6 % для мікроваттної електроніки, розроблен та впроваджен у практику новий тип іонно-молекулярного джерела з частково іонизованими потоками для вакуумного формування тонких плівок напівпровівдникових сполук для фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії та ін.
В рамках міжнародного співробітництва кафедра ФМЕГ приймала активну участь у науковій програмі INTAS 94-3998 «Високоефективні тонкоплівкові сонячні батареї на основі халькогенідних напівпровідників» (1995-1997 р.). Кафедра ФМЕГ була єдиним представником України в цьому проекті та співпрацювала з такими провідними науковими закладами як Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire d’Electrochimic et de Chimic Analytique, Paris, France; Universidad Cjmplutense, Facultad de Ciencias Fisicas, Madrid, Spain; Ioffe Physic-Technical institute, Laboratory of Physical-Chemical Properties of Semiconductors, St. Petersburg, Russia; Institute of Physics of Solid and Semiconductors of the Belarussian Academy of Sciences, Semiconductors Physics, Minsk, Belarus.
Кафедра ФМЕГ в рамках Swiss National Science Foundation з 1997 року співпрацює з Swiss Federal Institute of Technology Zurich. Разом з цим науковим закладом у межах міжнародного партнерства у 1997-1998 роках кафедра на протязі 18 місяців приймала активну участь в проекті SNS-CEEC/NIS IP Project 7IPO5129 «Тонкоплівкові сонячні батареї на основі напівпровідникових сполук» (1997-1998 р.).
Кафедра ФМЕГ була єдиним представником України в цьому проекті та співпрацювала з такими провідними науковими закладами як Central Laboratory on Solar Energy and New Materials, Sofia, Bulgaria; Institute of PhysicsWarsawUniversity of Technology, Warsaw, Poland.
В грудні 1995 року Центр сонячної енергії (м. Штутгарт, Німеччина) запропонував у листі голови Центру проф. H. Albrecht ректору Харківского державного політехнічного університету проф. Костенко Ю.Т. вважати кафедру ФМЕГ членом Центру сонячної енергії та стати його повноважним представником в Україні. Пропозицію Центру було із вдячністю  прийнято ректором та Вченою Радою  університету.
У 1997-1999 роках кафедра приймала активну участь у Міжнародній програмі INTAS 96-0206 «Виготовлення активаційними методами тонких плівок халькопіритів та сонячних елементів». Координатором проекта виступав Штутгартський університет (Німеччина). З 2001 року кафедра ФМЕГ приймає активну участь в реализації проекту Tasis TSP/UK/0003/102 «Створення центру використання сонячної енергії в місті Одеса».
З весни 2009 року завідувачем кафедрою став професор, доктор технічних наук Хрипунов Геннадій Семенович. З його іниціативи у 2008 році кафедра виграла гранд на проведення лабораторних досліджень та з 2009 по 2011 рр. успішно виконала Міжнародний проект Українського Науково-Технологічного Центру «Розробка лабораторної технології виготовлення гнучких сонячних елементів на основі теллуриду кадмію». З 2011 по 2012 рр. кафедрами фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики та промислової і біомедичної електроніки як результат виконання роботи за Держзамовленням ДЗ 477 (2011‑2012 р.р.) на тему «Розроблення фотоенергетичної установки на основі багатоперехідних кремнієвих сонячних елементів з вертикальними діодними комірками» було створено дослідний промисловий зразок такої установки.