Абітурієнту

Кафедра “Матеріалознавство” проводить підготовку фахівців (інженерів-технологів), магістрів (інженерів-технологів-дослідників), і бакалаврів (інженерів) за очною та заочною формою на бюджетній та контрактній основі (на кафедрі 32 бюджетних місця).

Спеціальність:
132 “Матеріалознавство”.

Конкурсна пропозиція:
132 «Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів».

Спеціалізації:
№132-01 “Прикладне матеріалознавство та компьютерна інженерія матеріалів”;
№132-02 “Нові функціональні матеріали та нанотехнології”.

Для вступу на нашу спеціальність у 2020 р. були необхідні такі сертифікати по ЗНО.
Бюджетна – за ЗНО1: українська мова, математика, фізика або іноземна мова. Контрактна форма – за ЗНО1 або ЗНО2: українська мова, історія Украйни, математика або географія.
третій сертифікат (на вибір абітурієнта) відповідає спеціалізації
№132-01 – на вибір;
№132-02 – на вибір.
Навчання проводиться українською та російською мовами. Додатково про сертифікати та бали – на сайті НТУ “ХПІ” “Абітурієнт” у підменю “Вступ на 1-й курс”. Детальніше про нашу спеціальність – в однойменному підменю правіше.

Експресне уявлення про кафедру дають представлені нижче медіа-матеріали.

Навчання проводиться як на класичному обладнанні і приладах, так і пов’язаних з нанотехнологіями в матеріалознавстві.

Значним кроком по введенню сучасного наукового обладнання з’явилися угоди по співпраці, встановлені в дні 130-річного ювілею НТУ “ХПІ” між

кафедрою
та нідерландською компанією OPTEC.
Підсумок угод – нові сучасні мікроскопи на кафедрі, а також програмне забезпечення до них з обробки та аналізу зображень структур.

17.01.2018 – Науковий семінар кафедри на тему: “Вакансії, мартенситні перетворення і ресурс ядерних реакторів”. Доповідачі (ННЦ ХФТІ): Пархоменко О.О., Лаптєв І.М.

Кафедра проводить зустрічі, переговори з поточного та майбутнього співробітництва:
08.2017 – з першим віце-президентом Українського союзу промисловців і підприємців, головою наглядової ради Хмельницьким Василем Івановичем;

01.2017-08.2017 – взаімовізіти з представниками університетів Аммана і Тафільского технічного університету Йорданії;
12.2017 – з директоратом Стамбульського технічного університету по узгодженню програм наукового співробітництва, обміну студентами та стажування викладачів;