Освітня програма (конкурсна пропозиція)
Фармація, промислова фармація:

Для Вступу на нашу кафедру Вам необхідно подати заяву* на конкурсну пропозицію (освітню програму): «Фармація, промислова фармація».
*Саме на конкурсні пропозиції (освітні програми) Ви будете подавати заяви в цьому році в своїх електронних кабінетах.

pharm_chem_2023
Завантажити .pdf

Для вступу в 2023 році необхідні показники:

  • НМТ, що складається в 2022-2023 році (українська мова; математика; історія України).
  • Або ЗНО 2020-2021 років відповідно до переліків ЗНО зазначених в правилах прийому (станом на рік складання ЗНО).
  • Або вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів за квотою-1, квотою-2 та за співбесідою. Детальніше про Вступ >
Код та найменування спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»
Рівень вищої освіти Перший бакалаврський  рівень вищої освіти
(HPK України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень)
Орієнтований перелік спеціалізацій та освітніх програм Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація» з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» схвалена Вченою радою Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 22.12.2018 р. протокол № 10

Мета освітньої діяльності за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Основною метою освітньої діяльності за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» є підготовка фахівців, здатних вирішувати типові задачі у сфері фармацевтичної галузі, включаючи технології виробництва (виготовлення) лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів, фармацевтичну розробку лікарських засобів, проведення комплексу заходів з контролю якості та інші практичні завдання на основі оволодіння системою компетентностей.

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання – 240 кредитів / 4 роки.

Бакалавр з фармації, промислової фармації може працювати в закладах, установах та підприємствах фармацевтичного сектору таких як фармацевтичні компанії, комерційні фірми та підприємства, незалежно від форм власності, науково-дослідні інститути, організаційно-управлінські установи та служби фармацевтичного сектору

Після закінчення навчання за освітньою програмою першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» фахівець також може вступати на освітню програму навчання за освітнім ступенем «магістр» для здобуття кваліфікації магістра з фармації, промислової фармації.

Можливість навчання за програмою: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:  повна загальна середня освіта, освітньо-професійний ступінь молодший спеціаліст / молодший бакалавр.

 


Вступ на бюджет!

Ви можете вступити на бюджет на спеціальність 226 “Фармація, промислова фармація” в НТУ “ХПІ”.

В цьому році ми отримали 6 бюджетних місць (максимальний обсяг державного замовлення) для вступу на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

Для підвищення своїх шансів на вступ на бюджет на конкурсну пропозицію “Фармація, промислова фармація” Вам необхідно подати заяву із пріоритетом №1.

Ну дуже приваблива ціна на контракт

та бюджетні місця

на освітню програму / конкурсну пропозицію:

“Фармація, промислову фармація”

Все про вступ на Фармацію, промислову фармацію:

Вступ
на 1 курс


Все найважливіше
для абітурієнта
дивіться тут

Продовження навчання


Вступ на 2-3 курс, в магістратуру та аспірантуру.
Всі форми навчання!

Наші
галереї


Краще 1 раз побачити
Ніж 100 разів почути!
Дивіться наші фотографії

Поділитися: