125 спеціальність 2 курс

Осінній семестр
Організація та проектування баз даних
Дискретна математика ч.2
Об’єктно орієнтоване програмування ч.1
Теорія ймовірності
Теорія інформації та кодування
Весняний семестр
Безпека інформації в інформаційних та комп’ютерних мережах
Розробка та застосування баз даних
Схемотехнічні пристрої захисту інформації
Управління інформаційною безпекою
Об’єктно орієнтоване програмування ч.2
Комп’ютерна графіка