123 спеціальність 3 курс

Осінній семестр
Архітектура комп’ютерів
Комп’ютерні системи
Інженерія програмного забезпечення
Схемотехнічні пристрої захисту інформації
Алгоритми захисту даних
Комп’ютерна стеганографія
Проектування web-сайтів
Весняний семестр
Комп’ютерні мережі
Безпечне програмування
Технологія автоматизованного проектування комп’ютерних систем
Системи автоматизованого проектування
Реверсне програмування
Структура та функціонування мікропроцесорів
Програмування мікропроцесорів
Структура та функціонування мобільних систем
Проектування серверних застосувань