6 рік навчання

Осінній семестр
Математичні методи в наукових дослідженях
Аналіз та синтез захищених систем
VHDL-технології проектування електронних пристроїв
Бортові системи керування
Низькорівневе програмування апаратних засобів
Теорія ризиків
Мобільні системи прийняття рішень
Системи комп’ютерного зору
Веснянний семестр
Переддипломна практика
Дипломне проектування