Освітня програма “Сучасне програмування, мобільні пристрої і комп’ютерні ігри”

Є можливість бюджетного і контрактного навчання за очною і заочною формою.
Випускники захищають дипломи за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія»

Блок 1. Комп’ютерні системи та мережі

“Бакалавр” 
Шифр123.01
Ступень вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація «Технічний фахівець в галузі обчислювальної
техніки»
“Магістр” 
Шифр123.01
Ступень вищої освіти:
Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кваліфікація«Професіонал в галузі обчислювальних систем»
Магістр (освітньо-науковий рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців
Кваліфікація«Професіонал-дослідник в галузі обчислювальних систем»

План підготовки  включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

 • технології програмування і управління апаратними ресурсами ПК і мікропроцесорних систем;
 • внутрішні пристрої і адміністрування операційних систем;
 • технології локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
 • мережеві протоколи і сервіси Internet;
 • програмна і апаратна реалізація обробки інформації на сигнальних процесорах і ПЛІС (програмованих логічних інтегральних схемах).

Основні напрямки діяльності випускників:

 • проектування ЕОМ, комплексів, систем і мереж;
 • проектування засобів обчислювальної техніки і систем управління;
 • розробка методик пошуку несправностей у технічних засобах ЕОМ;
 • визначення правил експлуатації, оптимальних режимів і економічних аспектів експлуатації ЕОМ, комплексів, систем і мереж;
 • проведення розрахунків, пов’язаних з робочими характеристиками ЕОМ, комплексів, систем і мереж з метою вибору оптимальної структури і режимів;
 • контроль та діагностика засобів обчислювальної техніки;
 • розробка елементів системного програмного забезпечення;
 • розробка, налагодження та експлуатація програмного забезпечення з використанням мов високого рівня C ++, C #, java, php та ін. в операційних системах сімейств UNIX, Windows;
 • створення програмного забезпечення локальних, регіональних і міжнародних обчислювальних мереж.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерна схемотехніка, комп’ютерні мережі, організація баз даних та інші.

Блок 2. Системне програмування

“Бакалавр” 
Шифр123.02
Ступень вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація «Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки»
“Магістр” 
Шифр123.02
Ступень вищої освіти:
Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кваліфікація «Професіонал в галузі програмування»
Магістр (освітньо-науковий рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців
Кваліфікація «Професіонал-дослідник в галузі програмування»

План підготовки студентів включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

 • мови програмування та засоби розробки прикладних і системних програм, web-сайтів і Internet-додатків;
 • засоби розробки та адміністрування баз даних;
 • сучасні інструментальні засоби розробки програмного забезпечення;
 • архітектура і особливості реалізації ОС різного призначення;
 • технології проектування інтелектуальних систем і систем штучного інтелекту.

Основні напрямки діяльності випускників:

 • розробка програм підтримки обчислювальних процесів (модулів операційних систем);
 • розробка системних оброблювачів програм (систем програмування, редакторів і завантажників, операційних оболонок і ін.);
 • розробка програм для вирішення прикладних завдань;
 • розробка програмних продуктів в середовищах промислових комерційних пакетів, систем програмування, сучасних СУБД, експертних систем, систем штучного інтелекту та інших;
 • розробка та обгрунтування структур і потоків даних для програмних систем або для складних програмних додатків;
  автоматизація процесів проектування програмних продуктів;
 • використання заходів щодо захисту кодів програм і даних в обчислювальних системах від комп’ютерних вірусів та інших видів несанкціонованого доступу;
 • супровід, тестування, обслуговування програмних заходів міжкомп’ютерних комунікацій, мереж.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, системне програмування, проектування серверних застосунків, системне програмне забезпечення та інші.

Блок 3. Програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор

“Бакалавр” 
Шифр123.03
Ступень вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців.
Кваліфікація «Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки»
“Магістр” 
Шифр123.03
Ступень вищої освіти:
Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці
Кваліфікація «Професіонал в галузі обчислювальних систем»
Магістр (освітньо-науковий рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 9 місяців
Кваліфікація «Професіонал-дослідник в галузі обчислювальних систем»

План підготовки студентів включає поглиблене вивчення наступних напрямків:

 • програмування і апаратне забезпечення комп’ютерних ігор;
 • технологія проектування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор;
 • проектування мобільних пристроїв на базі цифрових процесорів обробки сигналів і програмованих логічних інтегральних схем.

Основні напрямки діяльності випускників:

 • розробка програмного і апаратного забезпечення для мобільних пристроїв;
 • проектування і розробка комп’ютерних ігор та ігрових додатків;
 • розробка і використання спеціалізованого і загального програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Програмування, програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор, безпечне програмування, системи штучного інтелекту, захист інформації та інші.

Статистика поступления 2019 года

Для студентів НТУ “ХПІ”, які хочуть спробувати себе в створенні комп’ютерних ігор, проводитиметься факультатив «Основи створення комп’ютерних ігор».