Викладачі

Должность: асистент

Найменування дисциплін:

 1. Антивірусний захист
 2. Реверсне програмування (англ.) 
 3. Програмні засоби захисту інформації (англ.) 
 4. Архітектура операційних систем (заочна форма) 

Інформація про наукову діяльність:

 1. Челак В.В., Разработка шаблонов идентификации состояния компьютерных систем на основе BDS-тестирования/Семенов С.Г., Гавриленко С.Ю., Челак В.В //Вісник НТУ “ХПІ”. Інформатика та моделювання.– Харків,  – №21. – с.118-125.
 2. Chelak V.V., Developing parametrical criterion for registering abnormal behavior in computer and telecommunication systems on the basis of economic test// G. Semеnov, S. Gavrilenko, V. Chelak//Actual problems of economics. – Kiev, 2016, Vol 4(178), рр. 451-459.
 3. Челак В.В., Анализ изменений фрактальных свойств загрузки центрального процессора и сетевой карты, вызванных воздействием вредоносного программного обеспечения / С.Ю. Гавриленко, В.В. Челак, // Научно-технический журнал агентства «УЗСТАНДАРТ» STANDART. 4/2017. – Узбекистан – 2017. – С. 14-17
 4. Chelak V.V., Development of a Heuristic Antivirus Scanner Based on the File`s PE-Structure Analysis / S.Yu. Gavrylenko, M.S. Melnyk, V.V. Chelak // Міжнародно-науковий технічний журнал «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». №3(40) 2017. – Вінниця 2017 – С. 23-29
 5. Chelak V.V., Investigation of Intrusion in Computer Systems Based on the Hurst Exponent / S.Y. Gavrylenko, V.V. Chelak, N. Bilogorskiy // Advanced Information Systems Vol.1,No.2,2017. – Kharkov 2017 – C. 58-61
 6. Челак В.В., Система ідентифікації шкідливого програмного забезпечення на основі контекстно-вільних граматик / С.Ю. Гавриленко В.В. Челак В.А. Васілев // Advanced Information Systems Vol.2,No.2,2018. – Kharkov 2018 – C. 101-105
 7. Viktor Chelak Identification of the computer system state based on multidimensional discriminant analysis. / S. Gavrylenko, V. Chelak, O. Gornostal S. Gornostal // Proceedings of the 29th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance.–Sozopol, Bulgaria.–2019.
 8. Chelak V. V. Effectiveness Evaluation of Methods and Means of Information Security in Computer Systems and Networks / V.V.Chelak, E.V. Chelak, S.Yu. Gavrylenko// Proceedings of the 7th International Informatics, management and artificial intelligence.– – 2019.– С. 121.
 9. Сhelak V. Research of intelligent data analysis methods for identification of computer system state / S. Gavrylenko, V. Chelak, O. Hornostal //Proceedings of the 30th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance.– – Bulgaria.–2020.
 10. Chelak V. Development of a method for identification the state of a computer system using fuzzy cluster analysis / V. Chelak, S. Gavrylenko, O. Hornostal, V. Vassilev // Advanced Information Systems Vol.4,No.2.– Kharkov 2020 – C. 8-11
 11. Viktor Chelak Method of Identifying the State of Computer System under the Condition of Fuzzy Source Data / Viktor Chelak, Svitlana Gavrylenko & Michael Kazarinov // International Journal of Computer Science and Security (IJCSS).– Volume (14) : Issue (5).– 2020.– pp.174-186.

Наукові інтереси: антивірусні рішення, дослідження шкідливого ПЗ, захист інформації в комп’ютерних системах та мережах, системи штучного інтелекту, машинне навчання, теорія прийняття рішень, теорія ігор, теорія ймовірностей та математична статистика, дискретна математика.

Контакти:
Вечерний корпус, к. 306

тел. 707-61-65, 050-867-88-55
E-mail: victor@chelak.com.ua,Viktor.Chelak@khpi.edu.ua

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів
Тема дисертації: «Оптимізація системи управління електропередачею дизель-поїзда»

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Заступник декана з виховної роботи

Назви дисциплін:

1. Апаратні засоби локальних і глобальних мереж.

Інформація про наукову діяльність:

 1. О.І. Баленко, Д.О. Бовкун. Дослідження методів диференційного мультипотокового керування трафіком в програмно-конфігурованих мережах // Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції «IPST-2019» (20.11– 22.11). – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – С. 87–88.
 2. О.І. Баленко, Г.А. Маєрова. Дослідження методів автоматизації розгортання резервних копій CPANEL на серверах з великою кількістю користувачів // Тези восьмої міжнародної науково-технічної конференції «IPST-2019» (20.11– 22.11). – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – С. 79–80.
 3. О.І. Баленко, Д.О. Бовкун. Дослідження методів диференційного мультипотокового керування трафіком в програмно-конфігу-рованих мережах // Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практич-ної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 46–51.
 4. О.І. Баленко, Г.А. Маєрова. Дослідження методів автоматизації розгортання резервних копій Cpanel на серверах з великою кількістю користувачів // Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 51–54.
 5. Баленко О. І., Тоберт О. Ю. Опис структури комп’ютерних компонентів, що дозволяють автоматизувати процес розсилки повідомлень між користувачами поштових сервісів. – Софія, Болгарія: 08 – 10.04.2020. – С. 141-148.

Наукові інтереси: автоматизація процесів управління динамічними об’єктами, математичне моделювання, штучний інтелект, теорія оптимального управління

Контакти:
Вечірній корпус, к. 107 (деканат), к. 307
тел. 707-69-56
e-mail: Oleksii.Balenko@khpi.edu.ua

Должность: асистент

 Найменування дисциплін:

 1. Системне програмування – лаб. та пр. заняття
 2. Об’єктно-орієнтоване програмування – лаб. заняття

Інформація про наукову діяльність:

 1. Особливості створення автоматизованого тестування шукачів роточи для рекрутингового порталу /[Козіна О.А., Бартош М.В.] / Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2019) Тези дев‘ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції – 2019. – с. 48.
 2.  Informatization and scaling of technology for software development with security requirements / [S. Semenov, A. Semenova, R. Koval, M. Bartosh] / Proceedings of the 28th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance.– Sozopol, Bulgaria. – 2018.– С. 134-137.
 3.  Прогнозування часових витрат на розробку безпечного програмного забезпеченння / [Семенова А.С., Ситоренко М.Є, Бартош М.В.] / Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26 листопада 2019 року).
 4. Аналіз показників централізації зв’язків для оцінки безпеки мережі Internet of Things. / [Семенова А.С., Бартош М.В.] / Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференці (м. Харків, 15 листопада 2017 року)

Наукові інтереси: системи виявлення вторгнень,  штучний інтелект в інформаційній безпеці.

Контакти:
E-mail: bartosh.maxim@gmail.com
Вечірній корпус, к. 25а (кімната аспірантів)
тел. 099-170-64-91

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти.

Тема дисертації: «Моделі  та структури даних на основі асоціативної пам’яті  для комп’ютерних систем проектування структур технологічних процесів»

Назви дисциплін:

 1. Алгоритми та структури даних (англ).
 2. Захист інформації в комп’ютерних мережах.
 3. Безпека веб-ресурсів.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Бречко В.О. Трехслойный перцептрон, способный дообучаться / В.Д.Дмитрієнко, О.Ю. Заковоротний, В.О. Бречко // Автоматизированные технологи и производства: сб. научн. тр. / под ред. Б.Н. Парсункина. Вып. 6. Магнитогорск: изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2014. – С. 12-
 2. Бречко В.О. Применение нейронной сети многослойной ассоциативной памяти для оптимального выбора оборудования технологического процесса / В.Д.Дмитрієнко, И.П. Хавина, В.О. Бречко //  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. – № 32 (1141). – С. 51–59.
 3. Бречко В.О. Многослойная нейросетевая память, хранящая цепочки ассоциаций / В.Д.Дмитрієнко, Р.П. Мигущенко, О.Ю. Заковоротний,          В.О. Бречко //  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. – № 33 (1142). – С. 48–58.
 4. Бречко В.О.  Моделирование многослойной, многонаправленной и древовидной ассоциативной памяти / В.Д.Дмитрієнко, С.Ю. Леонов, В.О. Бречко //  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – № 42 (1318). – С. 148–159.
 5. Бречко В.О. Використання асоціативної пам’яті при проектуванні технологічного процесу  / В.Д.Дмитрієнко, С.Ю. Леонов, В.О. Бречко //   Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2019. – Вип. 3 (55). – С. 123–127.

Наукові інтереси: нейронні мережі; штучний інтелект.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 311
тел. 707-61-98, 066-311-12-81
e-mail: nikabrechko@gmail.com, Veronika.Brechko@khpi.edu.ua

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти.

Тема дисертації: «Моделі і методи оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених комп’ютерних системах».

Найменування дисциплін:
1. Алгоритми та структури даних – лекції;
2. Системний аналіз – пр. заняття.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Бульба С. С., Кучук Г. А., Лисица Д. А. Создание композитных приложений на основе распределённых сервисов. Системи обробки інформації. Харків : ХУПС, 2016. Вип. 1(138). С. 144-147.
 2. Bulba S. S. Lysytsia D. O. Classification of methods assessment and management risk development software. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України: науково-технічний журнал. 2016. Вип. 1(22). C. 135-138.
 3. Бульба С. С. Ресурсо-орієнтована математична модель базової мережі гетерогенної розподіленої системи. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: ПНТУ, 2016. Вип. 2(38). С. 73-75.
 4. Bulba S., Kuchuk N. Mathematical model of distribution of resources between composite applications. New of Science and Education. Sheffield: science and education ltd, 2017. 54(6). Р. 72-80.
 5. Бульба С. С., Давидов В. В., Кучук Г. А. Метод розподілу ресурсів між композитними застосунками. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: ПНТУ, 2018. Вип. 4(50). С. 99-104.
 6. Бульба С. С., Лукова-Чуйко Н. В., Лелет І. В. Система виконання сервісів Укрзалізниці як композитних додатків у розподіленій мережі. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. 2018. Вип. 2. С. 38-42.
 7. Bulba S. Composite application distribution methods. Сучасні інформаційні системи: науково-технічний журнал. 2018. Вип. 2(3). С.128-131.

Наукові інтереси: сети гетерогенной распределенной системы.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 301
тел. 099-07-29-857
e-mail: b.serhii.khpi@gmail.com

Посада: професор

Науковий ступінь: доктортехнічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Тема дисертації: «Методи та засоби ідентифікації стану комп’ютерних систем критичного застосування для захисту інформації».

Вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Секретар Вченої  ради КІТ-факультету

Найменування дисциплін:

 1.  Основи комп’ютерної інженерії – 32 лек. год.
 2. Формальні мови та граматики – 32 лек. год.
 3. Теорія побудови трансляторів – 32 лек. год.
 4. Машинне навчання – 32 лек. год.
 5. Інтелектуальний аналіз даних – 32 лек. год.
 6. Fundamentals of computer engineering– 32 лек. год.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Gavrylenko S. Development of the disable software reporting system on the basis of the neural network/ S. Gavrilenko, O. Babenko, E. Ignatova// Journal of physics: Series 998(2018)012009, рр 1-8.
 2. Gavrylenko S. Development of identification templates of anomal computer systems status based on control charts // Системи обробки інформації: зб. наук. пр.  – Харків: ХУ ПС, 2019.– Вип. 2 (157). pp.109-113.
 3. Gavrylenko S. 2 Identification of the state of an object under conditions of fuzzy input data /S . Semenov, O . Sira , S . Gavrylenko, N . Kuchuk.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 1, No 4 (97) 2019. pp.22-29.
 4. Gavrylenko S. Identification of the computer system state based on multidimensional discriminant analysis / S. Gavrylenko, V. Chelak, O. Hornostal/ 29th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, ”– Sozopol, Bulgaria, 2019.
 5. Gavrylenko S. Development of a method for identification the state of a computer system using fuzzy cluster analysis / V. Chelak, S. Gavrylenko, O. Hornostal/ Advanced Information Systems. Vol.4, No.2, 2020, р. 8-11.

Наукові інтереси: інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж, машинне навчання, інтелектуальний аналіз даних.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 306
тел. 707-61-65, 063-286-46-63.

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Тема дисертації: «Моделі, методи та програмні компоненти бортової комп’ютерної системи дизель-поїзда»

Назви дисциплін:

 1. Комп’ютерна електроніка.
 2. Комп’ютерна схемотехніка.
 3. Green computing.
 4. Засоби та алгоритми прийняття рішень.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Гейко Г.В. Обработка сигналов в бортовой системе управления дизель-поезда ДЭЛ‑02 / В.И. Носков, Н.В. Мезенцев, Г.В. Гейко, В.И. Панченко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – Вип. 2 (48). – С. 20 – 23.
 2. Гейко Г.В. Разработка новых программных компонент для системы управления дизель-поездом / Г.В. Гейко // Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. – УкрДУЗТ, 2018. – № 2. – С. 23 – 31.
 3. Гейко Г.В. До питання вибору електричної трансмісії та її системи управління для спеціальної колісної машини / В.І. Носков, В.С. Блиндюк, М.В. Мезенцев, Г.В. Гейко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – вип. 2 (60). – 2020. – С. 36 – 39.

Контакти:
Вечірній корпус, к.311

тел. 707-61-65
e-mail: gennady1752@gmail.com

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат економічних наук, 08.07.01 – економіка промисловості
Тема дисертації: «Прогнозування створення конкурентоспроможної продукції»

Вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Декан КІТ-факультету, голова Вченої ради КІТ-факультету

Назви дисциплін:

 1. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Бреславец В.С., Гавриленко С.Ю., Главчев М.І. Анализ эффективности методов построения таблиц идентификаторов транслятора / Кафедра систем інформації: Зб.наук.праць / під ред. Проф. Кравеця В.О. проф. Серкова О.А. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С.147-152
 2. Главчев М.І., Баленко О.І. Формування про-грамного комплексу захисту комерційного програмного забезпечення персонального використання / Збірник наукових праць “Сис-теми управління, навігації та зв‘зку”. – Полтава: ПНТУ, 2016. – Вип. 4(40). С.63-67
 3. Главчев М.І., Кассем Халифе, Семенов С.Г., Шванич Г.Г. Модель расчета временных границпроектов разработки программного обеспечения / Збірник наукових праць “Сис-теми управління, навігації та зв‘зку”. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Вип. 1(41). С.38-42
 4. Главчев М.І., Главчева Ю.М. Академічна доброчесність у нау-ковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / Бібліотечний форум: історія, теорія і практика – 2018. –N1(11) — С. 11-14

Наукові інтереси: створення комбінованих систем симетричного криптографічного перетворення, захист інформації на носіях; побудова систем прогнозування економічного і соціального розвитку, створення інформаційних макроекономічних систем.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 108 (деканат)
тел. 707-69-56
e-mail: Maksym.Glavchev@khpi.edu.ua

Должность: асистент

 Найменування дисциплін:

 1. Теорія побудови трансляторів – лаб. та пр. заняття
 2. Машинне навчання – лаб. та пр. заняття
 3. Обробка сигналів та зображень – лаб. та пр. заняття
 4. Системне програмне забезпечення – лаб. та пр. заняття

Інформація про наукову діяльність:

 1.  Горносталь А.А. Разработка адаптивных шаблонов фиксации аномального поведения компьютерной системы / С.Г. Семенов, С.Ю. Гавриленко, А.А. Горносталь // Зб. наукових праць Системи обробки інформації. – Харків.: ХУ ПС, 2016. – Вип. 3(140). – С.11-14.
 2. Горносталь А.А. Выявление аномального поведения компьютерных систем с помощью контрольных карт Шухарта и карт кумулятивных сумм / С.Ю. Гавриленко, А.А. Горносталь // Матеріали міжнародної конференції «Проблеми науково-технічного та правового забезпечення кібербезпеки у сучасному світі». – Харків, 2016.– С.14.
 3. Hornostal O. Intrusion detection in computer systems / S. Gavrylenko, V. Chelak, O. Hornostal // Proceedings of the symposium «Metrology and metrology assurance».– Sozopol, Bulgaria, 2016.– Р. 342-347.
 4. Hornostal O. Development of a heuristic scanner for an antivirus program on the basis of the Mamdani fuzzy logic method / S. Gavrylenko, V. Chelak, O. Gornostal // Proceedings of the 28th International Scientific Symposium «Metrology and metrology assurance».– Sozopol, Bulgaria, 2018.– С. 129-133.
 5. Hornostal O. Identification of the computer system state based on multidimensional discriminant analysis. / S. Gavrylenko, V. Chelak, O. Gornostal S. Gornostal // Proceedings of the 29th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance.–Sozopol, Bulgaria.–2019.
 6. Hornostal, S. Gavrylenko, V. Chelak. Research of intelligent data analysis methods for identification of computer system state. Proceedings of the 30th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance. Sozopol, Bulgaria 2020.

Наукові інтереси: системи виявлення вторгнень, системи запобігання вторгнень, машинне навчання, штучний інтелект в інформаційній безпеці, AR&VR технології.

Контакти:
E-mail: oleksii.hornostal@khpi.edu.ua
Вечірній корпус, к. 25а (кімната аспірантів)
тел. 707-61-65

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти.

Тема дисертації: «Метод розподілу доступу і антивірусного захисту даних в комп’ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосування».

Вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування.

Найменування дисциплін:

 1. Програмування – лекції, л.р., пр.з.
 2. Основи безпечного програмування– лекції, л.р.
 3. Сучасні технології безпечного програмування – лекції, л.р., пр.з.

Інформація про наукову діяльність:

 1. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2976-8422
 2. Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Viacheslav_Davydov3
 3. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210378004

Наукові інтереси:

Захист інформації в технічних та соціальних системах.

Контакти:

Вечірній корпус, к. 307
Тел. 707-61-65, м.т. 095-578-32-66
e-mail:Viacheslav.Davydov@khpi.edu.ua

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – засоби обчислювальної техніки та управління
Тема дисертації: «Розробка та дослідження пристроїв керування тяговим асинхронним електроприводом»

Назви дисциплін:

 1. Комп’ютерна схемотехніка;
 2. Промислові комп’ютерні системи та мережі ;
 3. Проектування програмного забезпечення мікроконтролерних пристроїв  (заочна форма навчання).

Інформація про наукову діяльність:

 1. Даниленко О.Ф., Скородєлов В.В. Методика розробки цифрових систем керування на основі програмованих інтегральних мікросхем // Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем Науково технічна конференція  IPST-2020 11-13 листопада 2020 року Х.:НТУ «ХПІ», – 2020 – с.37
 2. Даниленко О.Ф., Мельник І. С., Дослідження та розробка серверного web додатку. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління, Баку – Харків – Жиліна Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції 9 – 10 квітня 2020 року Том 2: секції 3, 4 – Х.:НТУ «ХПІ», – 2020 – с.34
 3. Даниленко О.Ф., Грибенко О.Ю. Розробка пристрою управління кроковим електродвигуном // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління, Баку – Харків – Жиліна Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції 9 – 10 квітня 2020 року Том 1: секції 1, 2 – Х.:НТУ «ХПІ», – 2020 – с.67
 4. Даниленко О.Ф., Ягнюков С.Ю Реалізація стеку UDP/ IP на FPGA / Тезиси XXVI міжнародної науково-технічної конференції «Освіта та здоров’я» MicroCAD-2018, Харків/ 2018. – с. 168.
 5. Даниленко О.Ф., Ягнюков С.Ю Розробка SOFT–мікропроцесорів засобами ПЛІС / Тезиси XVI міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання», 2016 р. Харків-Одеса (Кароліно-Бугаз). – с. 67.
 6. Даниленко О.Ф., Дяченко В. А Формирование зондирующих импульсов в системе упрвления ЯМР-спектрометром //Інформатика управління та штучний інтелект, Харків – Краматорськ Тези шостої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів – Х.:НТУ «ХПІ», 2019. – с. 23
 7. Даниленко А.Ф., Хильченко Е.А., Ягнюков С.Ю Измерение времени спин-решетчатой релаксации при исследовании пищевых продуктов / Інформатика управління і штучний інтелект. Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів і аспірантів. – Харків.: НТУ «ХПІ» – 2017 р. с. 37-38
 8. Даниленко О. Ф. Волоцьков Є. А. Построение цифровых устройств на ПЛИС / Проблеми інформатики та моделювання. Тезиси 15 науково-технічної конференції. – Харків: НТУ ХПІ, 2015 с. 31
 9. Даниленко О.Ф. Вимірювання негативної напруги за допомогою АЦП під час дослідження харчових продуктів / Даниленко О.Ф., Дьяков О.Г., Іштван Є.О. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 15 травня 2019 р. Харків, : [тези у 2-х ч.] / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – с.265-266
 10. Даниленко А. Ф., Дьяков А.Г., Скороделов В.В. Нечаусов С.Н. Система управления ЯМР-спектрометром. // Системи управління, навігації і зв’язку. Збірник наукових праць Полтавський національний університет ім. Юрія Кондратюка – ПНУ випуск 2(38) 2016 с. 32-34
 11. Даниленко А. Ф., Дьяков А.Г., Нечаусов С.Н. Алгоритм позирования образца ЯМР-спектрометре // Системи управління, навігації і зв’язку. Збірник наукових праць Полтавський національний університет ім. Юрія Кондратюка – ПНУ випуск 3(39) 2016 с. 17- 19
 12. Даниленко А. Ф., Обеспечение стабильности измерений в установке ЯМР-спектрометр / Даниленко А. Ф., Дьяков А.Г., Олексюк В.Э. // Вестник НТУ ХПИ Збірник наукових праць Серія Інформатика та моделювання Харків, НТУ ХПІ – 2016 №21 (1193) с 11- 19
 13. Даниленко О. Ф., Скородєлов В.В., Челак В.В.  Методичні вказівки  до  проведення самостійних робіт по дисципліні «Проектування програмних засобів мікроконтролерних пристроїв» – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 24 с.
 14. Даниленко О. Ф., Скородєлов В.В . Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання по дисципліні «Проектування програмних засобів мікроконтролерних пристроїв» // – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 68 с.
 15. Даниленко А.Ф., Скороделов В.В. Промышленные компьютерные системы и сети. Учебник / Х.: НТУ «ХПІ», 2008 р.
 16. Даниленко А.Ф., Филоненко А. М. Лабораторный практикум по СУБД / Х.: НТУ «ХПІ», 2008 р.

Наукові інтереси: розробка пристроїв управління динамічними об’єктами із застосуванням мікропроцесорів і мікроконтролерів; розробка вимірювальних пристроїв із застосуванням мікроконтролерів; електроніка; радіотехніка.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 301
e-mail: Oleksandr.Danylenko@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук, 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління, 05.13.16 – застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях в галузі технічних наук
Тема дисертації: «Еволюційно-алгоритмічні методи моделювання та оптимізації пристроїв обчислювальної техніки та систем управління»

Наукове звання: професор кафедри обчислювальної техніки та програмування

Заступник завідувача кафедри ОТП з наукової роботи

Назви дисциплін:
1. Методи та алгоритми прийняття рішень;
2. Основи Нейрокомп’ютингу;
3. Математичні методи в наукових дослідженнях.

Інформація про наукову діяльність:

Опубліковано більш 350 робіт, серед яких 6 монографій.
Член двох спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.
Більш 4-х років член експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з інформатики, кібернетики та приладобудування.
Як науковий керівник підготував 8 кандидатів технічних наук (у тому числі 5 викладачів каф. ОТП:  Даниленко О.Ф., Леонов С.Ю., Хавіна І.П., Заковоротний А.Ю., Поворознюк О.А.) та двох докторів технічних наук (2 викладача каф. ОТП:  Леонов С.Ю., Поворознюк А.І.). На даний час керує підготовкою докторанта та двох аспірантів.
Редактор серії “Інформатика та моделювання” Вісника НТУ “ХПІ”.

 1. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu. “Neural networks for determining affinity functions,” 2020 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Ankara, Turkey, 2020, pp. 647-651, doi: 10.1109/HORA49412.2020.9152830. (Scopus).
 2. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu., Mezentsev N.V. “Neural networks for determining affinity functions of binary objects”, 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2020 – Conference Proceedings, 2020, стр. 478–481, 9250162. (Scopus)
 3. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu., M Hasanov, Khrypunov, A. KlochkoIntellectual methods of comparing power generating objects 2020 IEEE 4th International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2020 – Proceedings, 2020, стр. 221–224, 9263211 (Scopus)
 4. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu. Analysis Of Modeling Methods Of Computer Engineering Digital Devices // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12. – No.9. – 2021, pp. 1612-1619 (Scopus)
 5. Дмитрієнко В.Д. Нейронна мережа Хеммінга для вирішення завдань з декількома рішеннями / В.Д. Дмитрієнко, О.Ю. Заковоротний, С.Ю. Леонов. //Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 50 (1271). – С. 119 – 129.
 6. Дмитриенко В.Д. Способ обнаружения и защиты от буксования дизель-поезда на основе нечёткой логики / В.Д. Дмитрієнко, В.І. Носков, Н.В. Мезенцев, Г.В. Гейко // Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць. – П.: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017. – №6 (46). – С. 65-69.
 7. Дмитриенко В.Д. Линеаризация математической модели, описывающей процессы управления подвижным составом, методами дифференциальной геометрии / В.Д. Дмитрієнко, А.Ю. Заковоротный, Н.В. Мезенцев, Д.М. Главчев // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 21(1243). – С.38 –53.
 8. Дмитрієнко В.Д. Розробка бази знань системи підтримки прийняття рішень машиністом на основі асоціативної пам’яті / В.Д. Дмитрієнко, В.І. Носков, О.Ю. Заковоротний, В.С. Блиндюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – № 2 (117). – C. 3 – 9.
 9. Дмитриенко В.Д., Заковоротний О.Ю., Мезенцев Н.В., Главчев Д.М. Исследование возможностей программных компонент бортовой вычислительной системы при преобразовании нелинейных систем к эквивалентным линейным // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – 2018. – № 24 (1300). – С. 80-98.
 10. Дмитрієнко В.Д., Леонов С.Ю., Бречко В.А. Основні структури даних на базі асоціативних нейронних мереж // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2018. – № 42 (1318). – С. 148 – 159.

Наукові інтереси: математичне моделювання складних об’єктів; штучний інтелект.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 311
тел. 707-61-98

Посада: вчений секретар, професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів управління
Тема дисертації: «Синтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж»

Наукове звання: доцент НТУ “ХПІ”, кафедра обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:
1. Основи обчислювального інтелекту – 32 лек. година.

Інформація про наукову діяльність:

З 2012 р. член оргкомітету Міжнародної науково-технічної конференції «Проблемы информатики и моделирования», «Інформатика, управління та штучний інтелект», а з 2013 р. секретар секції – «Інформаційні технології та математичні методи» Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» та секції – «Информационные технологии и интеллектуальная собственность» Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрів.

З 2012 р. член правління, а з 2014 року заступник голови Ради молодих вчених НТУ «ХПІ», а також є головою секції «Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування».

У 2014 та 2015 році став головним переможцем внутрішньовузівського конкурсу «Кращій молодий науковець НТУ «ХПІ».

1. Дмитрієнко В.Д., Заковоротний А.Ю., Хавіна І.П. Нейромережеве пристрій спрямованих асоціацій / Наукові відомості Бєлгородського державного університету. Серія Історія, політологія, економіка, інформатика. № 7 (78). Випуск 14/1. Бєлгород, 2010 р.
2. Дмитрієнко В.Д., Заковоротний А.Ю., Носков В.І. Лінеаризація математичної моделі дизель-поїзда з тяговим асинхронним приводом / Вісник Национального технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 17.
3. Дмитрієнко В.Д., Заковоротний А.Ю., Нестеренко А.О. Математична модель у формі Бруновського для дослідження та оптимізації електроприводу з урахуванням паралельної роботи двигунів / Вісник Национального технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 36.
4. Дмитрієнко В.Д., Заковоротний А.Ю., Бєлєвцов І.О. Пристрій безперервної двоспрямованої асоціатівної пам’яті / Патент 62606 Україна, МПК G06G7 /00 .; заявник та володар патенту НТУ «ХПІ». – № u 2 010 15230. Оголошене 17.12.2010. Опубліковано 12.09.2011. – Бюл. № 17
5. Дмитрієнко В.Д., Заковоротний А.Ю., Котов І.І. Пристрій розпізнавання ї класіфікації образів / Патент 68375 Україна, МПК G06K9 / 00 .; заявник та володар патенту НТУ «ХПІ». – № u 2 011 10107. Оголошене 16.08.2011. Опубліковано 26.03.2012. – Бюл. № 6.

Наукові інтереси: автоматизація процесів управління динамічними об’єктами, математичне моделювання, штучний інтелект, нечітка логіка, методи й алгоритми прийняття рішень, штучні самообучающиеся нейронні мережі, квантові нейрокомп’ютери, проектування систем підтримки прийняття рішень.

Контакти:
тел. 707-66-56
e-mail: Zakovorotniy@kpi.kharkov.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Елементи обчислювальної техніки та систем управління»

Тема дисертації зв’язана  з синтезом систем управління електроприводом змінного струму

Вчене звання: професор кафедри обчислювальної техніки та програмування

Найменування дисциплін:

 1. Системний аналіз.
 2. Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання.
 3. Теорія сигналів та систем.

Член редакційної та методичної рад НТУ «ХПІ».

Стаж педагогiчної роботи:   30 років.
Співавтор 6 навчальних посібників з грифом МОН України.
Як науковий керівник підготував 3-х кандидатів технічних наук (Баленко О.І., Ліпчанський М.В., Мезенцев М.В.).
Має 120 публiкацiй, з них 107 наукового та 13 навчально-методичних праць.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Sergiy LAVRYNENKO, Miroslav RUCKI, Zbigniew SIEMIATKOWSKI, Wojciech KUCHACZYK, Dmitrij MOROZOW, Mykola ZAPOLOVSKY, Oleg LAVRYNENKO. IMPACT OF MACHINING CONDITIONS ON EXPLOITATION STABILITI OF THERMOPLASTIC COMPOSITE SCINTILLATORS//Journal of Machine Construction and Maintenance, QUARTERLY ISSN 1232-9312, 4/2018 (111). – p. 47 – 55.
 2.  М.Й. Заполовський, М.В. Мезенцев , В.В. Скородєлов. Математична модель для синтезу управлінь електроприводом змінного струму // Системи управління, навігації та зв’язку. –Випуск 5(57). Полтава. 2019. Стр. 16-21.
 3. М.Й. Заполовський, М.В. Мезенцев. Синтез керувань дизель-поїзда з електроприводом змінного струму // Системи управління, навігації та зв’язку. –Випуск 3(61). Полтава. 2020. Стр. 57-63.

Наукові інтереси: математичне моделювання та оптимізація складних об’єктів.

Конакти:
Вечірній корпус, к. 314
тел. 0500270240; 0673760312

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління
Тема дисертації: «Розробка та дослідження пристрою контролю ВІС і блоків напівпровідникової пам’яті»

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Заступник завідувача кафедри ОТП з навчальної роботи

Назви дисциплін:

 1. Мікропроцесорні системи.
 2. Проектування Web-сайтів (англ.).
 3. Проектування серверних додатків (англ.).

Інформація про наукову діяльність:

 1. Zykov I., Enikeev A.,  Prihodko O., Abramska I. System optimization of parameters of diamond grinding // Sciences of Europe. – 2017. – №14 (14). Vol 3. – P. 88-94.
 2. Зыков И.С., Евсюкова Ф.М., Приходько О.Ю., Абрамская И.Б. Автоматизированная система программного задания продольной подачи шлифовального круга // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2017. – №4. – С. 83-87.
 3. Мерлак В.Ю., Зиков І.С, Молчанов Г.І. Ситуаційно-орієнтований підхід при проектуванні віджетів // Наукове видання “Системи управління, навігації та зв’язку” 2018, випуск 4(50) “. – С. 125-128.
 4. І. С. Зиков, Н. Г. Кучук, С. І. Шматков. Синтез архітектури комп’ютерної системи управління транзакціями e-learning // Сучасні інформаційні системи «Advanced Information Systems». – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 60-66.
 5. І. С. Зиков, Н. Г. Кучук, Н.І. Панченко. Метод розгалуження запитів до сховищ даних систем, що мають гіперконвергенну Інфраструктуру // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 5 (57) Полтава 2019, с. 51 – 54.

Наукові інтереси: методи та алгоритми виявлення небажаної інформації в комп’ютерних мережах на базі семантичної і ймовірнісної моделей.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 314
e-mail: Ihor.Zykov@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління
Тема дисертації: «Дослідження туннельно-діодного компаратора для аналого-цифрових обчислювальних систем»

Наукове звання: професор кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:
1. Промислові комп’ютерні системи та мережі – 32 лек. година.;
2. сучасні проблеми та методи математичного і комп’ютерного моделювання – 32 лек. година.

Інформація про наукову діяльність:

Підготував 4 кандидатів технічних наук (у тому числі  викладачів каф. ОТП: Зикова І.С., Кліменко А.М.).

 1. Калашніков В.І., Хавіна І.П. Обчислення магнітно-резонансної відкліків. / Лабораторний практикум / НТУ «ХПІ», 2010 р.
 2. Калашніков В.І., Кисельов О.О. Робота з розподіленою файлової системи HDFS та найпростіші Паралельні обчислюваного у сістеміApache Hadoop. Міcro-СAD. – Харків, НТУ «ХПІ», 2009 р.
 3. Калашніков В.І., Манченко А.О. ! Застосування моделі программирования MapReduce для розпаралелення статистичного АНАЛІЗУ великих обсягів текстових даних. Міcro-СAD. – Харків, НТУ «ХПІ», 2009 р.
 4. Калашніков В.І., Хавіна І.П. Основи ЯМР томографії. / Навчальний посібник / Рукопис. Початкова видання. Затверджено Редакційно-видавничий радою НТУ «ХПІ». План 2009 р., Поз.76
 5. Калашніков В.І., Козіна О.А. Методичні вказівки относительно виконан розрахункового Завдання по дісціпліні «Сучасні проблеми математичного и комп’ютерного моделювання» / Редакція НТУ «ХПІ», пр. № 2 від 24.12.2014 р. -100 С. План 2015 р.
Контакти:
Вечірній корпус, к. 301

 

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.11.17 – медичні пристрої та системи
Тема дисертації: «Інформаційний показник ефективності функціонування лабораторних комп’ютерних систем на прикладі нефелометрічеському систем»

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:

 1. Програмування для локальних мереж.
 2. Програмне забезпечення корпоративних мереж.
 3. Моделювання та оптимізація контенту комп’ютерних ігор.
 4. Інженерія ігрових комп’ютерних технологій.
 5. Дискретна математика (англ.).

Інформація про наукову діяльність:

Керує діяльністю студентського гуртка «Комп’ютерні інженери» з 2018 року.
Нагороджена грамотою Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації у 2018 році.
Козіна О.А. є членом редколегії журналу International Journal of Cloud Computing (https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijcc#edboard-content), що входить до бази Scopus.

 1. Козіна О.А., Панченко В.І. Проблеми несуперечності даних в мережевих ігрових застосунках / О.А. Козіна, В.І. Панченко // Тези вісімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання». – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 45.
 2. Змішана несуперечність даних у багатохмарних системах / О. А. Козина, Н. К. Стратиенко // Сучасні інформаційні системи. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – Т.2, № 2. – С. 23–29.
 3. Карта несуперечності даних для багатокористувацьких онлайн рольових ігор / Козіна О.А., Панченко В.І. // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2018. – №24 (1300). – С. 160-168 .
 4. Козіна О.А., Рудаков І.С. Можливості технічних мультихмарних брокерів / О.А. Козіна, І.С. Рудаков // Матеріали ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців». – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – С. 135.
 5. Козіна О.А., Пасько Д.А. Відмовостійке гібридне хмарне сховище / О.А. Козіна, Д.А. Пасько // Тези шостої міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект». – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – С. 59.
 6. Козіна О.А. Проблеми поширення використання безконфліктних типів даних реплікації / О.А. Козіна // Матеріали 20-й міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання» (ПІМ 2020) 09-14 вересня 2020, м. Харків – Одеса (Караліно-Бугаз). – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – С. 42.

Наукові інтереси: моделювання та оптимізації систем, хмарні технології, якість обслуговування в хмарах, розподілені системи, технології обробки біомедичної інформації.

https://orcid.org/0000-0003-0740-7068

Контакты:
Вечерний корпус, к. 306
e-mail: kozina4common@gmail.com, Olha.Kozina@khpi.edu.ua

 

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук, 20.02.14 — озброєння та військова техніка
Тема дисертації спеціальна

Вчене звання: старший науковий співробітник

Почесне звання: Заслужений винахідник України

Найменування дисциплін:

 1. Теорія ризиків – 32 лек. год.
 2. Основи безпеки програм та даних – 32 лек. год.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Formation Analysis Of Multi-Frequency Signals Of Laser Information Measuring System / S. Herasimov, O. Tymochko, O. Kolomiitsev, G. Aloshin, O. Kriukov, O. Morozov, V. Aleksiyev // «EUREKA: Physics and Engineering», Number 5, 2019. рр. 19-28. – DOI: 10.21303/2461-4262.2019.00984.
 2. Separable programming method for solving multi-dimensional problems of optimizing the parameters of laser information measurement systems. / G. Aloshin, O. Kolomiitsev, A. Tkachev, V. Posohov. // Сучасні інформаційні системи, 2019. – Т. 3. – Вип. № 1. – С. 23-28.
 3.  Analysis of possibilities of providing of necessary exactness of measuring of spatial coordinates of air objects in the radio-location station of accompaniment with phase aerial by a grate. / O. Kuznietsov, О. Kolomiitsev, A. Kiyko, А. Kovalchuk, K. Sadovyi. // Сучасні інформаційні системи, 2020. – Т. 4. – № 1. – С. 91-96.
 4. Kolomiitsev О. Formal representation of the pixel-by-pixel classification process using a modified wang-mendel neural network. / О. Kolomiitsev, V. Pustovarov // No 3 (13) (2020): Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries “ENGINEERING & INDUSTRIAL TECHNOLOG”. рр. 122-128.
 5. Альошин Г.В., Коломійцев О.В. та ін. Кібербезпека та інформаційні технології. Монографія. / За заг. ред. В.С. Пономаренка. – Х.: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2020. – 380 с.

Наукові інтереси: лазерна системологія

Контакти:
Вечірній корпус, к. 304
тел. 707-60-19, 067-576-55-18.

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.28.01 – історія техніки
Тема дисертації: «Наукова та науково-організаційна діяльність Академіка В.І. Атрощенко в хімічній технології»

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Відповідальний за соціальні мережі кафедри ОТП

Назви дисциплін:

 1. Системне програмування – пр.з., л.р.
 2. Сучасні технології безпечного програмування – л.р.
 3. Комп’ютерна графіка – пр.з.
 4. Моделювання та оптимізація контенту комп’ютерних ігор – л.р.

Інформація про наукову діяльність:

 1. P. Kuznietsov. Historical aspects of the method of nitrogen fixation / P. Kuznietsov // Science and Education. – Vol. 1, 2015. – Munich, Germany. – Str. 145–149. (Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science)
 2. Кузнецов П. В. Моделирование процесса окисления аммиака на платиноидном катализаторе с учетом образования N2O / П. В. Кузнецов, Савенков А.С., Близнюк О.Н.,  Вяткин Ю.Л., Масалитина Н.Ю // Журнал прикладной химии. – Т. 88, № 10, 2015. – С. 1384-1389. (Scopus)
 3. Кузнєцов П. В. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємства в умовах інформаційної економіки / П. В. Кузнєцов, І. А. Парфентенко, Д. П. Балагула // Вісник Української державної академії залізничного транспорту. – Випуск 49. – 2015. – С. 198 – 204 (фахове видання ВАК України)
 4. Кузнєцов П. В. Використання маркетингових інструментів у системі електронної комерції / П. В. Кузнєцов, Т. М. Куценко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Одеса, Випуск 15, 2016. – С. 150–154. (фахове видання ВАК України)
 5. Кузнєцов П. В. Роль маркетингу у розвитку мобільної електронної комерції в Україні / П. В. Кузнєцов // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, № 10, 2016. С. 1036–1039. (фахове видання ВАК України)
 6. Кузнєцов П. В. Просування web-сайтів підприємств як засіб підвищення їх консурентноспроможності / П. В. Кузнєцов // Регіональна економіка та управління. – Запоріжжя, № 2 (02), 2016, С. 84–88 (фахове видання ВАК України)
 7. Кузнецов П. В. Оптимизация системы фильтрации пакетов путем изменения порядка правил / П. В. Кузнецов, Ю. С. Шахновский // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Дніпро, Том 20, 2016, С. 91–101 (фахове видання ВАК України)

Наукові інтереси: програмування, історія науки і техніки, інформаційні системи і технології в економіці, електронна комерція.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 307
тел. 707-61-65, м.т. 096-455-70-33
e-mail: pahanevich@gmail.com

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології.

Напрям докторської дисертації: «Моделі та методи управління інтегральними потоками даних в інформаційно-телекомуніка­цій­них мережах систем критичного призначення»

Наукове звання: професор за спеціальністю інформаційні технології

Найменування дисциплін:

 1. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 2. Оптимізація процесів в мультисервісних системах та мережах .
 3. Комп’ютерна логіка.

 Інформація про наукову діяльність:
Опубліковано більше 400 робіт, серед яких 6 монографій.

Член 2-х спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно бере участь в 4-5 конференціях. Член редакційних колегій 3-х українських  та 1 азербайджанського фахових журналів. З 2010 року більше 20 разів виступав в якості офіційного опонента.

Як науковий керівник підготував 6-х кандидатів технічних наук. На даний час керує підготовкою 2-х аспірантів.

 1. Кучук Г.А. Управление ресурсами инфотелекоммуникаций : монография / Г.А. Кучук, Р.П. Гахов, А.А. Пашнев. – М.: Физматлит, 2006. – 220 с.
 2. Кучук Г.А. Інформаційні технології управління інтегральними потоками даних в інформаційно-телекомуніка­цій­них мережах систем критичного призначення : монографія / Г.А. Кучук. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил, 2013. – 264 с.
 3. Кучук Г.А. Синтез топології гібридного хмарного сховища даних у гетерогенному середовищі / Г.А. Кучук // Авіаційно-космічна техніка и технологія : науковий журнал. – 2013. – № 9/106. – С. 280 – 284.
 4. Kuchuk G.A. Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data store / G.A. Kuchuk, V.S. Kharchenko, S.N. Nechausov // Information and Digital Technologies (IDT), 2015 (Жилін, Словакія). – С. 266 – 271.
 5. Кучук Г.А. Використання методів зміни простору рішень для оптимізації управління трафіком мультисервісних мереж / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 5 (142). – С. 128-132.
 1. Патент на корисну модель UA 124344 (U) МПК від 10.04.2018; № заявки u201708810 від 04.09.2017;
 2. Патент на корисну модель UA 125698 (U) МПК від 25.05.2018; № заявки u201711310 від 20.11.2017
 3. Патент на корисну модель UA 125922 (U) МПК від 27.07.2018; № заявки u20171170 від 22.12.2017
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, від 01.04.2019 № 87363
 5. Патент на корисну модель UA 147273 (U) МПК від 28.04.2021; № заявки u202005655 від 02.09.2020

 Наукові інтереси: методи управління магістральним трафіком, синтез складних систем.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 314
тел. 050-30-22-071,
e-mail: kuchuk56@ukr.net, Heorhii.Kuchuk@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Тема дисертації: «Теорія автоматизованого проектування електронних пристроїв на основі к-значного моделювання»

Наукове звання: професор НТУ “ХПІ” кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:

 1. Комп’ютерні системи;
 2. Технологія автоматизованого проектування комп’ютерних систем;
 3. Високорівнева мова проектування електронних пристроїв;
 4. Людино-машинні системи.

Інформація про наукову діяльність:

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 64.051.29, офіційний опонент при захисті дисертацій в області автоматизованого проектування і штучного інтелекту, підготував кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05.
Вчений секретар секції «Інформатика і моделювання» міжнародної конференції MicroCAD і міжнародної конференції «Проблеми інформатики і моделювання».
Відповідальний секретар Вісника НТУ «ХПІ» серії «Інформатика і моделювання».
Відповідальний виконавець за темами М6014, М6017, М6020, М6022, К6001.

 1. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu. “Neural networks for determining affinity functions,” 2020 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Ankara, Turkey, 2020, pp. 647-651, doi: 10.1109/HORA49412.2020.9152830. (Scopus, Web of Science, ISSN).
 2. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu., Mezentsev N.V. “Neural networks for determining affinity functions of binary objects”, 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2020 – Conference Proceedings, 2020, стр. 478–481, 9250162. (Scopus)
 3. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu., M Hasanov, Khrypunov, A. KlochkoIntellectual methods of comparing power generating objects 2020 IEEE 4th International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2020 – Proceedings, 2020, стр. 221–224, 9263211 (Scopus)
 4. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu. Analysis Of Modeling Methods Of Computer Engineering Digital Devices // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12. – No.9. – 2021, pp. 1612-1619 (Scopus)
 5. Дмитрієнко В.Д. Нейронна мережа Хеммінга для вирішення завдань з декількома рішеннями / В.Д. Дмитрієнко, О.Ю. Заковоротний, С.Ю. Леонов. //Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 50 (1271). – С. 119 – 129. (фахове видання)
 6. Дмитрієнко В.Д., Леонов С.Ю., Бречко В.А. Основні структури даних на базі асоціативних нейронних мереж // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2018. – № 42 (1318). – С. 148 – 159. (фахове видання)
 7. Леонов С.Ю., Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю. Комп’ютерні компоненти для оцінки близькості і розпізнавання двійкових об’єктів в умовах невизначеності // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2020. – № 2 (4). – С. 58 – 76. (фахове видання)
 8. Леонов С.Ю., Боровік О.Р. Дослідження роботи електронних пристроїв з урахуванням електромагнітної сумісності // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2020. – № 4 (6). – С. 71-76. doi:10.20998/2413-4295.2020.04.11 (фахове видання)
 9. Леонов С.Ю., Дмитрієнко В.Д. Анализ и совершенствование компонентов вычислительных моделей и систем, основанных на иммунной парадигме // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2020. – № 1 (3). – С. 55-64. (фахове видання)
 10. Леонов С.Ю., Дмитрієнко В.Д. Нейронная сеть, использующая скалярное произведение и определяющая несколько решений // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” – 2019. – № 28 (1335). (фахове видання)
 11. Леонов С.Ю., Дмитрієнко В.Д., Бречко В.А. Використання асоціативної пам‘яті при проектуванні технологічного процесу // Системи управління, навігації та зв’язку. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – № 3 (55). – 99-103. (фахове видання)
 12. Леонов С.Ю., Дмитрієнко В.Д., Заковоротний О.Ю., Главчев Д.М. Программная компонента для поиска решений системы уравнений в частных производных в ГТУ методом группового учета аргументов // Вестник НТУ “ХПИ”. Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ “ХПИ”. – 2019. – № 13 (1338). – С. 61 – 73. (фахове видання)

Наукові інтереси: математичне моделювання та комп’ютерна електроніка.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 311
тел. 707-61-98, м.т. +38-099-911-911-3
e-mail: serleomail@gmail.com, Serhii.Leonov@khpi.edu.ua

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології

Тема дисертації: «Інформаційна система підтримки рішень для автоматизації створення технологічних процесів механічної обробки деталей високоточного обладнання»

Назви дисциплін:

 1. Проектування програм діагностики комп’ютерних систем та мереж.
 2. Проектування мобільних застосувань.
 3. Проектування web-сайтів.
 4. Захист інформації в комп’ютерних системах.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Khavina I.P., Podorozhniak A.O., Lymarenko V.V., Chernykh O.P. and Mezentsev N. Synthesis the Structure of the Technological Cutting Process // Proceedings of the 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM) 26 February – 2 March, 2019. – Polyana, Ukraine: proc. – Lviv, 2019. – P. 60-65. – DOI: 10.1109/CADSM.2019.8779351  https://ieeexplore.ieee.org/document/8779351, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210371105
 2. Semenov, S., Voloshyn, D., Lymarenko, V., Semenova, A., Davydov, V. Method of UAVs Quasi-Autonomous Positioning in the External Cyber Attacks Conditions // Conference Proceedings of 2019 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2019) 5-7 June, 2019. – Leeds, United Kingdom. – р.р. 149-154. DOI: 10.1109/DESSERT.2019.8770024  https://ieeexplore.ieee.org/document/8770024, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210371105
 3. Suchkov Grigory; Yury Horoshajlo; Efimenko Sergey; Lymarenko Viacheslaw. Estimation of Standard Determinations of the Results of Vimiryuvan Different by Additional Electronic Colorimeter // Published in: 2019 XXIX International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance” (MMA) 6-9 Sept. 2019. – Sozopol, Bulgaria. DOI: 10.1109/MMA.2019.8935994 https://ieeexplore.ieee.org/document/8935994
 4. Лимаренко В.В., Хавина И.П., Рысованый А.Н. Постановка и решение задачи параметрической оптимизации операцій резания металлов/ В.В. Лимаренко, И.П. Хавина, А.Н. Рысованый // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава –2017. – №4(44).– С. 20-24
 5. Лимаренко В.В. Решение задачи оптимизации параметров обработки металлов при операции точения / В.В. Лимаренко, И.П. Хавина // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків : НАУ ім. Н. Є. Жуковського «ХАІ», 2017. – Вип. 3 (83). – С. 77–86.

Наукові інтереси: системи штучного інтелекту, робототехніка, системи контролю якості програмного забезпечення, Web-програмування.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 25-б
тел. 094-977-08-08
e-mail: Viacheslav.Lymarenko@khpi.edu.ua

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Тема дисертації: «Методи обробки і передачі даних для підсистеми інформаційного забезпечення машиніста локомотива»

Назви дисциплін:

 1. . Схемотехнические устройства защиты информации.
 2. Компьютерная схемотехника (англ. яз).
 3. Основы вычислительного интеллекта (англ. яз.).

Інформація про наукову діяльність:

 1. С.Г. Семенов, М.В. Ліпчанський, О.В. Ліпчанська. Аналіз методів управління передачею відеопотоку даних та вимог до якості їх передавання // Системи управління, навігації та зв’язку, м. Полтава, 2018.
 2. С.Г. Семенов, Ліпчанська О.В. Інтелектуальна система контролю стану небезпечних ділянок залізничного шляху // Сучасні інформаційні системи, м. Харків, 2018.
 3. Development of unified mathematical model of programming modules obfuscation process based on graphic evaluation and review method. / S. Semenov, V. Davydov, O. Lipchanska, M. Lipchanskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. Vol. 3. № 2 (105). P. 6 – 16. – 2020.

Наукові інтереси: методи обробки і передачі даних в комп’ютеризованих системах.

Контакти:
вечірній корпус, к. 311,
тел. (057) 707-61-98
e-mail: oksana.lipchanska@khpi.edu oksana.lipchanska@khpi.edu.ua

 

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів управління
Тема дисертації: «Моделювання, оптимізація та контроль систем управління рухомого складу приміського сполучення»

Назви дисциплін:

 1. Вбудовані системи;
 2. Програмування для глобальних мереж.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Development of unified mathematical model of programming modules obfuscation process based on graphic evaluation and review method. / S. Semenov, V. Davydov, O. Lipchanska, M. Lipchanskyi // Eastern-European journal of enterprise technologies. Vol. 3. № 2 (105). 2020. P. 6 – 16.
 2. Носков В.И. Применение нейронной сети при оптимизации процес сов управления подвижным составом метрополитена / В.И. Носков, М.В. Липчанский, Н.В. Мезенцев, В.С. Блиндюк // Комунальне господарство міст.– Харків: ХНУМГ, 2016. – Вип. 126.
 3. Semenov S.G Mathematical model of a segment for a mission-critical computer system based on 4G technology / Semenov S.G., Lipchanskyi M.V., Lipchanska O.V. // News of science and education №6(54), ISSN 2312-2773, Science and education Ltd, Sheffield, UK, 2017. P 61-71
 4. Семенов С.Г. Аналіз методів управління передачею відеопотоку даних та вимог до якості їх передавання /С.Г. Семенов, М.В. Ліпчанський, О.В. Ліпчанська // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2018. – Вип. 3(49).С. 139-142.
 5. Семенов С.Г. Удосконалення процесу декодування мультімедіа даних, закодованих алгоритмом Шокролахі /С.Г. Семенов, М.В. Ліпчанський, О.В. Ліпчанська // Сучасні інформаційні системи. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – Том 2. №1. С. 73-79.
 6. Semenov S. Adapted neural network of information support subsystem / S. Semenov, О. Lipchanska, M. Lipchanskyi // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил Украіни. – Харків: ХУПС, 2019. – № 1(34). С. 102-106.
 7. Мезенцев М.В. Розроблення та дослідження системи керування електропередачі дизель-поїзда на основі методів цифрового управління / М.В. Мезенцев, М.Й. Заполовський, М.В. Ліпчанський // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2019. – Вип. 2(54). С. 46-50.

Наукові інтереси: мікроконтролерні і мікропроцесорні системи, інформаційно-вимірювальні та керуючі системи.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 311
тел. 707-61-98
e-mail: Maksym.Lipchanskyi@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.03 – системи та процеси керування;
Тема дисертації: «Оптимізація процесів управління дизель-поїздом»

Вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:

1. Комп’ютерні мережі – 32 лек. год.

Інформація про наукову діяльність: 

 1. Leonov S.Yu., Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu., Mezentsev N.V. “Neural networks for determining affinity functions of binary objects”, 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2020. – Conference Proceedings, 2020, P. 478–481.
 2. Заполовський М.Й. Синтез керувань дизель-поїзда з електроприводом змінного струму / М.Й. Заполовський, М.В. Мезенцев. // Системи управління, навігації та зв’язку. – Випуск 3(61). Полтава. 2020. – С. 57-63.
 3. Патент на корисну модель 132240 Україна, МПК G01D 21/02, G06F 17/16, G05B 23/02. Cпосіб контролю та діагностики стану технічних об’єктів / В.Д.Дмитрієнко, М.В. Мезенцев, Г.В.Гейко (Україна); заявник та володар патенту НТУ «ХПІ». – № a 2016 05761; заявл. 27.05.2016; опубл. 25.02.2019, бюл. № 4. – 10 с.

Наукові інтереси: комп’ютерні мережі та системи, теорія оптимального управління, математичне моделювання.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 311
р. тел. (057) 707-61-98, м.т. (098) 859-88-98
E-mail: besitzer@i.ua, mykola.mezentsev@khpi.edu.ua

Посада: старший викладач

Назви дисциплін:
1. Операційні системи – пр. та лаб. заняття;
2. Комп’ютеризація спеціалізованих середовищ – пр. та лаб. заняття;
3. Паралельне програмування – пр. та лаб. заняття.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Автоматизация диагностики фазовых синдромов сердечного цикла / С.Г. Межерицкий, А.Н. Шеин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ«ХПІ». – 353с. (с.108).
 2. Оценка фактора риска возникновения нарушений в системе кровообращения / С.Г. Межерицкий, А.Н. Шеин // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2017). Тезиси сімнадцятої міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: НТУ«ХПІ», 2017. – 103 с. (с.55).
 3. Аналіз прикладного программного інтерфейсу для розробки Аndroid-застосунку обробки графічних зображень / О.С. Мельников, Г.А. Кучук, С.Г.Межерицький // Інформатика, управління та штучний інтелект. Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 120 с. (с.76).
 4. Автоматизация диагностики состояния системы регуляции кровообращения / С.Г. Межерицкий, А.Н. Шеин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків:НТУ«ХПІ». – 314 с. (с.51).
 5. Оценка фактора риска нарушения работы механизма регуляции системы кровообращения / С.Г. Межерицкий, А.Н. Шеин // Інформаційні технології: наука,техніка,технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. –Харків: НТУ«ХПІ». – 425 с. (с.36).

Контакты:
Вечерний корпус, к. 307
тел. 707-61-65
e-mail: Serhii.Mezherytskyi@khpi.edu.ua

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, 05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Тема дисертації: «Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з відпрацьованих каталізаторів»

Вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Найменування дисциплін:

 1. Програмування ч.1 (англ.) – 32 лек.год, л.р., п.з.
 2. Програмування ч.2 (англ.) – 32 лек.год, л.р., п.з.
 3. Green computing (англ.) – 32 лек.год, п.з.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Pilipenko, H. Pancheva, A. Reznichenko, O. Myrgorod, A. Sincheskul, N. Miroshnichenko. The study of inhibiting structural material corrosion in water recycling systems by sodium hydroxide // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №2/1(86).
 2. Pancheva, A. Reznichenko, A. Sincheskul, A. Pilipenko, V. Loboichenko, N. Miroshnichenko. Study into the influence of concentration of ions of chlorine and temperature of circulating water on the corrosion stability of carbon steel and cast iron // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №6/4(88).
 3. Мирошниченко Н.Н. Широков С. Интегральные технологии и физико-химические свойства силового воздействия импульсной дуги на дефекты в шве при сварке алюминиевых сплавов / Ситников Б.В., Маршуба В.П., Мирошниченко Н.Н., Соловей Л.В., Асеева И.В. // Международный научный журнал «ScienceRise», 2017.– Том 12. – С. 62–66.
 4. Бухкало С. І., Іглін С. П., Главчева Ю. М., Мірошніченко Н.М. Можливості визначення компонентів складових комплексних проектів // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ “ХПІ”, – № 40 (1316).  https://doi.org/10.2099882220-4784.2018.40.08
 5. Гринь Г.І., Мязіна О.В., Гринь С.О., Мірошніченко Н.М. Дослідження сумісної розчинності сполук ванадія, нікеля та молібдену // Молодий вчений – №3 (67), – березень, 2019, с.201-205.
 6. Бухкало С. І., Іглін С. П., Главчева Ю. М., Ольховська О. I., Ольховська V.О. Innovative complex projects’2018/2019 realization in the examples and tasks // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – № 15 (1316). https://doi.org/10.20998/2220-4784.2019.15.14

https://scholar.google.com.ua/citations?user=d5kqzL0AAAAJ&hl=ru

Наукові інтереси: програмування, обчислювальна хімія, математичне моделювання та оптимізація хімічних систем.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 301,
тел. +38(066)-517-30-82,
e-mail: natnikdr@gmail.com

Посада: старший викладач

Назви дисциплін:

 1. Об’єктно-орієнтоване програмування.
 2. Інженерія програмного забезпечення.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Переваги динамічних веб-сторінок над статично-генерованими / Молчанов Г.І., Вінокуров А.І. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 8–9 квітня 2021 р., Баку–Харків–Київ–Жилін / Військова академія збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків: Петров В. В., 2021. – 109 с.
 2.  Використання концепції «Інтернет речей» для побудови «Розумного будинку» / Малохвій Е.Е., Молчанов Г.І. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 8–9 квітня 2021 р., Баку–Харків–Київ–Жилін / Військова академія збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків: Петров В. В., 2021. – 113 с.
 3. Використання протоколу MQTT в умовах обмеженої пропускної здатності мережі для «Інтернет речей» / Малохвій Е.Е., Молчанов Г.І. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 8–9 квітня 2021 р., Баку–Харків–Київ–Жилін / Військова академія збройних сил Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків: Петров В. В., 2021. – 114 с.
 4. Застосування глибинних нейронних мереж для оцінки стану залізничної колії при наближенні поїзду до станції / О.В. Ліпчанська, М.В. Ліпчанський, Г.І. Молчанов // Проблеми інформатики та моделювання: тези доповідей ХX міжнародної науково-технічної конференції ПІМ-2020. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – С. 67.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 311
тел. 707-61-98
e-mail: Heorhii.Molchanov@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук, 06.10.2010 – електротранспорт
Тема дисертації: «Створення тягового електроприводу моторвагонних поїздів на базі сучасних інформаційних технологій»

Назви дисциплін:

 1. Комп’ютерна логіка.
 2. Бортові системи управління.

Інформація про наукову діяльність:

Академік Транспортної академії України.
Член  спеціалізованої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальності 05.22.09 – Електротранспорт.

 1. Noskov Valentin Контроль і діагностика стану тягового електропривода / Valentin Noskov, Mykola Mezentsev, Svitlana Gavrylenko, Hennadii Heiko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (63). – С. 58-61
 2. Носков В.І. До питання вибору електричної трансмісії та її системи управління для спеціальної колісної машини / В.І. Носков, В.С. Блиндюк, М.В. Мезенцев, Г.В. Гейко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2020. – № 2(60). – С. 36-39.
 3. Носков В.И. Повышение энергоэффективности и экономичности подвижного состава железных дорог / В.И. Носков, В.С. Блиндюк, Н.В. Мезенцев, Г.В. Гейко // Локомотив-информ, 2019. – № 10. – С. 20 – 23.

Наукові інтереси: системи управління тяговим електроприводом рухомого складу на основі засобів обчислювальної техніки.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 311
тел. 707-61-98
e-mail: Val1942@ukr.net, valentyn.noskov@khpi.edu.ua

Посада: старший викладач

Назви дисциплін:
1. Системне програмне забезпечення (укр., англ.)

Інформація про наукову діяльність:

 1. Круглова Д.С. Способи захисту корпоративних інформаційних систем / Д.С. Круглова, В.І.Панченко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: тези доповідей одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 8 – 9 квітня 2021 р., том 2, секції 3-5. –Баку–Харків–Київ–Жиліна– 2021.  –С. 58-59.
 2. Григоренко Д.С. Менеджер завантаження файлів по протоколу HTTP / Д.С.Григоренко, В.І.Панченко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: тези доповідей одинадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 8 – 9 квітня 2021 р., том 1, секції 1, 2. –Баку–Харків–Київ–Жиліна– 2021.  –С. 115.
 3. Данилевич Р.І. Моделювання алгоритмів планування процесорного часу для багатопроцесорних систем / Р.І.Данилевич, В.І.Панченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV –Харків: НТУ «ХПІ», 2021. –С. 91.
 4. Калиниченко В.К. WEB-ориентированная система дистанционного обучения / В.К.Калиниченко, В.И.Панченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV –Харків: НТУ «ХПІ», 2021. –С. 100.
 5. Панченко В.І. Дослідження методів деобфускації програмного коду / В.І.Панченко, В.Є.Фейцер // ХІV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–04 грудня 2020 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. –С. 5.
 6. Панченко В.І. Дослідження особливостей надання спільного доступу через мережу для ОС Windows сучасних версій / В.І.Панченко,В.О.Коробов // ХІV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01–04 грудня 2020 року): матеріали конференції / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. –С. 4.
 7.  Панченко В.И. WEB-приложение для дистанционного обучения в учебных учреждениях / В.И.Панченко, В.К.Калиниченко // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2020. –С. 57.
 8. Панченко В.И. Создание приложения для проведения видеоконференций с использованием технологии WEBRTC / В.И.Пачнкено, М.Д.Боева // Інформатика, управління та штучний інтелект. Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2020. –С. 56.
 9. Патент на корисну модель. u202005398 МПК G01S17/42, G01S17/66 (146127) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ ТА МОЖЛИВІСТЮ ПОШУКУ, ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНОПУНКТНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Опубл. 20.01.2021 / Сачук І.І., Бархударян М.В., Гордієнко А.М., Захаров В.І., Межерицький С.Г., Панченко В.І., Рондін Ю.П., Садовий К.В., Хмелевський С.І.
 10. Патент на корисну модель. u202005401 МПК G01S17/42, G01S17/66 (146128) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ ДО ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ ТА МОЖЛИВІСТЮ ПОШУКУ, ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ ЛА ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНОПУНКТНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Опубл. 20.01.2021/ Коломійцев О.В., Сачук І.І., Гордієнко А.М., Захаров В.І., Ковальчук В.А., Кузнєцов О.Л., Межерицький С.Г., Осієвський С.В., Панченко В.І., Рондін Ю.П.

Наукові інтереси: розробка системного програмного забезпечення, штучний інтелект, обробка експериментальних даних.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 307
тел. 707-61-65
e-mail: Volodymyr.Panchenko@khpi.edu.ua

Должность: асистент

 Найменування дисциплін:

 1. Основи програмування – лаб. та пр. заняття
 2. Теорія побудови трансляторів – лаб. та пр. заняття
 3. Комп’ютерні системи та їх тестування – лаб. та пр. заняття
 4. Комп’ютерні мережі – лаб. та пр. заняття

Інформація про наукову діяльність:

 1. Пасько Д.А. Управління необмеженою кількістю хмарних сховищ / Д.А. Пасько, Г.І. Молчанов, В.В. Давидов // Щоквартальный науково-технічний журнал Том 2, №3 – Харьков.: НТУ ХПІ, 2018. – С. 49-52.
 2. Пасько Д.А. Зменшення хибнопозитивних результатів антиплагіат систем / О.А. Козіна, Д.А. Пасько // Тези сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління и штучний інтелект».: Харьков, Краматорск, 2020. – С.41.
 3. Пасько Д.А. Відмовостійке гібридне хмарне сховище / О.А. Козіна, Д.А. Пасько // Тези шостої міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект» Харків, Краматорськ, 2019. – С. 42.

Наукові інтереси: хмарні сховища і обчислення, мультиагентні системи реального часу, машинне навчання, штучний інтелект мультиагентних системах.

Контакти:
вечерний корпус, к. 25а (кімната аспірантів)
e-mail: denys.pasko@cit.khpi.edu.ua
тел. 707-61-65.

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології
Тема дисертації: «Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в медичній діагностиці на основі синтезу структурованих моделей»

Наукове звання: професор кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:
 1. Основи наукових досліджень;
 2. Архітектура комп’ютерів;
 3. Архітектура обчислювальних систем;
 4. Методи і засоби обробки сигналів і зображень;
 5. Методологія побудови систем підтримки прийняття рішень (для аспірантів).

Інформація про наукову діяльність:

Опублікував 420 наукових і науково-методичних праць, з них 100 за останні 5 років.

Член 2-х спеціалізованих вчених рад: Д 64.050.17 – НТУ «ХПІ», м. Харків  і  Д 05.052.01 – ВНТУ, м. Вінниця.

Як науковий керівник підготував 1-го доктора і 5-х кандидатів технічних наук. В даний час керує підготовкою 2-х аспірантів. Керує НДРС.
Щорічно виступає 3-4 рази в якості офіційного опонента, пише 5-7 відгуків на автореферати дисертацій.

 1. Povoroznyuk A. Information support of diagnostic and treatment actions in medicine / A. Povoroznyuk, A. Filatova, O. Povoroznyuk // Information technology in selected areas of management 2017: monograph. – Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2018. – P. 15-24.
 2. Povoroznyuk A.I., Filatova A.E. [and etc] Formalisation of the problem of the matched morphological filtering of biomedical signals and images // Information Technology in Medical Diagnostics II – London, UK: CRC Press, 2019. – P. 155-162. (Scopus) DOI: 10.1201/9780429057618-19
 3. Povoroznyuk A.I., Filatova, A.E. [and etc] Developing a mathematical model of instrumental examination of patients /Information Technology in Medical Diagnostics II – Diagnostics II. – London, UK: CRC Press, 2019. – P. 163-172. (Scopus) DOI: 10.1201/9780429057618-20
 4. Povoroznyuk, A.I., Filatova, A.E., Zakovorotniy, O.Y. [and etc] The functional model of instrumental examination of a patient /Information Technology in Medical Diagnostics II – London, UK: CRC Press, 2019. – P. 253-266. (Scopus) DOI: 10.1201/9780429057618-30
 5. Povoroznyuk А.I/ Application of fractal processing of digital mammograms in designing decision support systems in medicine / Anatoliy I. Povoroznyuk, Oksana A. Povoroznyuk, Khaled Shekhna //Сучасні інформаційні системи – Харків, НТУ «ХПІ», 2020, – Т. 4, № 4, С.109-113.
 6. Povoroznyuk О.А. Formalizing the stages of mammographic examinations in the design of a medical decision support system / Anatoliy I. Povoroznyuk, Oksana A. Povoroznyuk, Khaled Shekhna // Herald of Advanced Information Technology – Одеса, ОНПУ 2020 – Vol.3 No.4: Р. 279-291.
 7. Поворознюк А.И. Самоорганизация мультипликативной модели с линейными частными описаниями / А.И, Поворознюк, О.А. Поворознюк // Актуальные проблемы информационных систем и технологий: монография. – Одесса: НУ «ОМА», 2020. – С. 88-100.
 8. Поворознюк А.І. Синтез комбінованого діагностичного вирішального правила в медичних системах підтримки прийняття рішень / Поворознюк А.І., Поворознюк О. А., Шехна Х. // Системи управління, навігації та зв’язку, 2021 – випуск 1(63) – C.103- 106.

Нагороди: Нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації в 2018 р. Резюме опубліковано у книзі «Науковці України – еліта держави» т.VI – Видавництво: Логос Україна – 2019.

 Наукові інтереси: методи та алгоритми обробки експериментальних даних у медицині, обробка медичних сигналів та зображень, синтез вирішальних правил на основі структурованих моделей, проектування систем підтримки прийняття рішень в медицині, архітектура комп’ютерів, проектування спеціалізованих комп’ютерних систем.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 304
тел. 707-60-19
e-mail: ai.povoroznjuk@gmail.com, Anatolii.Povorozniuk@khpi.edu.ua

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи.
Тема дисертації: «Біотехнічна система призначення лікарських препаратів в дерматології».

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:

 1. Управління інформаційною безпекою.
 2. Обробка сигналів та зображень (англ. мова).
 3. Основи наукових досліджень.

Інформація про наукову діяльність:

Бере участь у дослідженнях в напрямку проектування комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів.
Має опублікованих 42 наукові праці, з них 19 за останні 5 років.

 1. Povoroznyuk O. Application of a Multiplicative Model with Linear Partial Descriptions in Self-organization Methods / A. Povoroznyuk, O. Povoroznyuk, and other // CEUR Workshop Proceedings 2711, CEUR-WS.org 2020. – P. 31-42 (Scopus)  http://ceur-ws.org/Vol-2711/paper3.pdf 
 2. Povoroznyuk О.А. Application of fractal processing of digital mammograms in designing decision support systems in medicine // Oksana A. Povoroznyuk Anatoly I. Povoroznyuk, Khaled Shekhna // Сучасні інформаційні системи. 2020. – Харків, НТУ, ХПІ – Т. 4, № 4 С.109-113
 3. Povoroznyuk О.А. Application of fractal processing of digital mammograms in designing decision support systems in medicine / Anatoliy I. Povoroznyuk, Oksana A. Povoroznyuk, Khaled Shekhna //Сучасні інформаційні системи – Харків, НТУ «ХПІ», 2020, – Т. 4, № 4, С.109-113.
 4. Povoroznyuk О.А. Formalizing the stages of mammographic examinations in the design of a medical decision support system / Anatoliy I. Povoroznyuk, Oksana A. Povoroznyuk, Khaled Shekhna // Herald of Advanced Information Technology – Одеса, ОНПУ 2020 – Vol.3 No.4: Р. 279-291.
 5. Поворознюк О.А. Синтез комбінованого діагностичного вирішального правила в медичних системах підтримки прийняття рішень / Поворознюк А.І., Поворознюк О. А., Шехна Х. // Системи управління, навігації та зв’язку, 2021 – випуск 1(63) – C.103- 106.

Наукові інтереси: методи й алгоритми багатокритеріального вибору альтернатив в медицині, системи підтримки прийняття рішень при проведенні лікувальних заходів.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 304
тел. 707-60-19
e-mail: povoks@i.ua, Oksana.Povorozniuk@khpi.edu.ua

Посада: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Тема дисертації: спеціальна

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування, старший науковий співробітник за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Назви дисциплін:

 1. 1.Компьютерная візуалізація біомедичних зображень;
 2. Архітектура комп’ютерів.
 3. Архітектура комп’ютерів (дистанційна форма навчання).

Інформація про наукову діяльність:

 1. Podorozhniak A. Detector neural network vs connectionist ANNs / Y. Parzhin, V. Kosenko, A. Podorozhniak, O. Malyeyeva, V. Timofeyev // Neurocomputing. – Elsevier. – Vol. 414. – 2020. – pp. 191–203. DOI: doi.org/10.1016/j.neucom.2020.07.025
 2. Podorozhniak A. Neural network approach for multispectral image processing / D. Hlavcheva, V. Yaloveha, A. Podorozhnіak, H. Kuchuk // Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference (ICTERI 2020), 06 – 10 October, Kharkiv, Ukraine, 2020. – Aachen: Germany: CEUR Work-shop Proceedings, Vol. 2740, 2020. – pp. 63-74.
 3. Podorozhniak A. Neural network approach for multispectral image processing / V. Yaloveha, D. Hlavcheva, A. Podorozhnіak, H. Kuchuk // Proceedings of the 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) 2 – 6 July, 2019. – Lviv, Ukraine: proc. – Lviv, 2019. – pp. 828-832. – DOI: 10.1109/UKRCON.2019.8879867
 4. Podorozhniak A. Neural network approach for multispectral image processing / I.P. Khavina, V.V. Lymarenko, A.O. Podorozhniak, O.P. Chernykh, M.V. Mezentsev // Proceedings of the 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM) 26 February – 2 March, 2019. – Polyana, Ukraine: proc. – Lviv, 2019. – pp. 60-65. – DOI: 10.1109/CADSM.2019.8779351
 5. Podorozhniak A. Neural network approach for multispectral image processing / A. Podorozhniak, N. Lubchenko, O. Balenko, D. Zhuikov // Proceedings of the 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET 2018) February 20 – 24, 2018. – Lviv-Slavske, Ukraine: proc. – Lviv, 2018. – pp. 978-981. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336357
 6. Подорожняк А.О. Нейромережева система розпізнавання автономера / А.О. Подорожняк, Н.Ю. Любченко, Г.В.Гейко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – вип. 4 (62). – 2020. – С. 88 – 92. DOI: doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.088.
 7. Podorozhniak A. A comparison of classifiers applied to the problem of biopsy images analysis / Yaloveha, D. Hlavcheva, A. Podorozhniak, N. Lukova-Chuiko // Advanced Information Systems. – Kharkiv: NTU “KhPI”. – Vol. 4, N.2. – 2020. – pp. 12 – 16. DOI: 10.20998/2522-9052.2020.2.03.
 8. Podorozhniak A. Application of convolu-tional neural network for histopathological analysis / D. Hlavcheva, V. Yaloveha, A. Podorozhniak // Advanced Information Systems. – Kharkiv: NTU “KhPI”. – Vol. 3 , N.4. – 2019. – pp. 69 – 73. DOI: 10.20998/2522-9052.2019.4.10.
 9. Podorozhniak A. Usage of convolutional neural network for multispectral image processing applied to the problem of detecting fire hazardous forest areas / V. Yaloveha, D. Hlavcheva, A. Podorozhniak // Сучасні інформаційні системи. – Х.: НТУ “ХПІ”. – том 3, вип. 1 . – 2019. – С. 116 – 120.
 10. Подорожняк А.О. Метод генерації псевдо-випадкових чисел високої стійкості / А.О. Подорожняк, М.Г. Токарев // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: Серія «Інформатика та моделювання». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ “ХПІ”. – № 50. – 2017. – С. 36-45. DOI: 10.20998/2411-0558.2017.50.07.

Наукові інтереси: цифрова обробка зображень, обробка мультиспектральних даних, математичне моделювання, дистанційне зондування Землі, телекомунікаційні системи, штучні нейронні мережі, інтелектуальні системи управління.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 304
тел. 707-60-19
e-mail: Andrii.Podorozhniak@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 20.02.14 – Озброєння і військова техніка
Тема дисертації: спецтема

Наукове звання: доцент кафедри кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:

 1. Системне програмування.
 2. Низькорівневе програмування апаратних засобів.
 3. Реверсне програмування.
 4. Безпечне програмування (заочне відділення).
 5. Системне програмне забезпечення (заочне відділення).

Інформація про наукову діяльність:

Має понад 300 наукових публікацій, з них 6 підручників, 50 навчальних посібників, більше 100 винаходів, оформлених у вигляді авторських свідоцтв, патентів, патентів на корисні моделі та ін.
Керівник магістрів та аспірантів.

 1. Рысованый А.Н. Метод генерирования нелинейной псевдослучайной последовательности без использования обратных связей / А.Н. Рысованый // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. –2018. – №4 (50).– С. 144-146.
 2. Рысованый А.Н. Метод синтеза генераторов в конечном поле GF(3) с упрощением блоков умножения / А.Н. Рысованый // Сучасні інформаційні системи // – Харків: НТУ «ХПІ» – 2018. – Том 2, №3. – С. 76-79.
 3. Рысованый А.Н. Метод синтеза нелинейных генераторов в конечном поле GF(3) на основе использования матриц связей и состояний/ А.Н. Рысованый // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава –2018. – №5(51).– С. 111-114.
 4. Рысованый А.Н. Метод генерирования нелинейной псевдослучайной последовательности на основе использования образующих состояний матрицы связей / А.Н. Рысованый // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава –2018. – №6 (62).
 5. Рисований О.М. Розробка утиліти моніторингу основних характеристик системи / Рисований О.М., Пастушенко М.С., Лещенко Р.В. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів  управління. Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції 9 – 10 квітня 2020 року / Баку – Харків – Жиліна – 2020. Том 1: секції 1, 2. –  С. 68.
 6. Рисований О.М. Математична модель сигнатурного аналізатора без використання зворотних зв’язків. / Рисований О.М. // Проблеми інформатизації. Тези доповідей восьмої міжнародної науково-технічної конференції. 26 – 27 листопада  2020 року / Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла – 2020. Том 1: секції 1 – 3. – C 31.

Наукові інтереси: розвиток теорії недвійкового сигнатурного аналізу для підвищення ефективності діагностування цифрових систем.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 306
тел.: +38 (057)707-61-65 – кафедра,
E-mail: rysov@rambler.ru
Особистий сайт: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступіньдоктор технічних наук, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Тема дисертації: Методи та засоби розподілу доступу і захисту даних в комп’ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосування

Вчене званняпрофесор

Найменування дисциплін:

 1. Комп’ютерні системи та їх тестування;
 2. Контроль і діагностика комп’ютерних систем;
 3. Управління ІТ-проектами.
 4. Оптимізація процесів в мультисервісних системах і мережах.

Інформація про наукову діяльність:

Науковий керівник в аспірантурі. Автор понад 170 навчальних, наукових та методичних праць, з них 3 монографії, 5 навчальних посібників, понад 100 наукових статей

 1. Семенов С.Г., Гавриленко С.Ю., Давыдов В.В. Защита данных в компьютеризированных управляющих системах (монография) / Изд. «LAP LAMBERT Academic Publishing» Саарбрюкен, Германия, 2014
 2. Semenov S., Gavrylenko S. Approximating computer system operation technologies under external action through the brusselator model with perturbation in the form of dynamic chaos / Revista RECENT – Industrial Engineering Journal – Transilvania University of Brasov – Romania, Vol. 16 (2015), No. 1 (44), March 2015
 3. Semenov S., Zmiyevskaya V N., Kassem Khalife Development of Gert model of management system by using test cases / Journal of Qafqaz university-mathematics and computer science 2016, Vol.(4), № 1

Список наукових праць, опублікованих упродовж 5-річного періоду у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science:

№№ Authors Title of the work Year of publication, country of publication, title of the publication Scopus and / or Web of Science Volume, number (issue), first and last pages of the work, web address of the electronic version
1 Semenov S, Goryushkina A,
Globa S.
Model of Dynamic Management of Telecommunication and Computer Resources Proceedings of the ХІth International Conference TCSET’2016  «Modern problems of radio engineering, telecommunications ande computer science». – Lviv – Slavske, Ukrain
2016.
2  

Semenov S, Gavrylenko S., Chelak, V.

Developing parametrical criterion for registering abnormal behavior in computer and telecommunication systems on the basis of economic tests Actual Problems of Economics. Scientific economic journal. №4(178) 2016. С 451-459
3 Semenov S, Gavrylenko S. , Chelak V. Information processing on the computer system state using probabilistic automata Proceedings – 2017 2nd International Ural Conference on Measurements, UralCon 2017  С. 11-14
4 Semenov S,
Sira O.,
Kuchuk N.
Development of graphicanalytical models for the software security testing algorithm Eastern-european journal of enterprise technologies.– Kharkiv. 2018 Вип. 2/4(92). P.61-68
5 Semenov S,
Sira O.,
Gavrylenko S.,
Kuchuk N.
Identification of the state of an object under conditions of fuzzy input data Eastern-european journal of enterprise technologies.– Kharkiv. 2019 Вип. 1/4(97). P.39-46
6 Semenov S, Voloshyn D.,
Ahmed A.N.
Mathematical model of the implementation process of flight task of unmanned aerial vehicle in the conditions of external impact International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 2019 – 8(1), P. 7-13
7 Semenov S., Voloshyn D., V. Lymarenko 
A. Semenova 
V. Davydov
Method of UAVs Quasi-Autonomous Positioning in the External Cyber Attacks Conditions Conference Proceedings of 2019 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’ DESSERT’2019 United Kingdom, Leeds June 5-7, 2019
8 Semenov S,
Davydov V., Voloshyn D.
Obfuscated Code Quality Measurement 29th International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance MMA 2019 – Proceedings 2019
9 Serhii Semenov, Yelyzaveta Meleshko,
Lev Raskin,
Oksana Sira
Methodology of probabilistic analysis of state dynamics of multi-dimensional semi-markov dynamic systems Eastern-european journal of enterprise technologies.– Kharkiv. 2019 Вип. 6/4(97).
P.6-13
10 Semenov S, Mohammed, .S., Meleshko, Y.,
Balaji, S.B.
Collaborative Filtering Method with the use of Production Rules Proceedings of 2019 International Conference on Computational Intelligence and Knowledge Economy, ICCIKE 2019 2019
11 Serhii Semenov, Viacheslav Davydov, Oksana Lipchanska Development of unified mathematical model of programming modules obfuscation process based on graphic evaluation and review method Eastern-european journal of enterprise technologies.– Kharkiv. 2020 Вип. 3/2(105). P.6-16

Наукові інтереси: захист інформації в комп’ютерних системах та мережах, оптимізація комп’ютерних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 309

тел. 707-61-65, м.т. 067-579-30-82, 050-300-76-47.
e-mail: Serhii.Semenov@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки
Тема дисертації: «Розробка та дослідження інтерполятором для діалогових графічних пристроїв відображення інформації»

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Заступник декана КІТ-факультету з навчальної роботи
Член вченої ради та заступник голови методичної комісії факультету “Комп’ютерні та інформаційні технології”

Назви дисциплін:

 1. Комп’ютерна електроніка.
 2. Комп’ютерна схемотехніка.
 3. Вбудовані системи.
 4. Проектування мікроконтролерних пристроїв.
 5. Проектування програмного забезпечення мікроконтролерних пристроїв.

Інформація про наукову діяльність:

Має 150 опублікованих праць, з них 119 наукового i 31 навчально-методичного характеру, в тому числі 1 підручник та 12 навчальних посібників.
 Керує підготовкою команд для участі у Всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах. Одна з команд зайняла 3 місце в міжнародній студентській олімпіаді «Програмування мікроконтролерних систем». Хмельницьк: «ХНУ», 2016.

 1. Скородєлов В.В. Багатофункціональна система на базі промислового комп’ютера «RASPBERRY PI» / В.В. Скородєлов, А.С. Гасінський // Тези доповідей XVІ Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатики та моделювання”. – Харків, 2016. – С. 70.
 2. Скородєлов В.В. Підвищення рівня захисту персональних комп’ютерів за допомогою апаратно-програмних мережевих екранів / В.В. Скородєлов, С.Й. Червоний // Тези доповіді ІI Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми науково-технічного та правового забезпечення кібербезпеки у сучасному світі”. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2017. – С. 6.
 3. Скородєлов В.В. Особливості створення віртуальних осцилографів з широкою смугою пропускання / В.В. Скородєлов, С.І Стасюк // Тези доповідей ХХVІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». Ч. IV. – Х.: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 204.
 4. 4. Скородєлов В.В. Розробка та дослідження бортової мультимедійної системи / В.В. Скородєлов, О.В. Кучма // Тезиси доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект» (24-27 листопада 2019). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – С. 64.
 5. Скородєлов В.В. Графічні інтерфейси користувачів віртуальних приладів та пристроїв / В.В. Скородєлов, О.П. Черних, В.В. Прасол, // Тези доповідей XХ Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатики та моделювання”. – Харків, 2020. – С. 82.

Наукові інтереси: спеціалізовані комп’ютерні системи, вбудовані системи, віртуальні прилади та пристрої IoT (інтернету речей) на базі мікроконтролерів. Залучає до наукової роботи в цих напрямках студентів, тільки за останні 5 років має з ними 27 спільних публікацій.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 107 (деканат), к. 301
тел. 707-61-65, м. т. 050-636-09-09,
e-mail: vvs-mail@ukr.net, Volodymyr.Skorodelov@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук, 05.11.17 –  біологічні та медичні прилади та системи
Тема дисертації: «Методы и средства поддержки принятия решений в биомедицинских системах на основе морфологического анализа биомедицинских сигналов и изображений»

Наукове звання: професор кафедри обчислювальної техніки та програмування

Заступник декана КІТ факультету з наукової діяльності

Назви дисциплін:

1. Архітектура операційних систем – 32 лек. години https://t.me/OSArh;
2. Обробка сигналів та зображень – 30 лек. годин https://t.me/SigImProc;
3. Розробка та проектування баз даних – 32 лек. години https://t.me/BD_part2;
4. Проектування мобільних комп’ютерних діагностичних систем – 32 лек. години.;
5. Оптимізація процесів в мультисервісних системах і мережах – 8 лек. годин. (заочна форма навчання).

Інформація про наукову діяльність:

Наукова діяльність ведеться в рамках напряму «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень при проведенні діагностичних і лікувальних заходів».

Опублікувала 170 наукових і науково-методичних праць, з них 50 за останні 5 років. Як науковий керівник підготувала 1-го кандидата технічних наук. В даний час керує підготовкою одного аспіранта. Керує НДРС. Пише відгуки на автореферати дисертацій. Виступає в якості офіційного опонента.

 1. Povoroznyuk A., Filatova A., Povoroznyuk O. Information support of diagnostic and treatment actions in medicine // Information technology in selected areas of management  – Published by AGH University of Science and Technology Press Krakow 2019 – p. 15-24.
 2. Проектування цифрових фільтрів: навчальний посібник / Г.Є. Філатова. — Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с.
 3. Методология и организация научных исследований: учеб. пособие. / А. И. Поворознюк, В. И. Панченко, А. Е. Филатова. — Харків: Курсор, 2016. — 192 с.
 4. Filatova, A.E., Povoroznyuk, A.I., Zakovorotniy, A.Y., Shehna, K. Development of Method of Matched Morphological Filtering of Biomedical Signals and Images // Automatic Control and Computer Sciences, Vol. 53, No. 3, 2019, рp. 253 – 262. (Scopus). DOI: 10.3103/S014641161903009X.
 5. Filatova A.E., Povoroznyuk A.I. [and etc]. Formalisation of the problem of the matched morphological filtering of biomedical signals and images // Information Technology in Medical Diagnostics II – London, UK: CRC Press, 2019. – P. 155-162. (Scopus). DOI: 10.1201/9780429057618-19.
 6. Filatova A.E., Povoroznyuk A.I. [and etc]. Developing a mathematical model of instrumental examination of patients /Information Technology in Medical Diagnostics II – Diagnostics II. – London, UK: CRC Press, 2019. – P. 163-172. (Scopus). DOI: 10.1201/9780429057618-20.
 7. Filatova A.E., Povoroznyuk A.I. [and etc]. The visualization quality improvement method of x-ray images with locally concentrated features (IMRI-method) // Proceedings Volume 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019; 111760S (2019). (Scopus). doi: 10.1117/12.2536817

Наукові інтереси: морфологічний аналіз медичних сигналів і зображень, методи і алгоритми обробки експериментальних даних в медицині, теорія розпізнавання образів, проектування систем підтримки прийняття рішень в медицині, теорія ймовірності і математична статистика.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 304
тел. 707-60-19

e-mail: filatova@gmail.com

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації
Тема дисертації: «Функціональний спосіб аналізу нелінійних динамічних систем»

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Директор елітарної школи “Політехник”

Назви дисциплін:
1. Організація баз даних – 32 лек. година.

Інформація про наукову діяльність:

Всього 75 наукових робіт.
Автор 6 грантів фонду Сороса в освітній сфері
Директор підготовчих курсів при факультеті КІТ (Елітарна школа ХПІ).

 1. Огляд проблемно-орiентованих мов програмування аналiзу системных графiв, Філоненко А.М., Шутка П.М., Системи управління, навігації та зв’язку, 2018, вип. 6 (52)
 2. Рівномірний розподіл ресурів комп’ютерних систем, що мають гіперконвергентну інфраструктуру, Філоненко А.М., Г.А. Кучук, В.І Панченко, І.Ю Петровська, Системи управління, навігація та зв’язку, 2019, випуск 2(54)
 3. Вплив швидкості завантаження сайтів на конверсію трафіку, Філоненко А.М., М.В. Яковлєв, Восьма міжнародна науково-технічна конференція, Системи управління, навігації та зв’язку Випуск 2(60), Полтава, 2020
 4. Розробка 3D-принтеру на основi технiчно-програмних засобiв ARDUINO. Філоненко А.М., Мухiн В.О., Харкiв: Системи управлiння, навiгацiї та зв’язку 2018
 5. Механiзми забезпечення автентичності, методи хешування, Філоненко А.М. , Белевцова О.В., Харкiв: Системи управлiння, навiгацiї та зв’язку 2017

Контакти:
Вечірній корпус, к. 306
e-mail: Alevtyna.Filonenko@khpi.edu.ua

Посада: професор

Вчений ступінь: кандидат технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів управління
Тема дисертації: «Система підтримки прийняття рішень при управлінні процесами виготовлення оптичних полімерних виробів»

Наукове звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Назви дисциплін:

 1. Системи штучного інтелекту .
 2. Ризик-орієнтований аналіз в IT технологіях .
 3. Комплексні системи захисту інформації.
 4. Інтелектуальні системи інформаційної безпеки.

Інформація про наукову діяльність:

 1. Khavina I.P., Podorozhniak A.O., Lymarenko V.V., Chernykh O.P. and Mezentsev N. Synthesis the Structure of the Technological Cutting Process // Proceedings of the 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM) 26 February – 2 March, 2019. – Polyana, Ukraine: proc. – Lviv, 2019. – P. 60-65. – DOI: 10.1109/CADSM.2019.8779351
 2. Дмитриенко В. Д. Применение нейронной сети многослойной ассоциа-тивной памяти для опти-мального выбора обору-дования технологическо-го процесса / В. Д. Дмитриенко, И. П. Хавина, В. А. Бречко // Вестник Нац. техн. ун-та “ХПИ” : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ “ХПИ”. – 2015. – № 32 (1141). – С. 51-59.
 3. Киркач О., Хавін В., ХавінаІ., Обчислювальна техніка для статичного аналізу валів багатоопорних шпинделів з нелінійними пружними підшипниками, 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Харків, Україна, 2020, pp. 402-406, doi: 10.1109 / KhPIWeek51551.2020.9250158. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnum-ber=9250158&isnumber=9250068
 4. Лимаренко В.В. Постановка и решение задачи параметрической оптимизации операций резания металлов / В.В. Лимаренко, И.П. Хавина, А.Н. Рисованный // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – Вип. 4 (44). – С. 20–24.
 5. Лимаренко В.В. Решение задачи оптимизации параметров обработки металлов при операции точения / В.В. Лимаренко, И.П. Хавина // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: НАКУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2017. – Вип. 3 (83). – С. 77–86
 6. Хавина И.П. Мультиагентная система оптимального управления коалицией роботов / І.П. Хавіна, Г.И. Молчанов // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – Вип. 17 (1239). – С. 5–9.

Наукові інтереси: мультиагентні технології, нейронні мережі, роботи.

Контакти:
Вечірній корпус, к. 301
e-mail: Inna.Khavina@khpi.edu.ua

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла
Тема дисертації: «Фотоелектричні властивості плівкових полікристалічних гетероструктур на основі сполук системи Cu-In-Ga-Se»

Вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування

Заступник декана КІТ-факультету по роботі з іноземними студентами.
Відповідальна за сайт кафедри ОТП.

Найменування дисциплін:

 1. Паралельні та розподілені обчислення.
 2. Паралельні та розподілені обчислення (англ.).
 3. Комп’ютерна графіка.
 4. Комп’ютерна графіка (англ.).
 5. Розробка та застосування баз даних (англ.).

Інформація про наукову діяльність:

 1. Черних О.П., Коркошко А.В. Розробка програмного забезпечення для підвищення продуктивності взаємодії між кластерами сервера// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ». – № 44 (1216). – С. 171 – 181.
 2. Ковтун Р.О., Черних О.П. Автоматизація розгортання інфраструктури у хмарних сервісах за допомогою ANSIBLE // Тези XIІ міжнародній науково-практичній конференції магістрантів и аспірантів (17–20 квітня 2018 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 60.
 3. Inna Khavina, Vyacheslav Lymarenko, Andrew Podorozhnyak, Elena Chernykh and Nicholas Mezentsev. Synthesis the Structure of the Technological Cutting Process // 15th International Conference «The Experience of Designing and Application of CAD Systems» (CADSM) (February 26 – March 2, 2019) Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. – P. 60-65.
 4. Chernykh O.P., Sentischeva O.S., Cantac Somuncu. Using interactive information technology for attraction of foreign students to learning // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Матеріали міжнар.наук.-теор. конференції студ. та аспір. (10-11 квітня 2019 року): Харків: НТУ „ХПІ”, 2019. – P. 665.
 5. Безщасний О.Ю., Черних О.П. Використання 3d графіки для візуалізації перспективних проектів // Матеріали ХXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”. Ч. ІV: Харків, НТУ «ХПІ» (15-17 травня), 2019. – С. 129.
 6. Вигиринський О.С., Черних О.П. Порівняльний аналіз характеристик  JS фреймворків для розробки веб-додатку /  Актуальні питання сучасної науки: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 5 – 6 червня 2020 року. – Київ: МЦНіД, 2020. – С. 45.
 7. Черних О.П., Власенко Б.А. Розробка веб-додатків на базі технології SPRING 5 // Матеріали ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021 “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”, 18-20 травня 2021р. Ч. ІV: Харків, НТУ «ХПІ», 2021. – 130 с.

Наукові інтереси: web-програмування сайтів, паралельне та розподілене програмування, комп’ютерна графіка.

Вечерній корпус, к. 301,  к. 107 (деканат)
тел. 707-61-65, м.т. 098-427-01-52,