Накази про затвердження тем дипломних робіт

  • освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, денної форми навчання
    №245 СТ від 16.02.2021
  • освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, заочної форми навчання
    №500 СТ від 01.03.2021
  • освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, денної форми навчання
    №593 СТ від 16.03.2021
Posted on: 13.04.2021