Наука

Актуальність науки для розвитку всіх сфер життєдіяльності людини, в яких необхідно використання обчислювальних засобів, важко переоцінити. Відомо, що рівень освіти та інтелектуального потенціалу є найважливішим фактором економічного розвитку держави та рівня життя його населення.