Участь аспірантів в міжнародних конференціях

За 2017-2021:

1. Міжвузівська студентська науково-практична конференція “Роль науки у розвитку суспільства”, Харків.
2. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей (MicroCAD)”, Харків.
3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ)», Харків-Одеса.
4. Міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах” (КУСС), Вінниця.
5. Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, Харків.
6. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання”, Івано-Франківськ.
7. Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології”, Київ.
8. International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET)», Lviv.
9. International Scientific and Technical Seminar “Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects”, Sozopol, Bulgaria.
10. International Scientific Symposium “Metrology and Metrology Assurance”, Sozopol, Bulgaria.
11. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та безпека”, Київ.
12. Міжнародна конференція з автоматичного керування «Автоматика», Київ.
13. Міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект», Харків-Краматорськ.
14. Міжнародна науково-практична конференція “Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми”, Харків.
15. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні управляючі системи і технології (ІУСТ)”, Одеса.
16. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині (IСM)», Харків.
17. Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми автоматики та приладобудування”, Харків.
18. Міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Одеса.
19. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН)», Вінниця.
20. International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT, United Kingdom, Leeds.
21. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Полтава-Баку-Харків-Жиліна.
22. International Informatics, management and artificial intelligence, Kharkiv.