Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Modern problems of power engineering and ways of solving them

З 7 по 11 жовтня в м. Тбілісі (Грузія) пройшла перша Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми енергетики та шляхи їх вирішення», організована Грузинським технічним університетом спільно з НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Делегація НТУ «ХПІ» спільно з організаторами конференції

У роботі конференції взяли участь представники нашої кафедри – проф. Сокол Євген Іванович та проф. Івахно Володимир Вікторович, що виступили з  наступними доповіддями:

«Застосування принципу розділеної комутації в перетворювачах батарейних систем накопичення енергії залізниці постійного струму» (авт. — Є.Сокол, В. Івахно, В. Замаруєв, Б. Стисло);
«Активний випрямляч з функцією корекції коефіцієнта потужності для тягової підстанції швидкісної залізниці» (авт. — Є. Сокол, В. Сиченко, В. Івахно, В. Замаруєв, Ю.Войтович, Б. Стисло);
«Використання принципу електронного зсуву фаз в багатопульсних некерованих випрямлячах» (авт. — Є. Сокол, В. Замаруєв, В. Івахно, Ю. Войтович).

Проф. В. Івахно із доповіддю на засіданні секції «Електромеханічні системи та силова електроніка»