Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Конференція магістрів

18 та 19 квітня 2017 на кафедрі «Промислова і біомедична електроніка» пройшло засідання секції «Електромеханічні і електричні перетворювачі» ХII Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрів. Традиційно для нашої кафедри, їх доповіді прозвучали англійською мовою.

У роботі секції взяли участь 9 магістрів п’ятого курсу і 10 магістрів шостого курсу:

Батаченко С.М. Автоматизований метод інтегральної оцінки антиоксидантної активності харчових продуктів
Гиль Н.В. Трехфазный АИН с синусоидальной ШИМ для аэродромных источников питания
Голюк С.О. Дослідження інформаційних властивостей спектрально-нестаціонарних біопотенціальних сигналів
Гречуха В.Р. Двухосевой трекер солнечных панелей
Данилюк Р.М. Разработка и исследование безпроводного холтеровского монитора ЕКГ
Корпич Д.О. Оптимизация алгоритма работы устройства управления и контроля ультразвукового преобразователя
Кузьминський Б.С. Математичне моделювання генерації озону
Огаркова І.С. Програмно-апаратне забеспечення телемедичного моніторінгу стану пацієнтів
Павлюков Н.В. Исследование характеристик преобразователей построенных на основе классических и гибридных IGBT модулей
Плотников В.А. Бесколлекторный двигатель постоянно-го тока. Часть первая: силовая схема преобразователя
Полтавцева О.О. Енергозбереження у системі «розумний будинок
Сіладі В.В. Гіростабілізація шасі відеокамери
Скрынник А. А. Микроконтроллерное управление активным выпрямителем
Старкова Е.К. Исследование ультразвуковой терапевтической аппаратуры для гидромассажа
Тихомиров В. Обратимый преобразователь постоянного напряжения с разделенной коммутацией с четырехквадрантным ключом для питания аккумуляторных батарей тяговой подстанции железной дороги постоян-ного тока
Филатов А.А. Преобразовательные системы для отбора энергии ветрогенератора
Черных М.А. Преобразователи для автономных интел-лектуальных систем электроснабжения
Шаповал С.В. Моделирование зашумленного ЭКГ-сигнала при различных патологиях.
Шевченко О.О. Бесколлекторный двигатель постоянного тока часть вторая: система управления

Доповіді Батаченка С.М. та Шаповала С.В. пролунали на пленарному загальноуніверситетському засіданні. За результатами роботи секеції було визначено три кращі доповіді: Кузьминський Б. С., Сіладі В.В., Черних М.А.

Всі учасники конференції отримали іменні сертифікати.