Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Міжнародний науково-технічний семінар

2 травня в лабораторії біомедичної електроніки кафедри відбувся відкритий Міжнародний науково — технічний семінар «Основні напрями наукових досліджень НТУ «ХПІ» в області біомедичної електроніки», в якому взяли участь: ректор НТУ «ХПІ», д.т.н., чл.-кор. НАН України, проф. Сокол Є.І .; директор ННІ ЕЕЕ, к.т.н., доц. Томашевський Р.С .; д.ф. / м.н., проф., директор Україно-Турецького науково — технологічного координаційного Центру, радник ректора НТУ «ХПІ» Е.І. Велієв; д.т.н., проф. Кіпенський А.В .; д.т.н., проф. Щапов П.Ф. та інші фахівці кафедри.

На семінарі були присутні наші партнери зі Стамбульського технічного університету, а також представники провідних наукових і виробничих організацій Харкова, з якими кафедру пов’язує давня і плідна співпраця, в тому числі, «Національний інститут терапії ім. Л.І. Малої НАМН України; «В.Т. Зайцева Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії»; компанія Радмір; кафедра фізіології і пульмонології ХМАПО; міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги № 4. ім. проф. А. І. Мещанінова; інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського; регіональний клінічний центр урології та нефрології ім. В. І. Шаповала; інститут медичної радіології ім. С. Григор’єва НАМН України; військово-медичний клінічний центр Північного регіону; медичний центр «Імпульсний медик».

На семінарі було заслухано 10 доповідей за основними напрямками спільної наукової діяльності, були обговорені можливі спільні роботи зі створення сучасної медичної техніки і методів медичної діагностики і терапії, було представлено виставку зразків медичної техніки, розробленої ЛБМЕ спільно з компанією «Радмір», м Харків.

Учасники семінару відзначили високий науково-технічний рівень проведених досліджень і побажали лабораторії біомедичної електроніки кафедри подальших творчих успіхів.