Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Стажування в Магдебурзі

На початку року аспіранта кафедри «Промислова і біомедична електроніка» Махоніна М.В. було направлено на тримісячне наукове стажування в університет ім. Отто фон Геріке, Магдебург, Німеччина. Тема стажування: «Моделювання процесу генерації озону в розрядній камері генератора озону». Наукова діяльність здійснюється на базі Інституту автоматизації (Institute for Automation Engineering).