Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Отримано диплом кандидата наук

Колектив кафедри вітає Стисло Богдана Олександровича із присудженням  наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 — «Напівпровідникові перетворювачі електриної енергії»!

Захист дисертації на тему «Напівпровідникові перетворювачі для систем з накопичувачами електричної енергії» відбувся 30 серпня 2018 р.  в спеціалізованій вченій раді Д 64.050.04. Науковий керівник — член-кореспондент Національної академії наук України, професор Сокол Євген Іванович.