Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Отримано патент України на корисну модель