Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Вітаємо із успішним захистом!

Колектив кафедри вітає Томашевського Романа Сергійовича із успішним захистом дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.17 — «Біологічні та медичні прилади і системи»!

Захист дисертації на тему «Підвищення достовірності контролю та діагностики біологічних об’єктів в умовах нестаціонарності вимірювальних сигналів» відбувся 07 лютого 2019 р. в спеціалізованій вченій раді Д 64.050.17. Науковий консультант — професор, д.т.н. Щапов Павло Федорович.