Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Захист кваліфікаційних робіт англомовних студентів 2022


Двадцять восьмого червня 2022 року, відбувся перший випуск англомовних студентів групи Е-618ібе, які навчалися за спеціальністю 171 «Електроніка».

Представлені дипломні роботи мали актуальні тематики та використовували сучасну елементну базу при розробці запропонованих пристроїв.

Двоє студентів отримали від державної екзаменаційної комісії найвищий бал 100, це Абдельрахман Ельсайєд  та Абдулла Аль-Сафі.

Колектив кафедри «Промислова та біомедична електроніка» вітає наших випускників і бажає подальших успіхів у житті, як у професійній сфері так і в особистому житті.


On June 28, 2022, the first graduation of English-speaking students of the E-618ibe group, who studied in the specialty 171 «Electronics», took place.

The presented projects had topical issues and used a modern element base in the development of the proposed devices.

Two students received the highest score of 100 from the state examination commission, namely Abdelrahman Elsayed (diploma with honors) and Abdullah Al-Safi.

The Department of Industrial and Biomedical Electronics congratulates our graduates and wishes them further success in life, both in the professional sphere and in personal life.