Шевченко Сергій Юрійович

shevchenko

Шевченко Сергій Юрійович

Посада – завідувач кафедри

Вчений ступінь, звання – д.т.н., професор

Контактні дані:

e-mail: syurik42@gmail.com
sergii.shevchenko@khpi.edu.ua

рабочий телефон: (057)707-62-46

моб. телефон: (050) 2914451

Бібліометрика:
Scopus Author ID: 57190441281
ORCID ID: 0000-0002-9658-7787
Google Scolar: w_gL0_EAAAAJ
ResearcherID: AAV-2023-2020

Наукові інтереси: енергетика, захист від перенапруг, заземлення, обмежувачі перенапруги, конструктивне виконання лінії електропередач.

Лекційні курси:

 • Експлуатація обладнання високої та надвисокої напруги,
 • Сучасні системи блискавкозахисту обладнання та споруд
 • Електричні системи та мережи України і світу та перспективи їх розвитку
 • Проектування ліній та підстанцій
 • Системоутворюючі мережі та їх режими
 • Сучасне обладнання електричних станцій, підстанцій та мереж
 • Енергоефективні технології в енергетиці та екологія
 • Сучасна нормативна база при проектуванні та експлуатації електричних мереж
 • Засоби та методи захисту обладнання електричних мереж від перенапруг.
 • Сучасні питання техніки високих напруг.
 • Сучасні засоби блискавко захисту.

У 1984 році закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна по спеціальності  «Електричні системи» та почав роботу на кафедрі Передачі електричної енергії.  У 1986р році був зарахований в аспірантуру  Політехнічного інституту  як аспірант очної форми навчання, у 1989 році захистив кандидатську дисертацію по темі «Дослідження грозозахисту повітряних ліній електропередачі підвищеної натуральної міцності». З 1991 року почав працювати асистентом на кафедрі «Передача електричної енергії» у Харківському політехнічному інституті, потім старшим викладачем кафедри, з 2008  року  – доцент кафедри «Передача електричної енергії» ХПІ (далі НТУ «ХПІ»). З 2008 р. – 2019р.     Шевченко С.Ю. – професор кафедри «Передача електричної енергії» НТУ «ХПІ». У 2017 році відбувся захист докторської  дисертації за темою «Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів перенапруг для захисту систем електропостачання»,  Шевченко С.Ю. був присуджений науковий ступінь і вчене звання доктора технічних наук по  наукової спеціальності 05.09.03 – Електротехнiчнi комплекси та системи.

З 2019р. обіймає посаду завідувача кафеди передачі електричної енергії.
Проф. Шевченко С.Ю веде наукову роботу.Має авторські свідоцтва та патенті про наукові відкриття.
2012 -2108 – секретар диссертаційної пади К 64.050.06.

Проф Шевченко С.Ю. є  керівником наукових тем:

 • «Обстеження стану контуру заземлюючого пристрою підстанції 110/35/6 кВ «Серп и Молот»
 • Науково-технічні послуги з науково-технічного обґрунтування перехідних процесів комутації дугових розрядів в прилеглої мережі 150кВ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС

Проф Шевченко С.Ю. автор навчальних посібників та монографій:

Обмежувачі перенапруг нелінійні. Вибір застосування та експлуатація / Шевченко С.Ю. Єрмоленко Б.Ф., Картенко Г.М., Петров П.В., Пасько О.М., Пучков О.М.-  Х.: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ»», 2015. –  288с.

Має багато наукових публікацій у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

-Дослідження форми і величини наведених перенапруг, що виникають в повітряних лініях із захищеними проводами при ударах блискавки / Шевченко С.Ю., Довгалюк О.М., Піротті О.Є., Єрмоленко Б.Ф., Дривецький С.І.  – 2015.

– Дослідження вражаємості грозовими розрядами повітряних ліній із захищеними та неізольованими проводами / Шевченко С.Ю., Довгалюк О.М., Піротті О.Є., Єрмоленко Б.Ф., Данильченко Д.О.  2015.

– Особливості вибору обмежувачів перенапруги для захисту ізоляції екрану кабеля / Шевченко С.Ю., Довгалюк О.М., Піротті О.Є., Єрмоленко Б.Ф.  2013.

– Дослідження високочастотних складових електромагнітних полів, що виникають на ізоляції повітряних ліній / Шевченко С.Ю., Довгалюк О.М., Піротті О.Є., Єрмоленко Б.Ф.  2014.

– Дослідження високочастотних складових електромагнітних полів, що виникають на ізоляції повітряних ліній / Шевченко С.Ю., Довгалюк О.М., Піротті О.Є., Єрмоленко Б.Ф.  2014.

– Шевченко С.Ю., Ермоленко Б.Ф., Данильченко Д.А., Дривецкий С.И. Поражаемость воздушных линий распределительных сетей с защищенными проводами грозовыми разрядами.  2016.

– Шевченко С.Ю. Дослідження форми і величини наведених перенапруг, що виникають в повітряних лініях з захищеними проводами, при ударах блискавки поблизу ліній / С.Ю. Шевченко, С.І. Дривецький  2017.

– Шевченко С.Ю. Использование беспилотных летательных аппаратов для безопасности функционирования линий электропередачи / О.Г. Гриб, А.А Зуев, С.Ю. Шевченко, С.В. Швец, Т.С. Иерусалимова, А.В. Бортников. 2017.

Шевченко С.Ю. Математична модель системи електропостачання адміністративної будівлі з кінетичним енергонакопичувачем / С.Ю. Шевченко, Н.П. Савченко. 2018.

Шевченко С.Ю. Система симетрування режимів роботи трифазної чотирьохпровідної електричної мережі адміністративної будівлі з кінетичним енергонакопичувачем / С.Ю. Шевченко, А.В. Трет’як, Н.П. Савченко.  2018.

Шевченко С.Ю.  Анализ возможности создания физической модели поражаемости линии электропередачи прямыми ударами молнии. / С.Ю. Шевченко, Д.А. Данильченко, А.М. Равлик.  2017.

Має  наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (Scopus):

– Shevchenko, Rostovskiy, O. Okun, and L. Korpinen, “A theoretical investigation of the influence of underground power cable parameters on magnetic field levels”, 2013.

– S. Shevchenko, O. Okun and L. Korpinen, “Possible methods for limiting magnetic fields outside a high voltage power substation by changing the phase sequence of busbar wires”,  2013.

– Sergey Shevchenko, Dmitriy Danilchenko Experimental studies of current voltage characteristics of the arrester leakage currents in the area, 2015.

– Sergey Shevchenko, Dmitriy Danilchenko Defeat of overhead lines transmission networks with protected wires from lightning strike, 2015.

– S. Shevchenko. Features of thermal conditionss of the nonlinear surge arrester at low electric power quality, 2015.

NEWS

Останні коментарі