Перелік освітньо-наукових програм

Спеціальність Освітньо-наукова програма Ліцензований обсяг, осіб
(на рік)
Сертифікат акредитації
011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 336
032 Історія та археологія Історія науки та українознавство
033 Філософія Філософія
051 Економіка* Економіка*
054 Соціологія Соціологія
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент 741,
дійсний до 01.07.2026
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія 829,
дійсний до 01.07.2026
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика Прикладна математика 1074,
дійсний до 01.07.2026
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка* Прикладна механіка* 1075,
дійсний до 01.07.2026
132 Матеріалознавство Матеріалознавство 1076,
дійсний до 01.07.2026
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
136 Металургія* Металургія* 1241,
дійсний до 01.07.2026
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка* Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології* Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології* 742,
дійсний до 01.07.2026
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка* Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*
161 Хімічні технології та інженерія* Хімічні технології та інженерія*
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології* Харчові технології*
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
143 Атомна енергетика Атомна енергетика 5
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 15
255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка 15 830,
дійсний до 01.07.2026

* з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства