Перелік освітньо-наукових програм

Спеціальність Освітньо-наукова програма Ліцензований обсяг, осіб
(на рік)
Сертифікат акредитації
011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 336
032 Історія та археологія Історія науки та українознавство
033 Філософія Філософія
051 Економіка Економіка 2138,
дійсний до 01.07.2027
053 Психологія Психологія
054 Соціологія Соціологія 3150,
дійсний до 01.07.2027
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент 741,
дійсний до 01.07.2026
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія 829,
дійсний до 01.07.2026
104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 3345,
дійсний до 01.07.2027
113 Прикладна математика Прикладна математика 1074,
дійсний до 01.07.2026
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 3329,
дійсний до 01.07.2027
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 2320,
дійсний до 01.07.2027
125 Кібербезпека Кібербезпека
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 1075,
дійсний до 01.07.2026
132 Матеріалознавство Матеріалознавство 1076,
дійсний до 01.07.2026
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 2057,
дійсний до 01.07.2027
136 Металургія Металургія 1241,
дійсний до 01.07.2026
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2051,
дійсний до 01.07.2027
142 Енергетичне машинобудування Енергетичне машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 742,
дійсний до 01.07.2026
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 2046,
дійсний до 01.07.2027
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 2286,
дійсний до 01.07.2027
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
143 Атомна енергетика Атомна енергетика 5
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 15
255 Озброєння та військова техніка Озброєння та військова техніка 15 830,
дійсний до 01.07.2026