III-IV курс

Положення про педагогічну практику аспірантів

Додаток А-звіт про проходження педагогічної практики

Додаток Б-відгук про проходження педагогічної практики

Витяг із протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №7 від 21.09.2018


Положення про наукову (або виробничу) практику аспірантів


Положення про докторський іспит зі спеціальності аспірантів

Додаток А-загальна програма докторського іспиту зі спеціальності

Додаток Б-додаткова програма докторського іспиту зі спеціальності

Додаток В-заява

Витяг із протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №4 від 17.04.2019

Загальні програми докторського іспиту зі спеціальності:


Відповідно постанові КМ України № 167 від 06.08.2019р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» оновлено сторінки індивідуального плану: «Підсумкова атестація» та «Утворення ради». При звітуванні використовуйте оновлені сторінки індивідуального плану:

Індивідуальний план: підсумкова атестація

Індивідуальний план: утворення ради


Форма академічної довідки


Форма довідки з працевлаштування