ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану

1. Цей Тимчасовий порядок врегульовує проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану.

2. Відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану», усі освітні програми, про намір провести акредитацію яких заклади вищої освіти попередньо повідомили Національне агентство та інформація про які внесена до графіку акредитацій на навчальний рік 2021/2022, починаючи з 17 березня 2022 року, проходять акредитацію за однією з двох процедур:

– у віддаленому (дистанційному) режимі, відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України 11 липня 2019 року № 977 (далі – Положення про акредитацію) та Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку (http://surl.li/bqxsp);

– за спрощеною процедурою з ухваленням рішення про умовну (відкладену) акредитацію без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

3. Акредитація освітньої програми з ухваленням рішення про умовну (відкладену) акредитацію за спрощеною процедурою без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи передбачає подання Національному агентству заяви про проведення акредитації освітньої програми та відомостей про самооцінювання освітньої програми.

Така процедура здійснюється без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.

Рішення про акредитацію освітньої програми за спрощеною процедурою приймається на засіданні Національного агентства.

4. Акредитаційні справи, за якими акредитаційна експертиза станом на 17 березня 2022 року повністю відбулася (експертний висновок ГЕР ухвалено і затверджено), оформлюються та передаються секретаріатом Національного агентства членам Національного агентства для ухвалення рішення про акредитацію у віддаленому (дистанційному) режимі.

5. Щодо акредитаційних справ за освітніми програмами, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (від завершення експертизи експертною групою до ухвалення експертного висновку ГЕР), секретаріат Національного агентства інформує про можливість продовження розгляду акредитаційної справи галузевою експертною радою та Національним агентством відповідно до Положення про акредитацію, Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у віддаленому (дистанційному) режимі.

З метою консультативної підтримки та супроводу закладів вищої освіти, акредитаційні справи яких знаходяться на відповідних етапах, для забезпечення проведення акредитації освітньої програми залучаються консультативні групи Національного агентства.

У залежності від можливості виконання вимог Положення про акредитацію під час розгляду акредитаційної справи керівник секретаріату вносить пропозицію про подальшу процедуру акредитації відповідної освітньої програми Голові Національного агентства. Рішення про процедуру проведення акредитації освітньої програми ухвалюється наказом Голови Національного агентства (або особою, яка виконує його обов’язки).

6. Акредитаційні матеріали освітніх програм, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (від подачі заяви і відомостей про самооцінювання до початку здійснення експертизи в закладі вищої освіти), готуються та передаються на розгляд Національного агентства для прийняття рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньої програми без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти на підставі п. 2 Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».

7. Національне агентство може ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію за спрощеною процедурою у разі мотивованого звернення закладу вищої освіти, який перебуває на тимчасово окупованій території та (або) зазнав ушкоджень внаслідок бойових дій, що унеможливлює проведення акредитаційного процесу, в тому числі належну передачу відомостей про самооцінювання, за умови продовження реалізації освітньої діяльності за освітньою програмою, що акредитується.

8. Якщо за освітньою програмою, що є в графіку на акредитацію, станом на 24 лютого 2022 р. був чинний сертифікат про акредитацію спеціальності, напряму підготовки, освітньої програми, то вона не підлягає акредитації відповідно до п. 1 Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».

Порядок затверджено Національним агенством забезпечення якості вищої освіти Протокол №6 від “14” квітня 2022р.